• Change country
  • Polska

HAURATON Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 66 25 444
Fax +48 61 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

DRAINFIX®BLOC

DRAINFIX®BLOC, bloki rozsączające, wytrzymałość do 800 kN/m2

DRAINFIX®, zbiorniki sedymentacyjne i filtracyjne

DRAINFIX®, studzienki wielofunkcyjne

DRAINFIX®, studzienki systemowe 300/1800** mm z wkładem filtracyjnym

DRAINFIX®BLOC, wyposażenie dodatkowe

 
 
 
 

HAURATON Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 66 25 444
Fax +48 61 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

 
 

Imprint        Privacy policy