• Change country
  • Polska

HAURATON Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 66 25 444
Fax +48 61 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

Systemy zagospodarowania wód opadowych

Nowoczesne systemy rozsączania, magazynowania oraz podczyszczania, dostępne w asortymencie HAURATON, to rozwiązania, które pozwalają na skuteczne odprowadzenie nadmiaru wód opadowych.

Nowoczesne systemy rozsączania wody deszczowej. W grupie AQUABAU znajdują się separatory węglowodorów podczyszczające ścieki deszczowe, neutralizatory, systemy retencji wód opadowych, jak również rozwiązania w zakresie regulacji przepływu. Wśród produktów AQUAFIX®, w zależności od pełnionej funkcji i przeznaczenia, oferujemy takie rozwiązania jak: separator ropopochodnych, separator tłuszczów, separatory skrobi. Produkty te wykonane są z odpowiednio zabezpieczonych materiałów, takich jak beton, stal lub polietylen.
Poza zbiornikami pełniącymi taką funkcję jak podczyszczanie ścieków, w grupie AQUAFIX®, znajdują się też zbiorniki retencyjne betonowe oraz stalowe, pozwalające na odpowiednio długie magazynowanie wód opadowych przed odprowadzeniem ich do dalszego obiegu.

 
 
 
 

HAURATON Polska sp. z o.o.
ul. Ostrowska 398 / 61-312 Poznań / Polska
Tel. +48 61 66 25 444
Fax +48 61 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

 
 

Imprint        Privacy policy