Hauraton Drainage

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
266 75 Hjärnarp / Sverige
+46 8 59887010
info@gpa.se

Range summary (all opened tables)

Rännor

FASERFIX®SUPER 500 med galvaniserad sarg, upp till lastklass F 900

FASERFIX®SUPER 500 med segjärnssarg, upp till lastklass F 900

Galler

FASERFIX®SUPER 500, klass D 400*

FASERFIX®SUPER 500, klass E 600

FASERFIX®SUPER 500, klass F 900

Tillbehör

Sandfång

Ändkåpor

Ytterligare tillbehör

Fabrikstillverkade tjänster

 
 
 
 

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5
266 75 Hjärnarp / Sverige
+46 8 59887010
info@gpa.se

 

Imprint        Privacy policy