• Change country
  • Polska

HAURATON Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 66 25 444
Fax +48 61 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

AQUAFIX®, betonowe separatory

Podsumowanie zakresu

AQUAFIX®S, betonowe osadniki

AQUAFIX®S, betonowe osadniki (prostopadłościany)

AQUAFIX®K, betonowe separatory koalescencyjne

AQUAFIX®K, betonowe separatory koalescencyjne (prostopadłościany)

AQUAFIX®K2BP, betonowe separatory koalescencyjne z 10-krotnym by-passem

AQUAFIX®SK, betonowe separatory koalescencyjne z osadnikiem

AQUAFIX®K2BP, betonowe separatory koalescencyjne z 10-krotnym by-passem (prostopadłościany)

AQUAFIX®SK2BP, betonowe separatory koalescencyjne z osadnikiem i 10-krotnym by-passem

AQUAFIX®Sf, betonowe osadniki do separatorów tłuszczów

AQUAFIX®F, betonowe separatory tłuszczów

AQUAFIX®SF, betonowe separatory tłuszczów z osadnikiem

AQUAFIX®Sa, betonowe separatory skrobii

 
 
 
 

HAURATON Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 66 25 444
Fax +48 61 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

 
 

Imprint        Privacy policy