• Change country
  • Polska

HAURATON Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 66 25 444
Fax +48 61 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

AQUAFIX®, polietylenowe separatory

Podsumowanie zakresu

AQUAFIX®SPE, polietylenowe osadniki

AQUAFIX®KPE, polietylenowe separatory koalescencyjne

AQUAFIX®SKPE, polietylenowe separatory koalescencyjne z osadnikiem

AQUAFIX®SKBPPE, polietylenowe separatory koalescencyjne z osadnikiem i 5-krotnym by-passem

AQUAFIX®SKmPPE, polietylenowe separatory koalescencyjne z osadnikiem i komorą pomp

AQUAFIX®FPE, polietylenowe separatory tłuszczów

AQUAFIX®SFPE, polietylenowe separatory tłuszczów z osadnikiem

AQUAFIX®SaPE, polietylenowe separatory skrobii

AQUAFIX®NPE, polietylenowe neutralizatory

AQUAFIX®, małe polietylenowe separatory

 
 
 
 

HAURATON Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 66 25 444
Fax +48 61 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

 
 

Imprint        Privacy policy