Hauraton Drainage

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
266 75 Hjärnarp / Sverige
+46 8 59887010
info@gpa.se

Range summary (all opened tables)

Rännor

FASERFIX®SUPER 300 med galvaniserad sarg, upp till lastklass F 900

FASERFIX®SUPER 300 med galvaniserad sarg, med inbyggt fall 0,5%, upp till lastklass F 900

FASERFIX®SUPER 300 med segjärnssarg, upp till lastklass F 900

Galler

FASERFIX®SUPER 300, klass C 250

FASERFIX®SUPER 300, klass D 400*

FASERFIX®SUPER 300, klass E 600

FASERFIX®SUPER 300, klass F 900

Tillbehör

Sandfång

Ändkåpor

Ytterligare tillbehör

Fabrikstillverkade tjänster

 
 
 
 

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
266 75 Hjärnarp / Sverige
+46 8 59887010
info@gpa.se

 

Imprint        Privacy policy