Skip to content
Izberite jezik

Odvodnjavanje javnih parkirišč, parkirnih hiš in podzemnih garaž

Parkirišča, parkirne hiše in podzemna parkirišča so pomembni del prometne infrastrukture. Te površine so vsakodnevno obremenjene z visoko frekvenco različnih tipov vozil v stanovanjskem, trgovskem, javnem in poslovnem okolju.

Sistemi za odvodnjavanje parkirišč morajo upoštevati visoko frekvenco prometa hkrati pa morajo biti primerni za varnost pešcev. V parkirnih hišah in podzemnih garažah pa je treba upoštevati tudi zaščito same konstrukcije stavbe ter korozivno okolje.

 

Kontaktirajte nas..
Car Park Mammoet, UK

Sistemi za odvodnjavanje parkirišč

Za odvodnjavanje parkirnih površin, veljajo različne zahteve glede linijskih kanalet. Težak in pogost promet, ki povzroča velike obremenitve, dinamične sile, korozivne okolje in omejitve glede globine vgradnje, so le nekateri dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati.

 

Drainage of the parking lot with RECYFIX MONOTEC channels
Drainage of underground garages

Pri odvodnjavanju parkirišč je potrebno upoštevati naslednje dejavnike:

Obremenitve in dinamične sile

Vozila pri vožnji, zaviranju, pospeševanju in radialnem zavijanju preko kanalet, povzročajo statične in dinamične obremenitve. Zato morajo biti kanalete in rešetke za odvodnjavanje parkirišč močne in robustne, da lahko dlje časa kljubujejo različnim obremenitvam in silam.

Varnost pešcev

Varno okolje za pešce zahteva varne sisteme s protizdrsnimi površinami in rešetkami s primernimi odprtinami, ki varujejo pete damskih čevljev in hkrati zagotavljajo dober vtočni presek. Vključitev teh funkcij v celoten projekt bo zagotovila varnost in prilagodljivost zasnove

Podnebne spremembe

Sistemi za odvodnjavanje morajo biti odporni na zmrzal, soli proti zamrzovanju in UV-svetlobi, da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo in nizke stroške vzdrževanja.

Obsežne površine

Pri večjih prispevnih površinah je pogosto stroškovno bolj učinkovito izbrati rešitev za odvodnjavanje parkirišč z večjo zmogljivostjo odvodnjavanja in zadrževanja. Natančen hidravlični izračun bo pomagal določiti pravilno velikost kanalete in sistema za odvodnjavanje za načrtovani projekt.

Onesnaženje

Na parkirnih površinah je mogoče najti sledi delcev pnevmatik, zavornega prahu, ogljikovodikov iz goriva, ter drugih onesnaževalcev kot so bencin, olje cink in baker. Te snovi lahko vstopijo v meteorno kanalizacijo od tam pa v vodotoke. Z uporabo trajnostnega odvodnega sistema, lahko površinske vode zbiramo in čistimo pred izpustom v okolje

Kraja in vandalizem

Rešetke se lahko zavaruje pred krajo in vandalizmom z  dodatno protivandalsko zaščito. Nekatere rešetke se lahko dodatno privijači v okvir kanalete, nekatere pa se zavarujejo s protivandalsko ročico.

kanalete RECYFIX MONOTEC
kanalete RECYFIX NC
Stopite v stik z nami

Površinsko odvodnjavanje podzemnih garaž

odvodnjavanje podzemnih garaž
Underground garage Warsaw

Površinska voda v podzemnih garažah lahko izvira iz različnih virov. Odcedne vode od avtomobilov, ki so posledica deževja ali snega, požarna voda, neustrezna hidroizolacija in slabo odvodnjavanje uvoznih/izvoznih klančin.

Količina vode je odvisna tudi od naslednjih dejavnikov:

 • Število vozil na dan

 • Velikost vozil in parkirnih prostorov

 • Letnega časa in dolžino vozne poti (npr. čez več nadstropij)

 • Hidravlična zmogljivost – brez natančnega hidravličnega izračuna in zanesljivega sistema za odvodnjavanje se lahko poveča tveganje za poškodbe konstrukcije stavbe.

Dodatni izzivi pri podzemnih garažah:

Obremenitve in sile:

Majhni zavijalni radiji okoli stebrov, klančin in majhnih parkirnih prostorov, povzročajo velike dinamične obremenitve, napetosti in sile na rešetko, kanaleto in kontaktno površino. Kanalete na uvozno/izvoznih klančinah so izpostavljene velikim udarnim obremenitvam.

Korozivno okolje:

Parkirne površine in rešetke so izpostavljene jedkim snovem kot so, olje, bencin, zavorna tekočina, detergent za čiščenje in soli proti zamrzovanju. Zato morajo biti kanalete in rešetke odporne proti koroziji. Tako se zagotovi dolgo življenjsko dobo in nizke stroške vzdrževanja.

Omejitev vgradne višine:

Talna konstrukcija v podzemnih garažah ima pogosto omejeno globino, ki je na voljo za vgradnjo odvodnega sistema nad hidroizolacijo. V tem primeru se vgradi nizkoprofilne kanalete, ki odgovarjajo globini vgradnje.

Površinska voda s klančine:

Zaradi strmega naklona uvoznih/izvoznih klančin ima površinska voda večjo hitrost odtekanja. Izbrati je potrebno kanaleto in rešetko, ki bo sposobna prestreči večjo količino vode z veliko hitrostjo.

Odvodnjavanje parkirnih hiš

odvodnjavanje garažne hiše
Mulit-storey car park

Pri obravnavi površinskega odvodnjavanja parkirnih hiš je potrebno razlikovati med zunanjostjo in notranjostjo. V notranjosti so izzivi enaki kot pri podzemnih garažah: korozivno okolje, omejena vgradna višina, zaščita konstrukcij in radialno zavijanje. Pri odvodnjavanju zunanjosti parkirnih hiš pa  je potrebno upoštevati večjo količino vode, zmrzovanje in UV svetlobo.

Izzivi  pri  parkirnih hišah:

odvodnjavanje s kanaletami FASERFIX KS
Linear drainage with FASERFIX KS
 • Površinska voda na klančini dobi veliko hitrost. Zato je potrebno vodo na dnu klančine prestreči z rešetko, ki ima velik vtočni presek in dobro lovi vodo.

 • Omejitev vgradne višine za kanalete, ki jih je potrebno vgraditi direktno v ploščo.

 • Zelo pomembno je upoštevanje požarne varnosti v garažnih hišah

 • Mehanske obremenitve številnih vozil, ki dnevno prihajajo in odhajajo v/iz garažne hiše

Kontaktirajte nas

Linijske kanalete za parkirišča, parkirne hiše in podzemne garaže

Za varno in zanesljivo odvodnjavanje površin na parkiriščih priporočamo naslednje rešitve podjetja HAURATON:

RECYFIX PRO
RECYFIX PLUS
RECYFIX MONOTEC
RECYFIX NC
FASERFIX KS
RECYFIX HICAP F
DRAINFIX CLEAN
Odvodnjavanje zasebnih in javnih površin kot so parki, športne površine, dvorišča in parkirišča – odporno na korozijo.
Vzdržljiva kanaleta s pocinkanim ali nerjavečim jeklenim zaščitnim robom.
Monolitna kanaleta z veliko kapaciteto, za odvodnjavanje površin z veliko frekvenco prometa, kot so trgovski centri, supermarketi in parkirišča.
Visoko zmogljiva kanaleta iz polipropilena z litoželezno rešetko pritrjeno z vijaki.
Za odvodnjavanje površin z visokimi obremenitvami, kot so prometne, industrijske, poslovne in javne površine. Plitve kanalete za vgradnjo na mestih z omejeno vgradno globino.
Kanaleta z visoko hidravlično zmogljivostjo, primerna za območja, ki so izpostavljena ekstremnim obremenitvam in dinamičnim silam.
Kanaleta za površinsko odvodnjavanje in čiščenje deževnice s prometnih površin do razreda obremenitve F 900.
Razred obremenitve v skladu z EN 1433
Razred obremenitve v skladu z EN 1433
do D 400
do C 250
do D400
do E 600
do F 900
do F 900
do F 900
Frekvenca obremenitve
Frekvenca obremenitve
Dinamika obremenitve
Dinamika obremenitve
Nazivna širina v mm
Nazivna širina v mm
100, 150, 200, 300
100, 150, 200, 300
100, 200
100, 150, 200, 300, 400
100, 150, 200, 300
100, 150, 200, 300, 650
300, 400, 500
Materiali kanalet
Materiali kanalet
Polipropilen (PP), 100 % reciklirani kompozit
Modificiran polipropilen (PP), 100 % recikliran kompozit
Modificiran polipropilen (PP), 100 % recikliran kompozit
Modificiran polipropilen (PP), 100 % reciklirani kompozit
Beton armiran z vlakni
Modificiran polipropilen (PP), 100 % recikliran kompozit
Beton armiran z vlakni
Okvir
Okvir

Z integriranim okvirjem 20×20 mm, za rešetko višine 20 mm.

 

Integriran zaščitni rob iz pocinkanega ali nerjavečega jekla

Okvir integriran v telo kanalete.

Okvir iz pocinkanega ali nerjavečega jekla višine in širine 20 mm

– Okvir iz pocinkanega ali nerjavečega jekla višine in širine 40 mm

Rešetke
Rešetke

– Rešetke z vzdolžnimi rebri                                                                                                                                                              – Rešetke z regami
– GUGI mrežaste rešetke
– Mrežaste pocinkane/nerjaveče rešetke
– Dizajnerske rešetke FIBRETEC in METROPOLIS
⇒ Narejene iz litega železa, polipropilena, pocinkanega jekal, nerjavečega jekla

– Perforirane rešetke                                                                                                                                                                          – Rešetke z regami
– Mrežaste rešetke
– GUGI mrežaste rešetke
⇒Narejene iz litega železa, pocinkanega jekal, nerjavečega jekla

Integrirana rešetka FIBRETEC iz umetne mase

– Litoželezne rešetke z regami

– Rešetke z vzdolžnimi rebri
– Rešetke z prečnimi regami
– GUGI mrežaste rešetke
– Mrežaste pocinkane/nerjaveče rešetke
– Dizajnerske rešetke FIBRETEC in METROPOLIS
⇒ Narejene iz litega železa, polipropilena, pocinkanega jekal, nerjavečega jekla

Litoželezni pokrov z rego

-Litoželezne rešetke z regami

Posebne lastnosti
Posebne lastnosti

– Pred-sestavljen in pripravljen za vgradnjo
– Majhna masa, hitra in enostavna vgradnja
– PP telo kanalete je mogoče enostavno rezati, vrtati in prilagajati na gradbišču

– Pred-sestavljen in pripravljen za vgradnjo
– Majhna masa
– Jekleni rob omogoča lažjo vgradnjo v asfalt
– PP telo kanalete je mogoče enostavno rezati, vrtati in prilagajati na gradbišču

– Velik volumen kanalete kljub vitki konstrukcije
– Monolitna kanaleta
– Majhna masa
– Enostavno čiščenje z izpiranjem skozi revizijski element                                                                                                        –  Kanalete je mogoče enostavno rezati, vrtati in prilagajati na gradbišču

– Kanal in rešetka = en del
– Enostavno rokovanje na gradbišču
– PP telo kanalete je mogoče enostavno rezati, vrtati in prilagajati na gradbišču

– SIDE-LOCK, brezvijačni sistem za pritrjevanje rešetk
– Dodatna pritrditev rešetk z ročico in vijakom

– Možnost vgradnje v radiju
– Velika hidravlična kapaciteta
– Povezovalna kanaleta brez vtočne rege
– Kable in cevi se lahko položi tudi med odprtine med vtočniki

– Čiščenje deževnice s filtriranjem na površini
– Odobril nemški inštitut za gradbeno tehnologijo (DIBt)
– Velik volumen zadrževanja

Padec
Padec

– Brez vgrajenega padca
– Kaskadni padec

– Brez vgrajenega padca
– Kaskadni padec

– Brez vgrajenega padca
– Kaskadni padec

– Brez vgrajenega padca
– Kaskadni padec

 

– Brez vgrajenega padca
– Z vgrajenim padcem
– Kaskadni padec

– Brez vgrajenega padca
– Kaskadni padec

– Brez vgrajenega padca

Drainage channels with high hydraulic capacity

Druga področja uporabe, ki bi vas morda zanimala

 • +### #######
 • Dodatne informacije, ki nam pomagajo, da vam bolje svetujemo:

 • Ali že imate projekt za odvodnjavanje?

 • Drop files here or
  Max. velikost datoteke: 64 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Imate vprašanja?

  Naša izkušena ekipa za načrtovanje vam bo z veseljem pomagala.

  Kontakt
  Imate vprašanja?