Przejdź do treści
Wybierz język
odwodnienie liniowe wzdłuż drogi odwodnienie infrastruktury drogowej przy drodze rowerowej

Odwodnienia dla infrastruktury

Głównym zadaniem odwodnień dla infrastruktury jest zbieranie i odprowadzanie wody powierzchniowej z dróg, autostrad, torowisk tramwajowych, stacji kolejowych czy tuneli. Sprawnie funkcjonujące systemy odwadniające pełnią rolę wspierającą gospodarkę wodną, sprzyjają ochronie gleby i przyrody oraz, w zależności od okoliczności, sprzyjają procesom zarządzania krajobrazem i rozwoju miast.

Ze względów bezpieczeństwa systemy odwadniające i materiały, z których zostały wykonane, muszą spełniać wiele rygorystycznych norm. Na przykład w odwadnianiu tuneli szczególnie istotna, zaraz po wydajności odwodnienia, jest ognioodporność materiałów, która pozwala na spełnienie wymogów przeciwpożarowych.

Napisz do nas

Odwodnienia dróg i autostrad

Planując odwodnienia dróg należy wziąć pod uwagę wiele kryteriów. Istotne są między innymi: stan drogi i możliwość odprowadzenia wody opadowej wynikająca z ukształtowania terenu i dostępności odbiorników, sposób i intensywność użytkowania drogi, a także rodzaj pojazdów, które będą się po niej poruszały. Każda budowa, rozbudowa czy modernizacja dróg i związanych z nimi systemów odwadniających podlega wielu normom i przepisom, jak na przykład Ustawie o drogach publicznych, Ustawie prawo budowlane, normie PN-EN 1433:2005 oraz wielu innym.

Bardzo ważnym aspektem w projektowaniu odwodnienia drogi jest określenie wymagań dotyczących jego klasy obciążenia oraz wydajności hydraulicznej. Dodatkowo na etapie planowania należy dostosować system odwadniający do rodzaju nawierzchni, ponieważ każda z nich posiada indywidualne wymagania.

Co się dzieje z zebraną deszczówką?

Przy odwodnieniu dróg rozróżnia się dwie metody zarządzania zebraną wodą deszczową. Można ją odprowadzić do systemów kanalizacyjnych, odbiorników naturalnych lub rozsączyć na miejscu

Oczyszczanie wody deszczowej

Niezależnie od tego, w jaki sposób odprowadzisz wodę deszczową, należy pamiętać o jej podczyszczeniu. Sama woda opadowa nie jest szkodliwa, jednak deszcz zmywa zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni ulic. W spływającej wodzie deszczowej, poza związkami mineralnymi (piasek, glina), czy cząstkami organicznymi (liście, pyłki, trawy), największym zagrożeniem są szkodliwe metale ciężkie i substancje ropopochodne. Ponadto w strefie ruchu samochodowego dodatkowymi zanieczyszczeniami są są mikroplastiki i cząstki ścieranych opon. Bardzo ważne jest skuteczne zatrzymanie tych zanieczyszczeń już na początkowym etapie, aby zapobiec przedostawaniu się ich do środowiska naturalnego.

Dodatkowe wymagania i dobre praktyki

Wytrzymałość na obciążenia:

W miejscach występowania ruchu samochodów osobowych i ciężarowych kanały odwadniające muszą wykazywać wytrzymałość na obciążenia co najmniej dla klasy D400. Przy budowie autostrad lub drogach podobnych do autostrad, istnieje tendencja do stosowania odwodnień o wyższej klasie – E 600, a nawet F 900. Wynika to z faktu, że podczas remontu autostrady, przy tymczasowym przekierowaniu ruchu, może dojść do najechania na kanały odwadniające znajdujące się wzdłuż drogi co spowoduje ich narażenie na bardzo duże siły dynamiczne od kół pojazdów poruszających się z dużą prędkością.

Odporność:

Kanały odwadniające muszą być odporne na mróz i sole odladzające.

Prawidłowa instalacja dla optymalnego bezpieczeństwa:

Przy prawidłowym montażu kanału odwadniającego i pokrywy uzyskuje się wysoki poziom bezpieczeństwa. Wybór odpowiedniego rusztu (w zależności od natężenia ruchu) może również zmniejszyć natężenie hałasu podczas przejeżdżania pojazdów.

Odwodnienia peronów

Kanały odwadniające na peronach muszą spełniać surowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Bezpieczeństwo

Perony są zwykle budowane tak, aby spadek powierzchni kierowany był od krawędzi peronu do jego środka (punkt niski). Ma to na celu zapobieganie przedostawaniu się wody na zelektryfikowaną trasę. Nachylenie w kierunku środka peronu ma również na celu zapobieganie niekontrolowanemu staczaniu się wózków inwalidzkich, wózków spacerowych, wózków bagażowych itp. w stronę krawędzi peronu. Dzięki szybkiemu odprowadzaniu wody deszczowej zmniejsza się również ryzyko poślizgnięcia się.

Funkcjonalność

Perony to miejsca, które są projektowane z uwzględnieniem dużej ilości przemieszczających się po nich podróżnych. Stąd odwadniana powierzchnia peronu jest często duża i w większości całkowicie uszczelniona. Woda deszczowa w tych miejscach musi zostać bezpiecznie zebrana i odprowadzona. Ponadto użyte materiały budowlane – w tym kanały odwadniające – nie powinny przewodzić prądu. Wymóg ten dotyczy w szczególności ochrony podróżnych. W razie awarii czy wypadku, linie napowietrzne pod napięciem nie powinny stanowić zagrożenia dla podróżnych przebywających na peronie.

Odwodnienia tuneli

Głównym wyzwaniem przy budowie tuneli i instalowanym tam odwodnieniu jest ochrona przeciwpożarowa. Istotne są także indywidualne wymagania i wytyczne dopasowane do specyfiki danego obiektu.

Napisz do nas

Ochrona przeciwpożarowa i dodatkowe wytyczne

Istnieją dwa standardy oceniające materiały budowlane na podstawie ich palności i łatwopalności. W Niemczech norma DIN 4102 dotyczy odporności materiałów i elementów budowlanych na ogień. W całej Europie stosowana jest norma EN 13501, która dotyczy klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych i elementów budynków.

Planowanie wyzwań

We wczesnej fazie planowania należy rozważyć nachylenie terenu i pod tym kątem zaprojektować systemy odwadniające.

Napisz do nas
odwodnienie infrastruktura odwodnienia drogi tunele

Decydującymi czynnikami są nachylenie poprzeczne drogi oraz przebieg jej niwelety w osi, czyli nachylenie podłużne. Zdarza się, że nie ma możliwości zastosowania grawitacyjnego odpływu, np. ze względu na to, że odbiornik położony jest wyżej, niż odwodnienie. W takim przypadku konieczne jest stosowanie systemów ciśnieniowych.

Aby uzyskać trwały i niezawodny system odwadniający, należy uwzględnić wymagania dotyczące odporności materiałów (mróz, środki odladzające itp.), jak również klasę ekspozycji betonu kanałów odwadniających i ich elementów zabudowujących (np. fundamentów). Dla betonowych kanałów odwadniających zastosowanie mają klasy ekspozycji XC4, XD3 oraz XF4.

  Przykładowa realizacja

  odwodnienie infrastruktura odwodnienia drogi Dworzec Główny Gdańsk

  Dworzec kolejowy w Gdańsku

  Wybierz odpowiedni system odwadniający dla Twojego projektu

  FASERFIX KS+

  Odwodnienie liniowe z betonu FASERFIX KS+ z opaską żelbetową

  Gotowe do montażu odwodnienie liniowe w prefabrykowanej obudowie żelbetowej FASERFIX KS+ zostało zaprojektowane z myślą o szybkim montażu w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Brak konieczności wykonywania obudowy żelbetowej w miejscu montażu pozwana na oszczędność czasu i kosztów.

  • Wykonanie koryta z żelbetonu w klasie C50/60 gwarantuje wysoką odporność na ścieranie i mrozoodporność, 5 lat gwarancji na korytko i opaskę

  • Oszczędność czasu planowania i kosztów budowy dzięki gotowym, nawet 4 metrowym odcinkom z prefabrykowaną opaską żelbetową. Odwodnienie gotowe do natychmiastowego użytkowania po montażu

  • Zatrzaskowe mocowanie SIDE-LOCK jest jedynym w swoim rodzaju systemem zatrzaskowego mocowania, które pozwala na szybki montaż i demontaż przy pomocy prostego narzędzia np. śrubokrętu

  • Dopasowanie do potrzeb inwestycji dzięki szerokiemu wyborowi rusztów stalowych, żeliwnych oraz z tworzywa, a także dzięki możliwości wybarwienia opaski i nadania określonej struktury

  Więcej informacji o produkcie

  AQUAFIX SKG

  separatory stalowe o dużej wydajności

  separator stalowy dla ropopochodnych aquafix hauraton

  Wysokiej sprawności stalowe separatory o dużej przepustowości AQUAFIX SKG to urządzenia stosowane do przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska. Wykonane z wysokiej jakości stali są przeznaczone do montażu w miejscach o dużej powierzchni zlewni i dużym natężeniu przepływu. Integracja z osadnikiem umożliwia zabudowę komponentów bez konieczności pogłębiania kanalizacji deszczowej. Zastosowane do ich budowy nowoczesne osadniki zapewniają doskonałe efekty sedymentacji i wytrącania nieczystości stałych.

  • Zdolność podczyszczania wody opadowej nawet z bardzo dużych zlewni, dzięki olbrzymiej pojemności urządzenia dla przepływu do 5000 l/s

  • Doskonała sprawność oczyszczania na poziomie 99,88%

  • Możliwość rozbudowy, dzięki modułowej konstrukcji oraz dołożenia układów specjalnych

  • Poziome ułożenie oraz podłużny kształt zbiornika zapewnienia długą drogę przepływu ścieków i lepsze efekty eliminacji zanieczyszczeń

  • Wysokiej jakości stal o grubości 6-7 mm

  • Endoprenowe powłoki wewnętrzne i zewnętrzne

  Więcej informacji o produkcie

  Zobacz również

  Pytania?

  Nasz doświadczony zespół ds. planowania z przyjemnością udzieli Ci pomocy.

  Skontaktuj się z nami
  Pytania?