• Change country
  • Polska

HAURATON Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 66 25 444
Fax +48 61 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

AQUAFIX®, stalowe separatory o małej przepustowości

Podsumowanie zakresu

AQUAFIX®Sk, stalowe osadniki

AQUAFIX®Kk, stalowe separatory koalescencyjne

AQUAFIX®SKk, stalowe separatory koalescencyjne z osadnikiem

AQUAFIX®SKBPk, stalowe separatory koalescencyjne z osadnikiem i 5-krotnym by-passem

AQUAFIX®SKmPk, stalowe separatory koalescencyjne z osadnikiem i komorą pomp

AQUAFIX®Fk, stalowe separatory tłuszczów

AQUAFIX®SFk, stalowe separatory tłuszczów z osadnikiem

 
 
 
 

HAURATON Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 66 25 444
Fax +48 61 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

 
 

Imprint        Privacy policy