• Change country
  • Schweiz

SFS unimarket AG - Heerbrugg
Rosenbergsaustrasse 4 / 9435 Heerbrugg / Schweiz
+41 848 800551
+41 848 800552
bausupport@sfs.ch

DRAINFIX®TWIN

DRAINFIX®TWIN, Versickerungselemente aus PP-Kunststoff

DRAINFIX®Sedimentations- und Filterschächte

DRAINFIX®TWIN, Multifunktionsschächte

DRAINFIX®Systemschächte 300/1800** mm mit Feinfiltereinheit

DRAINFIX®TWIN, Zubehör

 
 
 
 

Kontakt

SFS unimarket AG - Heerbrugg
Rosenbergsaustrasse 4 / 9435 Heerbrugg / Schweiz
+41 848 800551
+41 848 800552
bausupport@sfs.ch