Skip to content
Select language

Импринт

ХАУРАТОН България ЕООД
бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ 105, ет. 2
1504 София България
Тел/Факс: +359 2 9440761
e-mail: info-bg@hauraton.com

Управляващи директори: Маркус Ройтер, Дитер Бастиан, Михаел Шенк, Патрик Виланд, Кристоф Окс

Регистрационен съд: Манхайм HRA 520881

Генерален партньор: HAURATON Verwaltung GmbH, Ращат

Регистрационен съд: Манхайм HRB 520930

Идентификационен номер за данък върху добавената стойност: DE 144006822

Отговорник за цялото (също и редакционно) съдържание на този уебсайт
Маркус Обрейтер
HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstrasse 13
76437 Ращат
Германия

Отказ от отговорност:

Този уебсайт е изготвен с възможно най-голяма грижа. Въпреки това не можем да гарантираме, че съдържащата се в него информация не съдържа грешки и е точна. Изключва се всякаква отговорност за вреди, произтичащи пряко или косвено от използването на този уебсайт, освен ако те не се основават на умисъл или груба небрежност от страна на HAURATON.

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?