Skip to content
Izberite jezik

Upravljanje s padavinsko vodo

Posledice podnebnih sprememb, kot so vročinski valovi in pogostejše obilne padavine, so vse pogostejše prav tako so pogostejša tudi obdobja suše in poplav. Poleg tega se povečuje pozidava zemljišč, zlasti na mestnih območjih. Zaradi manjše prepustnosti površine, voda le stežka pronica v tla po naravni poti.

Med močnimi padavinami je javna kanalizacija padavinskih vod preobremenjena. Posledica tega je, da v okolje vstopa neprečiščena deževnica, ki dodatno obremenjuje številne ekosisteme. Zato je še toliko bolj pomembno uporabljati decentralizirane rešitve s čiščenjem padavinske vode, ki razbremenjujejo kanalizacijski sistem in spodbujajo obnavljanje podtalnice. Le tako lahko spodbujamo celostno upravljanje deževnice.

Kontaktirajte nas

Kaj je upravljanje padavinskih voda?

Trajnostno upravljanje s padavinsko vodo pomeni, da se že v zgodnji fazi seznanite z zahtevami gradbenega projekta. Načeloma obstajajo različne rešitve, ki so v skladu s posameznimi koncepti. Ali je čiščenje padavinske vode potrebno ali ne, je odvisno od različnih dejavnikov. Zato nismo le proizvajalci kanalet, temveč skupaj s strankami razvijamo celovite rešitve. Pri njihovem razvoju upoštevamo obstoječe standarde in zahteve projekta, da bi ustvarili trajnostno, varno in s standardi skladno zasnovo. Pri tem imajo stranke koristi od našega fleksibilno kombiniranega portfelja proizvodov in naših izkušenj.

 

V Gammertingenu je bil izveden zanimiv projekt s celovitim upravljanjem deževnice. Prepričajte se sami!

Reference

Logistični center München

Podnebne spremembe prinašajo ekstremne vremenske pojave in zahteve za odvodnjavanje

Podnebne spremembe prinašajo ekstremne vremenske pojave, ki lahko povzročijo ogromno gospodarsko škodo. S strokovnimi rešitvami za odvodnjavanje se sprejmejo ukrepi za zmanjšanje posledične škode zaradi ekstremnih dogodkov.

Vročina in suša

Zaradi pogostejših in daljših obdobij vročine ter spremljajoče suše se raven podtalnice vse bolj znižuje. Kmetijstvo in gozdovi že vidno trpijo zaradi dolgih obdobij brez padavin in vse pogostejših občasnih obilnih padavin. Nestalna oskrba z vodo povzroča stres za rastline in drevesa, kar se kaže tudi v izgubi pridelka in prezgodnjem odpadanju listja.

 

Spremljanje suše Julij 2016-2019

Plasti tal do globine 1,8 m na začetku poletja v juliju.

Dürremonitor Juli 2019*
Dürremonitor Juli 2018*
Dürremonitor Juli 2017*
Dürremonitor Juli 2016*

* Vir: UFZ-Dürremonitor/Helmholtzov center za okoljske raziskave.

 

S čiščenjem in vračanjem padavinske vode, npr. v sosednje zelene površine, je mogoče preprečiti zniževanje ravni podtalnice ali spodbuditi njeno obnavljanje. Poleg tega ta strategija odvodnjavanja vodi k izboljšanju mestne klime in mestnih zelenih površin, zlasti v mestnih središčih, kar je dragoceno v času suše.

 

Obilne padavine

Nasprotje vročine in suše so močni nalivi, tako imenovane mestne poplave ali “stoletni nalivi” (količine padavin, ki se statistično pojavijo enkrat na stoletje). Glede na to morajo rešitve za odvodnjavanje izpolnjevati naslednja merila:

Ekološki dejavniki čiščenja padavinske vode

water drop

Čiščenje deževnice ima pomembno vlogo pri upravljanju s padavinsko vodo. Pri tem postopku voda prehaja skozi naslednje korake:

  • Zbiranje

  • Zadrževanje

  • Čiščenje

  • Odvajanje (npr. odvajanje v površinske vode) ali infiltracija

Ponikanje deževnice na kraju samem je pomembna za vodni krog in naravo. Vendar je treba upoštevati, da površinski odtok, zlasti s prometnih površin, vsebuje onesnaževala. Nevarne snovi so lahko:

Rešitve za odvodnjavanje za sodobno upravljanje deževnice

Naši kanalete se uporabljajo na številnih področjih: od velikih projektov, kot so letališča ali stadioni, do odvodnjavanja javnih površin in odvodnjavanja fasad in teras v sodobnih stanovanjskih kompleksih. Pri tem sta pogosto ključnega pomena v prihodnost usmerjeno čiščenje deževnice in ponikanje.

 

Čiščenje

Padavinska voda, ki se s streh, prometnih površin ali drugih površin odvaja v sisteme za odvodnjavanje, lahko vsebuje veliko onesnaževal. Če neočiščena doseže tla, lahko predstavlja tveganje za podtalnico. Kanaleta s filtrirnim substratom DRAINFIX CLEAN je sodobna rešitev za odvodnjavanje, ki zbira, filtrira in odvaja deževnico.

Sistemi za odvodnjavanje HAURATON

Močne padavine, gost promet, korozivne snovi – izzivi za sistem odvodnjavanja so različni. Načrtovanje in vgradnja kanalizacijskega sistema sta glede na področje uporabe tudi precej zapletena. Tukaj boste našli vse, kar morate vedeti o sestavnih delih in izbiri prave kanalete za vaš projekt.

 

Kontakt

Potrebujete podporo naših strokovnjakov za upravljanje deževnice?

Druga področja, ki vas morda zanimajo

Imate vprašanja?

Naša izkušena ekipa za načrtovanje vam bo z veseljem pomagala.

Kontakt
Imate vprašanja?