Skip to content
Izberite jezik

Obvestilo o zasebnosti podatkov družbe HAURATON GmbH & Co. KG

HAURATON GmbH & Co. KG zelo resno jemlje varstvo osebnih podatkov. Želimo, da veste, kdaj hranimo katere podatke in kako jih uporabljamo. Za nas veljajo določbe evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in dodatne določbe Zakona o varstvu podatkov (BDSG) [nemški zvezni zakon o varstvu podatkov (GFDPA)]. Da bi zagotovili, da določbe o varstvu podatkov upoštevamo tako mi kot naši zunanji ponudniki storitev, smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe.

To obvestilo o varstvu podatkov velja za naše spletne predstavitve. Te vključujejo spletna mesta, funkcije in vsebine ter naše zunanje spletne predstavitve, na primer v družabnih medijih. To splošno obvestilo o zasebnosti podatkov je namenjeno tudi temu, da vas obvestimo o morebitni nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov in našem izpolnjevanju obveznosti obveščanja.

Terminologija, uporabljena v tem obvestilu o zasebnosti podatkov, na primer upravljavec ali osebni podatki, je uporabljena, kot je opredeljena v Splošni uredbi o varstvu podatkov. Zaradi lažje berljivosti in s tem tudi zaradi razumljivega sporočanja informacij posameznih členov, odstavkov in podobno praviloma ne poimenujemo.

Upravljalec

Upravljalec v smislu GDPR in drugih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov držav članic ter drugih določb zakonodaje o varstvu podatkov je

HAURATON GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany
Telephone: +49 7222 958 0
Fax: +49 7222 958 100
info@hauraton.com

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljalec je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Njegovi kontaktni podatki so:

Pascal Kohler
datenschutz@hauraton.com

Za vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z varstvom podatkov in uveljavljanjem vaših spodaj navedenih pravic se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Splošne informacije o obdelavi podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov praviloma ni dovoljena v skladu z določbami zakona o varstvu podatkov, razen če za to obstajajo pravno dopustni razlogi. Dolžni smo vas obvestiti o pravnih podlagah za obdelavo podatkov.

Kadar pridobimo vašo privolitev za postopke obdelave osebnih podatkov, je ta privolitev pravna podlaga.

Kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka ste, je pravna podlaga izvajanje pogodbe. To velja tudi za postopke obdelave, ki so potrebni za sprejetje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe.

Kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za naše podjetje, je to pravna podlaga.

Kadar je zaradi življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe treba obdelati osebne podatke, je to pravna podlaga.

Kadar je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa, za katerega si prizadeva naše podjetje ali tretja oseba, in ti interesi ter vaše temeljne pravice in svoboščine ne prevladajo nad prvim navedenim interesom, je to pravna podlaga za obdelavo.

Otroci

Na splošno so naše storitve namenjene odraslim. Osebe, mlajše od 16 let, nam ne smejo posredovati osebnih podatkov brez soglasja svojih staršev ali zakonitih skrbnikov.

Izbris podatkov, obdobje shranjevanja

Vaše osebne podatke bomo izbrisali ali blokirali takoj, ko preneha obstajati namen njihovega shranjevanja. Vendar pa se lahko shranjevanje podaljša tudi čez to obdobje, če je to potrebno v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo za nas. To velja na primer za podatke, ki jih je treba hraniti iz razlogov, povezanih s poslovno ali davčno zakonodajo, na primer dobavnice ali podatke o računih.

Vaši podatki se blokirajo ali izbrišejo, če se izteče obdobje hrambe, ki ga določajo te določbe, razen če je treba podatke še naprej hraniti za namen sklenitve ali izvajanja pogodbe.

Prejemniki podatkov / kategorije prejemnikov

V našem podjetju bomo zagotovili, da vaše podatke prejmejo le osebe, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti.

Za obdelavo vaših podatkov včasih uporabljamo skrbno izbrane zunanje ponudnike storitev. Kadar se podatki v okviru takšne naročene obdelave posredujejo ponudnikom storitev, se to izvede na podlagi določb GDPR. Naši obdelovalci so skrbno izbrani, zavezani našim navodilom in se redno nadzorujejo. Imenujemo samo obdelovalce, ki nudijo ustrezna jamstva, da bodo izvedeni ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi, s katerimi bo obdelava izpolnjevala zahteve GDPR in GFDPA ter zagotavljala varstvo vaših pravic.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Praviloma brez vaše izrecne privolitve tretjim osebam ne posredujemo nobenih osebnih podatkov. Če med obdelavo vaše podatke kljub temu razkrijemo ali posredujemo tretjim osebam ali kako drugače omogočimo tretjim osebam dostop do vaših podatkov, se tudi to zgodi izključno na podlagi ene od zgoraj navedenih pravnih podlag.

Podatke na primer posredujemo ponudnikom plačilnih storitev ali dobaviteljem, če je to potrebno za izvajanje pogodbe. Če smo po zakonu ali sodni odredbi dolžni posredovati vaše podatke, jih posredujemo ustreznim subjektom, ki so upravičeni do informacij.

Prenos podatkov v tretje države

GDPR zagotavlja enako visoko raven varstva podatkov v Evropski uniji. Pri izbiri naših ponudnikov storitev in partnerjev za sodelovanje se bomo zato, če bodo obdelani vaši osebni podatki, osredotočili na evropske partnerje, če bo to mogoče. Le v izjemnih primerih bomo pri uporabi storitev tretjih oseb vaše podatke obdelovali zunaj Evropske unije.

Obdelavo vaših podatkov v tretji državi dovolimo le, če so izpolnjeni posebni predpogoji v skladu z uredbo GDPR. To pomeni, da se obdelava vaših podatkov v tem primeru izvaja le na podlagi posebnih zaščitnih ukrepov. Ti zaščitni ukrepi vključujejo ugotavljanje ravni varstva podatkov, ki je enakovredna ravni varstva podatkov v EU, kot jo uradno priznava Komisija EU, upoštevanje uradno priznanih posebnih pogodbenih obveznosti (tako imenovane “standardne pogodbene klavzule”) ali drugih sporazumov med EU in tretjimi državami.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Ne uporabljamo avtomatiziranega odločanja ali profiliranja.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Kadar se obdelujejo vaši osebni podatki, ste vi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v smislu GDPR. V zvezi z nami ste upravičeni do spodaj navedenih pravic.

Če želite uveljavljati te pravice, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Pravica do preklica privolitve

Če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na privolitvi, ki ste jo dali, imate pravico to privolitev kadar koli preklicati. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila opravljena do takrat.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov

Od nas imate pravico dobiti potrditev, ali obdelujemo osebne podatke v zvezi z vami. V tem primeru lahko pridobite naslednje informacije:

Pravico imate, da ste obveščeni o tem, ali bodo vaši osebni podatki preneseni v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Pri tem imate pravico, da ste obveščeni o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

V enem mesecu po prejemu vaše zahteve po informacijah vam moramo zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki so predmet obdelave. Če takšno zahtevo vložite elektronsko, vam damo informacije na voljo v splošno uporabljani elektronski obliki, razen če navedete drugače.

Pravica do popravka

Imate pravico, da od nas nemudoma zahtevate popravek vseh svojih osebnih podatkov, ki so nepravilni. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa (“pravica biti pozabljen”)

Od nas imate pravico zahtevati, da nemudoma izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa smo dolžni osebne podatke nemudoma izbrisati, če velja eden od naslednjih razlogov:

Pravica do pozabe se ne uporablja, če je obdelava nujna:

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate, da od nas zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, če velja ena od naslednjih možnosti:

Če je bila obdelava omejena v skladu z zgoraj navedenimi predpogoji, vas bomo o tem obvestili, preden bo omejitev odpravljena.

Če je bila obdelava omejena v skladu z zgoraj navedenimi predpogoji, vas bomo o tem obvestili, preden bo omejitev odpravljena.

Pravico imate, da svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke brez naših ovir prenesete drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pri uveljavljanju pravice do prenosljivosti podatkov imate pravico, da osebne podatke neposredno prenesemo drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo. Uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov ne vpliva na pravico do izbrisa (“pravica biti pozabljen”). Ta pravica se ne uporablja za obdelavo, ki je potrebna za izvajanje naloge, ki nam je zaupana in se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti.

Pravica do ugovora

Zaradi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na uravnoteženju interesov. To velja tudi za vsako profiliranje, ki temelji na teh določbah. Osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja; to velja tudi za profiliranje, če je profiliranje povezano s takim neposrednim trženjem. Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, se vaši osebni podatki ne bodo več obdelovali za take namene.

V okviru uporabe storitev informacijske družbe lahko svojo pravico do ugovora uveljavljate z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

Avtomatizirano sprejemanje individualnih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Imate pravico, da se za vas ne sprejme odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, in ima pravne učinke v zvezi z vami ali podobno pomembno vpliva na vas. To ne velja, če odločitev:

Sprejeli bomo ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter zakonitih interesov, vsaj pravice do človeškega posredovanja s strani upravljavca, izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali sodno sredstvo imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici vašega običajnega prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši GDPR.

Uporaba naše spletne prisotnosti

Na splošno lahko našo spletno prisotnost uporabljate, ne da bi razkrili svojo identiteto. V tem razdelku vam bomo pojasnili, kdaj in v kakšnem kontekstu obdelujemo podatke med uporabo naših spletnih prisotnosti, katere storitve ponudnikov storitev in partnerjev za sodelovanje smo uvedli, kako delujejo in kaj se zgodi z vašimi podatki.

Zbiranje podatkov med obiskom naših spletnih mest

Če naša spletna mesta uporabljate le v informativne namene, tj. se ne registrirate za storitev, z nami ne sklenete pogodbe ali nam kako drugače razkrijete informacij, bomo zbirali le osebne podatke, ki jih na naše strežnike prenese vaš brskalnik.

Ko dostopate do naših spletnih mest, zbiramo naslednje podatke, ki jih tehnično potrebujemo za prikaz naših spletnih mest ter za zagotavljanje stabilnosti in varnosti:

Ti podatki so začasno shranjeni v dnevniških datotekah našega sistema za obdobje 14 dni. Shranjevanje po tem obdobju je mogoče; vendar se v teh primerih naslovi IP skrajšajo ali zakrijejo, da se prepreči povezava z odjemalcem, ki je dostopal do podatkov. Dnevniške datoteke se v tem okviru ne shranjujejo skupaj z drugimi osebnimi podatki, ki se nanašajo na vas. Pravna podlaga za te postopke obdelave je naš zakoniti interes.

Ker je zbiranje podatkov za prikazovanje spletnih mest in shranjevanje podatkov v dnevniških datotekah nujno potrebno za delovanje naših spletnih mest in vzdrževanje informacijske varnosti, v zvezi s tem nimate možnosti ugovora.

Šifriranje prenosa

Za optimalno zaščito prenesenih podatkov uporabljamo tako imenovano šifriranje transporta. Da bi zagotovili varnost vaših podatkov med postopkom prenosa, uporabljamo metodo šifriranja SSL/TLS v skladu z najsodobnejšo tehnologijo.

Uporaba piškotkov

Splošne informacije o uporabi piškotkov

Ko uporabljate naša spletna mesta in obiskujete naše spletne predstavitve, se v vašo napravo poleg zgoraj navedenih podatkov shranijo tudi piškotki. Piškotki so majhni besedilni paketi, ki jih lahko spletna stran pošlje brskalniku, ta pa jih shrani in pošlje nazaj. Piškotki se lahko uporabljajo za shranjevanje različnih podatkov, ki jih prebere subjekt, ki je namestil piškotek. Običajno vsebujejo značilen niz znakov (ID), ki omogoča edinstveno identifikacijo brskalnika v primeru ponovnega dostopa do spletnega mesta ali spremembe strani. Uporabljajo se predvsem za to, da je naša spletna prisotnost uporabniku prijaznejša in na splošno učinkovitejša. Uporabniški podatki, zbrani v piškotkih, so psevdonimizirani s tehničnimi previdnostnimi ukrepi, zaradi česar podatkov praviloma ni več mogoče povezati z uporabnikom, ki je do njih dostopal. Kadar je identifikacija mogoča, na primer v primeru piškotka za prijavo, katerega ID seje je nujno povezan z uporabniškim računom, na to opozorimo na ustreznem mestu.

Uporabljamo različne vrste piškotkov:

Poleg tako imenovanih “prvostopenjskih piškotkov”, ki jih namestimo mi kot upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov, se uporabljajo tudi “piškotki tretjih oseb”, ki jih ponujajo drugi ponudniki.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v zvezi s tem je naš zakoniti interes.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je vaša privolitev.

Opomba:

Pri številnih storitvah lahko na spletnem mestu EU https://www.youronlinechoices.com/de/ ali na spletnem mestu ZDA https://www.aboutads.info/choices/ izrazite splošno nasprotovanje uporabi piškotkov, ki se uporabljajo za namene trženja. Poleg tega lahko v nastavitvah brskalnika izvedete ustrezne konfiguracije in na primer zavrnete sprejemanje “piškotkov tretjih oseb” ali vseh piškotkov ali aktivirate možnost “Ne sledi”. Vendar to lahko pomeni, da vam ne bodo na voljo vse funkcije naših spletnih predstavitev.

Informacije o uporabljenih storitvah

Upravitelj oznak Google
Ime piškotka: _gid_dc_gtm
Skupina: potrebno

Google Analytics
Ime piškotka: _gs_gat
Skupina: statistika / analiza uporabe

LinkedIn Insight
Ime piškotka: _UserMatchHistory_bcookie_bscookie_lang_lidc
Skupina: Uporabniki: statistika / analiza uporabe

Oglasi Google:
Ime piškotka: DSID IDE SEARCH_SAMESITE 1P_JAR UULE NID APISID, HSID, SAPISID, SID in SSID piškotki SIDCC
Skupina: marketing

Facebook
Ime piškotka: gr_fbp
Ime skupine: skupina GFbfp: ime skupine: skupina GFbfp: Trženje:

Youtube
Ime piškotka: __Secure-SSID __Secure-3PSID SIDCC LOGIN_INFO YSC APISID HSID VISITOR_INFO1_LIVE __Secure-3PAPISID SSID __Secure-APISID __Secure-HSID SAPISID PREF SID
Group: Marketing

Upravitelj Google Tag Manager

Naše spletno mesto uporablja Google Tags, storitev družbe Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (v nadaljnjem besedilu: Google). Google Tag Manager je rešitev, ki nam omogoča upravljanje oznak spletnega mesta prek vmesnika. Oznake so majhni elementi kode na našem spletnem mestu, ki med drugim služijo za merjenje prometa in vedenja obiskovalcev.

Upravitelj oznak spremlja vrsto oznak in sprožilnih pravil, ki določajo, kdaj naj se te oznake uporabijo na našem spletnem mestu. Ko obiščete naše spletno mesto, se v vaš brskalnik pošlje trenutna konfiguracija značk. Ta vsebuje navodila, katere oznake je treba sprožiti. Upravitelj oznak zagotavlja sprožitev oznak, ki lahko po drugi strani zbirajo podatke. Sam upravitelj oznak nima dostopa do teh podatkov, saj deluje prek domene brez piškotkov in ne zbira osebnih podatkov. Če je bila deaktivacija izvedena na ravni domene ali piškotkov, bo ta ostala v veljavi za vse sledilne oznake, ki se izvajajo z Google Tag Managerjem.

Google sam zbira podatke o tem, kako se storitev uporablja in katere oznake se izvajajo na kakšen način. Po Googlovih navedbah se ti podatki uporabljajo za izboljšanje, vzdrževanje, zaščito in nadaljnji razvoj storitve.

Dodatne informacije so na voljo v smernicah za uporabo storitve Google Tag Manager in Googlovi izjavi o zasebnosti podatkov.

Informacije o obdelavi podatkov s strani tretjih oseb

Storitev Google Analytics

Če ste dali svoje soglasje, to spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (v nadaljevanju “Google”). To omogoča, da se podatki, seje in interakcije pripišejo psevdonimnemu uporabniškemu ID in analizirajo na več napravah ter tako analizirajo dejavnosti uporabnikov na različnih napravah.

Področje obdelave

Google Analytics uporablja piškotke, ki omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta. Informacije, ki jih piškotek ustvari o vaši uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na strežnik, ki ga upravlja Google v Združenih državah Amerike, in se tam shranijo.

Za Google Analytics 4 je anonimizacija IP privzeto omogočena. Zaradi anonimizacije IP bo Google skrajšal vaš naslov IP v državah članicah Evropske unije ali drugih pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Le v izjemnih primerih bo celoten naslov IP posredovan Googlovemu strežniku v Združenih državah Amerike in tam skrajšan. Po Googlovih navedbah naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

Vendar izrecno poudarjamo, da Google obdeluje podatke za lastne namene, vključno z zagotavljanjem storitve spletne analitike in sledenja. V okviru storitve Google Analytics se zbirajo dodatni podatki o uporabi, ki se lahko štejejo za osebne podatke, kot so identifikacijske značilnosti posameznih uporabnikov, ki omogočajo tudi povezavo z obstoječim Googlovim računom.

Med obiskom spletnega mesta se vaše uporabniško vedenje zajame v obliki dogodkov. Dogodki lahko vključujejo:

Prav tako zajema:

Nameni obdelave

Google bo v našem imenu te podatke uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta in pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu. Poročila, ki jih zagotavlja Google Analytics, se uporabljajo za analizo delovanja našega spletnega mesta in uspešnosti naših trženjskih kampanj.

Demografske značilnosti

Uporabljamo funkcijo “demografske značilnosti” storitve Google Analytics, da obiskovalcem spletnega mesta prikažemo ustrezne oglase v oglaševalskem omrežju Google. To nam omogoča izdelavo poročil, ki vključujejo informacije o starosti, spolu in interesih obiskovalcev spletnega mesta. Te podatke pridobimo iz Googlovega oglaševanja na podlagi interesov in podatkov o obiskovalcih od tretjih ponudnikov. Teh podatkov ni mogoče pripisati nobenemu posamezniku.

Sledenje e-trgovini

Uporabljamo funkcijo “sledenje e-poslovanju” storitve Google Analytics. S sledenjem e-trgovine lahko analiziramo nakupno vedenje obiskovalcev spletnega mesta in tako izboljšamo svoje spletne trženjske kampanje. To vključuje zajemanje informacij, kot so zaključena naročila, povprečna vrednost naročila, stroški dostave in čas od ogleda do nakupa izdelka. Te podatke lahko Google združi pod ID transakcije, ki je povezan z zadevnim uporabnikom ali njegovo napravo.

Signali

Uporabljamo Googlove signale. S tem se v storitvi Google Analytics zajamejo dodatne informacije o uporabnikih, ki so omogočili prilagojene oglase (interesi in demografski podatki), tem uporabnikom pa se lahko oglasi posredujejo v kampanjah ponovnega trženja med napravami.

Optimizacija Google

Naše spletno mesto uporablja storitev spletne analize in optimizacije “Google Optimize”, ki jo zagotavlja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (v nadaljevanju “Google Optimize”). Da bi izboljšali privlačnost, vsebino in funkcionalnost našega spletnega mesta, uporabljamo storitev Google Optimize tako, da prikažemo nove funkcije in vsebino določenemu odstotku naših uporabnikov ter statistično ovrednotimo spremembo uporabe. Storitev Google Optimize je podstoritev storitve Google Analytics (glej pododdelek “Google Analytics”). Google Optimize uporablja piškotke, ki omogočajo optimizacijo in analizo vaše uporabe našega spletnega mesta. Običajno se informacije, ki jih ti piškotki ustvarijo v zvezi z vašo uporabo našega spletnega mesta, prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo. V zvezi s tem uporabljamo Google Optimize z aktivirano anonimizacijo IP, tako da Google vaš naslov IP predhodno skrajša v državah članicah Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Le v izjemnih primerih se vaš celoten naslov IP prenese na Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša. Google bo te podatke uporabil za ocenjevanje vaše uporabe našega spletnega mesta, pripravo poročil o testu optimizacije in s tem povezanih dejavnostih na spletnem mestu ter za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z uporabo spletnega mesta in interneta. Shranjevanje teh piškotkov lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite svoj spletni brskalnik. Poleg tega lahko s prenosom in namestitvijo vtičnika za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi, preprečite, da bi se podatki (vključno z vašim naslovom IP), ki jih ustvari takšen piškotek v zvezi z vašo uporabo naše spletne strani, zbirali in posredovali Googlu ter da bi jih ta obdeloval: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dodatne informacije o zbiranju in obdelavi podatkov s strani Googla so na voljo v Googlovem obvestilu o zasebnosti podatkov, ki je dostopno na naslovu http://www.google.com/policies/privacy.

Googlovi oglasi in reševanje konverzije

Če ste izrazili svoje soglasje, se na tem spletnem mestu uporabljajo Googlovi oglasi skupaj s sledenjem konverzijam. To je storitev družbe Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (v nadaljnjem besedilu: Google). Google Ads je storitev spletne analize. Sledenje konverzijam uporabljamo za ciljno usmerjeno oglaševanje naših storitev:

Če kliknete na oglas, ki ga je objavil Google, bo sledenje konverzijam, ki ga uporabljamo, v vašo napravo shranilo piškotek. Če obiščete določeno stran naše spletne prisotnosti, bomo tako mi kot Google lahko ocenili, da ste kliknili na enega od naših oglasov, ki jih je objavil Google, in da ste bili nato preusmerjeni na našo spletno prisotnost.

Tako zbrane informacije Google uporablja za zagotavljanje statistike obiskanosti naše internetne prisotnosti. Poleg tega tako prejmemo informacije o številu uporabnikov, ki so kliknili na naše oglase, ter o straneh našega spletnega nastopa, ki so jih pozneje obiskali. Podatki služijo za ustvarjanje statističnih podatkov o konverzijah za stranke Ads, ki so se odločile za sledenje konverzijam. Stranke, torej mi kot upravljavec spletnega mesta, prejmemo informacijo o skupnem številu uporabnikov, ki so kliknili na njihov oglas in bili preusmerjeni na stran, ki vsebuje oznako za sledenje konverzijam. Vendar pa ne prejmejo informacij, ki bi omogočale osebno identifikacijo uporabnikov.

Pravna podlaga za uporabo Google Analytics je vaša prostovoljna privolitev.

Usercentrics

Uporabljamo orodje za privolitev Usercentrics podjetja Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Nemčija (Usercentrics). To nam omogoča, da pridobimo in upravljamo soglasje uporabnikov spletnega mesta za obdelavo podatkov. Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti (člen 7(1) GDPR), ki velja za nas (člen 6(1), stavek 1(c) GDPR). V ta namen se obdelujejo naslednji podatki:
V ta namen se obdelujejo: datum in čas dostopa, podatki o brskalniku, podatki o napravi, geografska lokacija, nastavitve piškotkov, URL obiskane strani.
Funkcionalnost spletnega mesta brez obdelave ni zagotovljena.
Usercentrics je prejemnik vaših osebnih podatkov in za nas deluje kot obdelovalec.
Obdelava poteka v Evropski uniji. Dodatne informacije o možnostih ugovora in odstranitve v zvezi z družbo Usercentrics so na voljo na naslovu: https://usercentrics.com/privacy-policy/.
Podatki bodo izbrisani po treh letih.

Prejemniki / kategorije prejemnikov

Google je prejemnik zbranih podatkov.

Trajanje shranjevanja podatkov

Piškotki, shranjeni na vaši napravi, bodo imeli življenjsko dobo do 24 mesecev.

Facebook Pixel

V kolikor ste dali soglasje, bo Facebook Pixel uporabljen na tem spletnem mestu. To je storitev podjetja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (v nadaljnjem besedilu “Facebook”). Facebook Pixel omogoča Facebooku, da prikazuje naše Facebook oglase samo uporabnikom Facebooka, ki so obiskali našo spletno stran, zlasti tistim, ki so pokazali zanimanje za našo spletno prisotnost ali določene teme ali izdelke. Facebook Pixel omogoča preverjanje, ali je bil uporabnik po kliku na naše Facebook oglase preusmerjen na našo spletno stran. Facebook Pixel uporabljamo za namene trženja in optimizacije, predvsem zato, da na Facebooku objavljamo za vas relevantne in zanimive oglase ter tako izboljšamo našo storitev, jo naredimo bolj zanimivo za vas kot uporabnika in se izognemo motečemu oglaševanju.

Če ste v Facebook prijavljeni s svojim uporabniškim računom, bo vaš obisk našega spletnega mesta zabeležen v vašem uporabniškem računu. Podatki, zbrani o vas, so za nas anonimni in nam zato ne omogočajo sklepanja o vaši identiteti. Nimamo vpliva na obseg ali nadaljnjo uporabo podatkov, ki jih obdeluje Facebook kot rezultat uporabe Facebook Pixel. Če imate uporabniški račun pri Facebooku in ste registrirani, lahko Facebook vaš obisk poveže z vašim uporabniškim računom. Funkcijo ponovnega trženja »Custom Audiences« lahko deaktivirate v razdelku z nastavitvami oglasov v svojem Facebook računu. Tudi če niste registrirani pri Facebooku ali se niste prijavili, je možno, da bo Facebook ugotovil in shranil vaš naslov IP in morda druge identifikacijske lastnosti.

Pravna podlaga za uporabo Facebook Pixela je vaša prostovoljna privolitev.

Prejemniki / kategorije prejemnikov

Facebook je prejemnik zbranih podatkov.

Trajanje shranjevanja podatkov

Piškotki, shranjeni na vaši napravi, bodo imeli življenjsko dobo do 24 mesecev.

Twitter oznake in sledenje konverzijam

V kolikor ste izjavili, da se strinjate, bo na tem spletnem mestu uporabljeno sledenje konverzijam Twitterja. To je storitev podjetja Twitter International Company, Gordon House, One Cumberland Place, Fenian Street, Irska (v nadaljevanju “Twitter”). Sledenje konverzijam na Twitterju je funkcija ponovnega trženja. Za ciljno oglaševanje naše storitve uporabljamo sledenje konverzijam:

S pomočjo te funkcije vas lahko ciljamo na platformi Twitter z oglaševanjem na podlagi vaših zanimanj. Twitter za to uporablja tako imenovane “oznake”. Prek take oznake se obiski naše spletne strani in podatki o uporabi beležijo v psevdonimni obliki. Če pozneje obiščete Twitter, se vam bodo prikazi oglasov prikazali na podlagi vaših zanimanj. Twitter bo tako vaš brskalnik obvestil, da je bila naša spletna stran dostopana z vaše naprave.

Kot rezultat integracije oznak bo Twitter obveščen, da ste dostopali do ustreznega spletnega mesta. Nimamo vpliva na obseg posredovanih podatkov ali njihovo nadaljnjo obdelavo s strani Twitterja: če ste registrirani pri storitvi Twitter, lahko Twitter vaš obisk poveže z vašim računom. Tudi če niste registrirani pri Twitterju ali se niste prijavili, je možno, da bo ponudnik ugotovil in shranil vaš naslov IP in druge identifikacijske lastnosti. Informacije, ustvarjene s temi oznakami v zvezi z vašo uporabo naših storitev, bodo prenesene na strežnik Twitter v ZDA in tam shranjene.

Če kljub temu ne želite imeti Twitterjeve funkcije ponovnega trženja, lahko to funkcijo deaktivirate v razdelku z nastavitvami oglasov v vašem računu Twitter.

Pravna podlaga za uporabo sledenja konverzijam Twitterja je vaše prostovoljno soglasje.

Prejemniki / kategorije prejemnikov

Twitter je prejemnik zbranih podatkov.

Trajanje shranjevanja podatkov

Piškotki, shranjeni na vaši napravi, bodo imeli življenjsko dobo do 60 mesecev.

LinkedIn Insight Tag

Uporabljamo sledenje konverzijam LinkedIn iz LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska. Sledenje konverzijam LinkedIn je orodje za ponovno ciljanje in analizo, ki ga podpira LinkedIn Insight Tag. LinkedIn Insight Tag nam omogoča zbiranje podatkov o obiskih našega spletnega mesta, vključno z URL-jem, referenčnim URL-jem, naslovom IP, značilnostmi naprave in brskalnika ter časovnim žigom. Ti podatki so šifrirani, naslovi IP so skrajšani, edinstveni ID-ji članov pa so odstranjeni v sedmih dneh, da se podatki psevdonimizirajo.

LinkedIn z nami ne deli osebnih podatkov, ampak zagotavlja le povzeta poročila o ciljni publiki spletnega mesta in uspešnosti oglasov. LinkedIn poleg tega ponuja ponovno ciljanje za obiskovalce spletnega mesta, tako da lahko te podatke uporabimo za prikaz ciljanega oglaševanja zunaj našega spletnega mesta, ne da bi bil član identificiran.

Pravna podlaga za uporabo LinkedIn Insight Taga je vaše prostovoljno soglasje

Dodatne informacije o varstvu podatkov na LinkedInu najdete tukaj.

Prejemniki / kategorije prejemnikov

LinkedIn je prejemnik zbranih podatkov.

Trajanje shranjevanja podatkov

Preostali psevdonimizirani podatki se izbrišejo v 24 mesecih.

Možnosti odjave

Sledenje konverzijam LinkedIn lahko posebej onemogočite tako, da namestite piškotek za zavrnitev, ki bo ostal v vaši napravi, dokler ne izbrišete piškotkov. V ta namen lahko deaktivirate piškotek LinkedIn na tej povezavi. Člani LinkedIna lahko nadzorujejo uporabo svojih osebnih podatkov za namene trženja v nastavitvah svojega računa.

Tideways:

Uporabljamo storitev Tideways za zagotavljanje tehničnega delovanja našega spletnega mesta. Storitev Tideways nam omogoča beleženje statističnih ocen hitrosti spletnega mesta, ugotavljanje, ali je do spletnega mesta mogoče dostopati, ter ugotavljanje in analiziranje tehničnih težav s spletnim mestom. V ta namen se zbirajo informacije, ki jih posreduje vaš brskalnik (npr. brskalnik, različica brskalnika). V primeru tehničnih težav zbiramo tudi osebne podatke, kot so vaš e-poštni naslov, podatki o naslovu in naslov IP, da bi ugotovili in odpravili vzrok težave. Za merjenje hitrosti in razpoložljivosti spletnega mesta od vas ne zbiramo nobenih osebnih podatkov. Pravna podlaga za uporabo spletnega mesta Tideways je čl. 6(2)(3) in 6(4)(5)(6)(6)(7). 1, stavek 1, črka f Splošne uredbe o varstvu podatkov, naš zakoniti interes, da lahko zagotovimo varnost in funkcionalnost spletnega mesta. Pri uporabi storitve o vas kot osebi ne delamo nobenih zaključkov.

Uporaba tehnologije SalesViewer

Na tem spletnem mestu se podatki zbirajo in shranjujejo za namene trženja, tržnih raziskav in optimizacije z uporabo tehnologije SalesViewer družbe SalesViewer GmbH na podlagi zakonitih interesov upravljavca spletnega mesta (člen 6 odst. 1 lit.f DSGVO).

V ta namen se uporablja koda, ki temelji na javascriptu, za zbiranje podatkov, povezanih s podjetjem, in ustrezno uporabo. Podatki, zbrani s to tehnologijo, so šifrirani prek nepovratne enosmerne funkcije (tako imenovano zgoščevanje). Podatki so takoj psevdonimizirani in se ne uporabljajo za osebno identifikacijo obiskovalca te spletne strani.

Kadar koli lahko ugovarjate zbiranju in shranjevanju podatkov z učinkom za prihodnost, tako da kliknete to povezavo www.salesviewer.com/opt-out, da preprečite zbiranje s strani SalesViewerja na tej spletni strani v prihodnje. To bo v vašo napravo namestilo piškotek za zavrnitev tega spletnega mesta. Če izbrišete piškotke v tem brskalniku, morate znova klikniti to povezavo.

Google zemljevidi

Za prikaz naše lokacije uporabljamo Google Maps. To je storitev podjetja Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (v nadaljevanju “Google”). Za prikaz zemljevida je nujno, da naslov IP obdela Google.

Sodelovanje z Googlom na področju zakonodaje o varstvu podatkov temelji na sklenjeni pogodbi o soodgovornosti, ki je dostopna tukaj.

V vseh drugih pogledih vstopite v uporabniško razmerje z Googlom neposredno kot rezultat uporabe Google Zemljevidov.

Dodatne informacije v zvezi s pogoji uporabe in zasebnostjo podatkov pri Googlu najdete tukaj.

Prejemniki / kategorije prejemnikov

Google je prejemnik zbranih podatkov.

Trajanje shranjevanja podatkov

Podatki, ki jih pošljemo, se samodejno izbrišejo po 24 mesecih. Izbris podatkov, ki jim je potekel rok hrambe, poteka samodejno enkrat mesečno.

Spletna prisotnost v družbenih medijih

Ponujamo spletno prisotnost na različnih platformah, da lahko tam posredujemo informacije in komuniciramo z vami.

Na obdelavo osebnih podatkov s strani ustreznega operaterja platforme nimamo vpliva. Ko tam dostopate do naše prisotnosti, operater platforme običajno shrani piškotke v vaš brskalnik. Vaše vedenje pri uporabi ali interesi bodo shranjeni v teh piškotkih za tržne raziskave in oglaševanje.

Uporabniške profile, pridobljene na ta način – običajno v več napravah – bodo operaterji platforme uporabili za prikaz prilagojenih oglasov. Osebe, ki niso registrirane kot uporabniki na ustrezni platformi, so lahko tudi subjekti obdelave podatkov. V določenih okoliščinah se lahko vaši podatki obdelujejo izven območja Evropske unije, kar lahko oteži uveljavljanje vaših pravic. Pri izbiri tovrstnih platform pa poskrbimo, da so operaterji zavezani k skladnosti s standardi varstva podatkov EU.

Obdelava vaših osebnih podatkov, zbranih ob dostopu do enega od naših družbenih medijev, bo potekala na podlagi naših zakonitih interesov glede raznolike javne podobe našega podjetja in uporabe učinkovitega vira informacij ter v komunikaciji z vami. .

Podrobne informacije o obdelavi podatkov v povezavi z uporabo naše prisotnosti na teh platformah, možnostih zavrnitve in uveljavljanju pravic dostopa do osebnih podatkov so na voljo v izjavah o zasebnosti podatkov upravljavca ustrezne platforme.

Facebook

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Obdelava temelji na pogodbi o skupni obdelavi osebnih podatkov v skladu z določili GDPR.

Izjava ponudnika o varstvu podatkov

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

Izjava ponudnika o varstvu podatkov

Instagram

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ZDA

Izjava ponudnika o varstvu podatkov

Twitter

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA

Izjava ponudnika o varstvu podatkov

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska

Izjava ponudnika o varstvu podatkov

Xing

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemčija)

Izjava ponudnika o varstvu podatkov

Newsletter

Ponujamo vam možnost, da se brezplačno naročite na naše e-novice. Te novice bomo pošiljali samo z vašim soglasjem. Če se prijavite na novice, nam bodo podatki iz vnosne maske (ime in e-poštni naslov) poslani in shranjeni, dokler je prijava na novice aktivna.

Pridobili bomo vaše soglasje za obdelavo teh podatkov za namene pošiljanja glasila in se sklicevali na to obvestilo o zasebnosti podatkov. Za postopek registracije uporabljamo tako imenovani »double opt-in postopek«. Po registraciji boste prejeli e-poštno sporočilo, v katerem boste morali klikniti povezavo za potrditev registracije. To preprečuje nepooblaščenim tretjim osebam, da bi se registrirale z vašim e-poštnim naslovom.

Postopek registracije bomo posneli, da bomo lahko dokazali postopek v skladu z zakonskimi zahtevami. V zvezi s tem bodo shranjeni naslov IP dostopne naprave ter datum in čas registracije. Podatki, ki jih posredujete, bodo shranjeni, dokler je prijava na novice aktivna.

Naročnino lahko kadar koli prekličete. V ta namen vsaka novica vsebuje ustrezno povezavo za odjavo. To vam bo prav tako omogočilo preklic soglasja. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je vaše prostovoljno podano soglasje za prejemanje glasila.

Če od nas pridobite blago ali storitve in pri tem navedete svoj e-poštni naslov, si pridržujemo pravico do uporabe tega e-poštnega naslova za pošiljanje glasil skupaj z neposrednim trženjem za naše podobno blago ali storitve. To služi zaščiti naših – na splošno – prevladujočih zakonitih interesov pri promocijskem ciljanju naših strank. To uporabo vaših podatkov lahko kadar koli zavrnete tako, da pošljete sporočilo z uporabo spodaj navedenih kontaktnih možnosti ali prek povezave za odjavo v promocijskem e-poštnem sporočilu, ne da bi vam za to morali nastati kakršni koli stroški, razen osnovnih stroškov prenosa. Če je glasilo poslano zaradi prodaje blaga ali storitev, se bomo sklicevali na določbe Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) [Zakon proti nelojalni konkurenci].

Povpraševanje

Če nam pošljete povpraševanje, na primer z uporabo kontaktnega obrazca, bomo, da odgovorimo na vašo kontaktno zahtevo, obdelali vaše osebne podatke za:

Vaših podatkov ne bomo uporabljali za samodejno odločanje ali profiliranje.

Akismat preverjanje neželene pošte

Naša spletna ponudba uporablja storitev “Akismet”, ki jo ponuja Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ZDA. Uporaba temelji na naših zakonitih interesih v smislu čl. 6 (1) f) DSGVO. S pomočjo te storitve se komentarji resničnih ljudi razlikujejo od neželenih komentarjev. V ta namen se vse podrobnosti komentarjev pošljejo na strežnik v ZDA, kjer se analizirajo in hranijo štiri dni za primerjavo. Če je bil komentar razvrščen kot neželena pošta, se podatki shranijo po tem času. Ti podatki vključujejo vneseno ime, e-poštni naslov, naslov IP, vsebino komentarja, napotitelja, podatke o uporabljenem brskalniku, kot tudi računalniški sistem in čas vnosa.

Dodatne informacije o zbiranju in uporabi podatkov s strani Akismeta lahko najdete v politiki zasebnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Podatki ne bodo posredovani podjetju Automattic brez vašega soglasja v kontaktnem obrazcu. Vendar tedaj ne bo mogoče kontaktirati prek obrazca.

Udeleženci

V okviru prijave, ki jo pošljete nam, bodo podatki, ki jih posredujete – kot so vaši kontaktni podatki in kvalifikacije – uporabljeni izključno za obdelavo postopka prijave.

Vaši podatki bodo interno posredovani odgovornim vodjem oddelkov. Vaše osebne podatke bomo obdelovali za namen vaše prijave na delovno mesto v obsegu, ki je potreben za odločitev o sklenitvi delovnega razmerja pri nas.

Poleg tega lahko obdelujemo vaše osebne podatke v obsegu, ki je potreben za obrambo pred pravnimi zahtevki proti nam v zvezi s postopkom prijave.

Vaši podatki bodo praviloma izbrisani 3 mesece po zaključku postopka prijave, razen če se s prijaviteljem ne dogovorite drugače (glejte tudi Vključitev v skupino prijaviteljev).

Kako dolgo bodo vaši podatki shranjeni?

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot je potrebno za odločitev o vaši prijavi. Če se delovno razmerje med vami in nami ne uresniči, lahko podatke še naprej hranimo v obsegu, ki je potreben za obrambo pred morebitnimi pravnimi zahtevki. V zvezi s tem bodo prijavni dokumenti izbrisani dva meseca po obvestilu o odločitvi o zavrnitvi vaše prijave, razen če je v zvezi s pravnimi spori potrebna hramba za daljše obdobje.

Vključitev v skupino prijaviteljev

Z veseljem bomo vašo prijavo vključili v skupino kandidatov. Za to je potrebno vaše soglasje. To soglasje lahko podate tako, da aktivirate ustrezno možnost, preden pošljete prijavo.

Če vaše prijavne dokumentacije v skupini prijaviteljev ne uporabimo v enem letu, se vaša prijavna dokumentacija samodejno izbriše.

Brez avtomatiziranega odločanja

Ne poteka avtomatizirano individualno odločanje; to pomeni, da odločitev o vaši prijavi ne bo temeljila zgolj na avtomatizirani obdelavi.

Spremembe

To obvestilo o zasebnosti podatkov bo občasno prilagojeno. Te prilagoditve se izvedejo, če na primer pride do sprememb zaradi tehničnega napredka, zakonskih zahtev ali drugih dejavnikov.

Zadnja posodobitev: junij 2020

Imate vprašanja?

Naša izkušena ekipa za načrtovanje vam bo z veseljem pomagala.

Kontakt
Imate vprašanja?