• Change country
  • Slovensko

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnická 3
831 02 Bratislava
Tel. +421 2 4363 7124
Fax +421 2 4363 7125
info@hauraton.sk

Zaujímavé projekty HAURATON

Inovatívne výrobky HAURATON všade vo svete zabezpečujú kontrolu nad odvodnením. Vyvinuli a aplikovali sme už množstvo špecifických riešení. Na tejto stránke by sme Vás radi informovali o zaujímavých a výnimočných objektoch, o požiadavkách našich zákazníkov a ako sme sa s nimi vysporiadali. 

 

18/08/2017 - Zlepšenie dopravnej situácie v Prešove

Cieľom stavby Nábrežnej komunikácie bolo zlepšenie dopravnej situácie v Prešove. Doteraz celý objem dopravy prechádzal 4 hlavnými prístupovými komunikáciami, ktoré prechádzali v bezprostrednej blízkosti centra mesta. Vďaka Nábrežnej prišlo k odkloneniu významnej časti objemu dopravu z centra.

Nábrežná komunikácia v Prešovezoom
 

12/06/2017 - Predĺženie električkovej trate do Petržalky

Ide o vôbec prvý projekt výstavby novej električkovej trate na Slovensku. Doteraz sa vždy len rekonštruovali existujúce trate. Projekt petržalskej električky je jedinečný aj z iného dôvodu. Koľajová trať je riešená s duálnym rozchodom – 1000 a 1435 mm.

Električka v Petržalkezoom
 

22/01/2017 - Modernizácia električkových uzlov v Košiciach

Električková sieť v Košiciach je dlhá cca 80 km. Priamo v meste je cca 61 km tratí a 20 km je mimo mesta. Po roku 1990 nevznikla ani jedna nová električková trať a do existujúcich tratí boli investované finančné prostriedky iba v nevyhnutnom prípade.

Košicezoom
 

27/09/2016 - Rekonštrukcia električkovej trate Radlinského-Štefanovičova

Električková doprava tvorí nosný systém MHD v Bratislave. Celkovo je tu viac ako 42 kilometrov tratí a 155 zastávok. V roku 2015 došlo ku rekonštrukcii električkovej trate v úseku Radlinského-Štefanovičova. Dôvodom bol havarijný technický stav koľají.

Radlinského-Štefanovičova ulicazoom
 

15/04/2016 - Rekonštrukcia a odvodnenie Čemernianskej ulice

Pôvodom starobylé zemplínske mesto Vranov nad Topľou leží v Prešovskom kraji. Predstavuje administratívne a hospodárske centrum okresu. Historickou dominantou mesta je neskorogotický rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie a hrad Čičava. Vranov nad Topľou tvoria mestské časti Vranov, Čemerné a Lomnica.

Vranov nad Topľouzoom
 

16/11/2015 - Rekonštrukcia Námestia baníkov v Handlovej

História Handlovej sa datuje od jej založenia v roku 1376. Prvé správy o uhlí sa objavili až v druhej polovici 18-teho storočia. Banský ťažobný závod však vznikol až v roku 1909. V tom čase tvorili obyvateľstvo Handlovej najmä baníci, ktorí sa do mesta prisťahovali za prácou.

Námestie baníkov v Handlovejzoom
 

18/11/2014 - Komplexná rekonštrukcia letného areálu v Skalici

Rekonštrukcia športového areálu v Skalici je unikátnym projektom na Slovensku. Rekonštruovala sa futbalová plocha aj atletická bežecká dráha. Investor požadoval produkty s certifikátom IIAF a preto si vybral HAURATON.

Športový areál Skalicazoom
 

11/11/2014 - Hipo aréna Čilistov

V roku 2014 otvorili v mestskej časti Čilistov Hipo arénu. Je to najväčší jazdecký areál v strednej Európe. Aréna má rozlohu 379 167 m2 , okrem jazdeckých hál sa tu nachádzajú dostihové dráhy a stajne pre 638 koní.

Hipo aréna Čilistovzoom
 

15/10/2014 – Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice

Obec Smolenice leží na úpätí Malých Karpát. Prvá písomná zmienka o existencii Smoleníc pochádza z 13. Storočia. Už v 14. storočí bol nad obcou postavený hrad, ktorý patril ku strážnym bodom malokarpatských priesmykov.

Smolenicezoom
 

20/08/2014 - Revitalizácia areálu KINEX Bytča

V rámci revitalizácie areálu KINEX bolo vybudované parkovisko pre osobné automobily zamestnancov a návštevníkov. Parkovisko je s krytom z betónovej zámkovej dlažby. Projekt rieši aj odvod dažďových vôd z parkoviska a priľahlých spevnených plôch. 

KINEX Bytčazoom
 

28/05/2013 - Zelené námestie SNP v Banskej Bystrici opäť so žľabmi HAURATON

Banská Bystrica od svojho vzniku prešla mnohými premenami. Jediné, čo bolo stále, je ich široké Námestie Slovenského národného povstania, ktoré je srdcom Bystrice. Nachádzajú sa na ňom takmer všetky klenoty mesta. 

Námestie SNP v Banskej Bystricizoom
 

14/12/2012 - Revitalizácia obce Moravany nad Váhom

Prvá písomná zmienka o Moravanoch pochádza síce zo 14. storočia, avšak oveľa dávnejšie počiatky osídlenia nesporne dokazuje výnimočný artefakt. Každý z nás, kto si aspoň matne pamätá prvé hodiny dejepisu, si určite vybaví ...

Moravany nad Váhomzoom
 

14/12/2012 - Revitalizácia Husacieho námestia v Ladomerskej Vieske

Zastaralé námestie v Ladomeskej Vieske, časti Ladomer, ktoré už roky neplnilo svoju základnú funkciu, sa konečne dočkalo obnovy. Územie, ktorého stredom viedla neupravená cesta, často používali kamionisti na otáčanie sa so svojimi ťažkými autami.

Husacie námestie, Ladomerská Vieskazoom
 

27/11/2012 - Hangár VIP HANDLING na letisku M.R.Štefánika

Spoločnosť VIP HANDLING, a. s. Bratislava investovala na letisku Bratislava (BTS) do výstavby nového moderného hangára slúžiaceho pre parkovanie lietadiel, základnú prevádzkovú údržbu a poskytujúceho zázemie pre handlingové a cateringové služby. Od uvedenia stavby do užívania v prvom kvartáli 2012 to je najmodernejší slovenský hangár.

Hangár VIP HANDLINGzoom
 

11/10/2012 - Revitalizácia miestnych komunikácii obce Pribylina

Obec Pribylina leží v nadmorskej výške 745 m.n.m. pod sútokom Račkovho potoka s riekou Belá. V rokoch 2010 až 2011 prebehla rozsiahla revitalizácia centra obce spolufinancovaná prostriedkami EU. Jej súčasťou bola aj oprava komunikácií. K zvýšeniu bezpečnosti na cestách a chodníkoch prispeli aj žľaby HAURATON starostlivo navrhnuté a vybraté na základe hydraulického posudku v spolupráci s autorom projektu.

Komunikácie Pribylinazoom
 

08/03/2012 - Inšpirácie pre spojenie dlažby a odvodňovacích žľabov

Plánujete vytvoriť spevnenú plochu použitím kvalitnej dlažby? Či už ide o chodník, príjazdovú cestu alebo terasu, nezabudnite na jej odvodnenie. Na výber je nespočetné množstvo produktov.

Výstavka Semmelrock a HAURATONzoom
 

11/03/2011 - Odvodnenie a rekonštrukcia zimného štadionu O. Nepelu v Bratislave

Výstavba či rekonštrukcia športovísk nie je na Slovensku častým javom a aj preto je naša firma hrdá na to, že sa stala jedným z dôležitých dodávateľov tohto výnimočného projektu.

Štadión O. Nepelu, Bratislavazoom
 

04/10/2010 - Revitalizácia zámockého parku Budatín

Hlavným cieľom projektu bola ochrana a využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva obnovou a revitalizáciou parku Budatínského hradu a vznikom galérie v Strumieni s cieľom rozšíriť príležitosti cezhraničnej spolupráce prihraničných regiónov.

Revitalizácia zámockého parku Budatínzoom
 

16/10/2009 - Žľaby Hauraton na Minioceliarni v Strážskom

V septembri 2008 médiá informovali verejnosť o novom významnom projekte na východe Slovenska, o oceliarni Slovakia Steel Mills - SSM. SSM je dcérska spoločnosť holandskej firmy Steel Assets Management.

Žľaby Hauraton na Minioceliarni v Strážskomzoom
 
 
 
 

Kontakt

HAURATON Verwaltung GmbH, o.z.z.o.
Blatnická 3
831 02 Bratislava
Tel. +421 2 4363 7124
Fax +421 2 4363 7125
info@hauraton.sk