• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnická 3
831 02 Bratislava
Tel. +421 2 4363 7124
Fax +421 2 4363 7125
info@hauraton.sk

Vyhlásenie o parametroch (značka CE)

Vyhlásenie o parametroch nájdete pri konkrétnych produktoch Hauraton, alebo priamo na stránke.

 

Certifikáty a skúšky EN 1433 a DIN V 19580

Odvodňovacie žľaby FASERFIX Super a FASERFIX BIG prešli materiálovými skúškami vykonanými Inštitútom pre stavebné materiály a technológie (MPA) pri univerzite v Karlsruhe. Testovanie žľabov bolo zamerané na odolnosť a priepustnosť spojov. Všetky skúšky boli úspešné.


Požiadavky noriem EN 1433: 2003-04, DIN V 19580: 2003-04 a konštrukčné požiadavky BW 47-8914.33/22 boli splnené. HAURATON je oprávnený označiť tieto produkty značkou zhody CE.

Osvedčenie o kontrole
 
 
 
 

Kontakt

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnická 3
831 02 Bratislava
Tel. +421 2 4363 7124
Fax +421 2 4363 7125
info@hauraton.sk