ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg

Linear drainage RECYFIX®HICAP®G

Система за отводняване на терени с високи изисквания към хидравличния капацитет

Linear drainage RECYFIX HICAP G
1
RECYFIX®HICAP® G 100 улейно тяло от PE-PP с шлицово покритие от чугун EN-GJS-500-7
2
RECYFIX®HICAP® G 150 улейно тяло от PE-PP с шлицово покритие от чугун EN-GJS-500-7
3
RECYFIX®HICAP® G 200 улейно тяло от PE-PP с шлицово покритие от чугун EN-GJS-500-7
4
RECYFIX®HICAP® G 300 улейно тяло от PE-PP с шлицово покритие от чугун EN-GJS-500-7
5
RECYFIX®HICAP® G събирателна шахта с поцинковани кантове и чугунена решетка със SIDE-LOCK, гарантираща гъвкава връзка в различни номинални размери
7
Посредством свързаващ елемент е възможна връзката със следващия, по-голям номинален размер
8
Посредством свързаващ елемент е възможна връзката със следващия, по-голям номинален размер
9
Посредством свързаващ елемент е възможна връзката със следващия, по-голям номинален размер
10
Челни плочки с щуцер
 
 
 
 

Contact

ХАУРАТОН България ЕООД
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105
1504 София
България
Тел/Факс: +359 2 9440761
info@hauraton.bg