Skip to content
Izberite jezik

Odvodnjavanje cest in predorov

Odvodnjavanje infrastrukture je zbiranje in odvajanje površinske vode s cest, avtocest in predorov. Odvodnjavanje ima pomembno vlogo pri  upravljanja voda, ohranjanju tal in narave ter, ohranjanja krajine in urbanega razvoja.

Pri odvodnjavanju predorov je pomembno da se zagotovi proizvode, ki so negorljivi (razred gorljivosti A1), da se izpolni zahtevane predpise o požarni zaščiti.

 

Kontaktirajte HAURATON

Odvodnjavanje cest in avtocest

Pri odvodnjavanju cest je potrebno upoštevati številne dejavnike. Med dejavniki, ki vplivajo na to, so razmere na cesti, uporaba ceste in različne smernice in priporočila za odvodnjavanje cest in avtocest. Hkrati je treba upoštevati tako zahteve glede obremenitve kot hidravlične zmogljivosti. Poleg tega je treba že v fazi projektiranja prilagoditi sistem odvodnjavanja na tip površine. Vsaka vrsta površine ima svoje karakteristike, ki vplivajo na odtok vode.
Na primer, sistemi za odvodnjavanje drenažnega asfalta morajo omogočati dvonivojsko odvodnjavanje.

Pri odvodnjavanju cest je potrebno upoštevati številne dejavnike. Med dejavniki, ki vplivajo na to, so razmere na cesti, uporaba ceste in različne smernice in priporočila za odvodnjavanje cest in avtocest. Hkrati je treba upoštevati tako zahteve glede obremenitve kot hidravlične zmogljivosti. Poleg tega je treba že v fazi projektiranja prilagoditi sistem odvodnjavanja na tip površine. Vsaka vrsta površine ima svoje karakteristike, ki vplivajo na odtok vode. Na primer, sistemi za odvodnjavanje drenažnega asfalta morajo omogočati dvonivojsko odvodnjavanje.

 

Kaj se zgodi z meteorno vodo?

Na splošno se pri odvodnjavanju cest razlikuje med tem, ali se meteorna voda infiltrira na kraju samem ali se odvaja v vodotok.

 

 • Pri tem je treba upoštevati naslednje vidike:

  • Lastnosti tal, še posebej prepustnost
  • Oddaljenost od podtalnice
  • Lokalni pogoji, npr. vodovarstvena območja
 • Pri tem so odločilne emisijske zahteve. To pomeni, da je treba upoštevati določbe, ki urejajo, v katere vode se lahko izpušča in katere je treba zaščititi pred izpustom. Pomembno je tudi, da se v vodotoke izpušča prečiščene vode. Tudi tu veljajo stroga pravila za vodovarstvena območja.

  Pri načrtovanju odvodnjavanja avtocest in cest je potrebno upoštevati lokacijo vodotoka. Kako daleč je vodotok? Na kateri nadmorski višini se lahko izvede sistem odvodnjavanja, da bo voda lahko odtekala gravitacijsko? Ali je zaradi višine potrebno črpališče?

   

Čiščenje meteorne vode

Ne glede na izbrano vrsto odvajanja je potrebno v nekaterih primerih meteorno vodo prečistiti. Meteorna voda sama po sebi ni onesnažena. Onesnaži se na voznih površinah, kjer se nahajajo onesnaževalci kot so ogljikovodiki iz goriva, olja, zavorni prah mikroplastika ki nastane pri obrabi pnevmatik in drugo. Te vode je potrebno učinkovito očistiti, na primer s filtrskimi kanaletami ali separatorji ogljikovodikov.

Dodatne zahteve in trendi iz prakse:

Povoznost:

Odvodni kanali morajo zaradi prometa avtomobilov in tovornjakov ustrezati vsaj razredu D 400. Pri gradnji avtocest in cest, se pojavlja težnja po višjih razredih E 600 in celo F 900. Med obnovo avtoceste se namreč lahko ob začasni preusmeritvi prometa prevozijo tudi odvodni kanali, ki se nahajajo ob cesti.

Odpornost:

Odvodni kanali morajo biti odporni proti zmrzali in soli za odstranjevanje ledu.

Pravilna vgradnja za optimalno varnost:

Visoka stopnja varnosti je dosežena s pravilno vgradnjo kanalete in rešetke. Ob pravilni izbiri rešetke in kanalete lahko zmanjšate tudi hrup, ki ga povzroča vožnja vozil preko rešetke.

Odvodnjavanje predorov

Velik izziv pri gradnji predorov je požarna zaščita. Tudi sistemi za odvodnjavanje morajo biti negorljivi (razred gorljivosti A1). Poleg tega obstajajo nekatere posebnosti pri načrtovanju in gradnji predorov.

Klikni tukaj!

Zaščita pred požarom

Obstajata dva standarda, ki gradbene materiale ocenjujeta glede na njihovo gorljivost in vnetljivost. V Nemčiji velja za požarno odpornost gradbenih materialov in sestavnih delov standard DIN 4102. Pri nas pa velja Evropski standard SIST EN 13501-1.

 • Standard razvršča gradbene materiale kot negorljive (A1, A2) ali gorljive (B1 – B3).

  V predorih in zasilnih izhodih morajo vsi materiali ustrezati najvišjemu razredu požarne zaščite. A1 velja za negorljive gradbene materiale, ki ne vsebujejo gorljivih sestavin in ne razvijajo dima (npr. beton). A2 označuje negorljive gradbene materiale, ki pa lahko vsebujejo določene deleže gorljivih snovi in materialov.

Posebej za gradnjo predorov veljajo podnebne smernice za opremo in obratovanje cestnih predorov in dodatni tehnični pogodbeni pogoji in smernice za inženirske objekte. V pravilniku so tudi standardni načrti za inženirske objekte.

Izzivi pri načrtovanju

V zgodnji fazi načrtovanja je potrebno upoštevati in načrtovati naklone.

odvodnjavanje cest

V zgodnji fazi načrtovanja je potrebno upoštevati in načrtovati naklone. Odločilna sta vzdolžni ali prečni naklon ceste in nagib (višina osi ceste). Poleg tega je pomembna tudi nadmorska višina vodotoka ali meteorne kanalizacije kamor se odvaja vodo iz tunela. V kolikor je vodotok ali kanalizacija na višjem nivoju kot površina tunela, je vodo potrebno prečrpavati.

Za trajno in zanesljivo odvodnjavanje je treba upoštevati zahteve glede odpornosti (zmrzal, sol proti poledici itd.) ter izpostavljenost kakovosti betona odvodnih kanalov in njihovih temeljev. Za betonske odvodne kanale veljajo razredi izpostavljenosti XC4, XD3, XF4.

 

Kako najti pravo rešitev za odvodnjavanje za projekt infrastrukture?

Varnost železniške infrastrukture zaradi neprevodnega materiala: RECYFIX

RECYFIX PLUS kanalete

Naše odtočne kanalete RECYFIX so izdelane iz visokokakovostnega recikliranega kompozita. Ta material je idealen za vgradnjo v bližini elektrificiranih železniških sistemov, saj ni prevoden.

Dodatne prednosti odtočnih kanalet RECYFIX:

 • Močne in trajne

 • Elastičen in nerjaveč materijal

 • Enostavna vgradnja

Več o kanaletah RECYFIX ..

Možnost prenosa:

Negorljive odtočne kanalete FASERFIX za odvodnjavanje predorov

sistem FASERFIX SUPER

Beton, iz katerega so izdelane odtočne kanalete FASERFIX, ustreza zahtevam EN 13501-1 in je razvrščen kot A1 (negorljiv). Betonske kanalete HAURATON v primeru požara nudijo maksimalno varnost in lahko omejijo ali preprečijo širjenje ognja.

Naše odtočne kanalete FASERFIX so tudi:

 • Stabilne in odporne zaradi ojačitve z bazaltnimi vlakni

 • Odporne proti rjavenju

 • Hidravlično učinkovite

Več o FASERFIX materialu!

Druga področja uporabe, ki bi vas morda zanimala

 • Kako je najbolje stopiti v stik z vami?

 • +## #######
 • Dodatne informacije, ki nam pomagajo, da vam bolje svetujemo:

 • Ali že imate projekt za odvodnjavanje?

 • Drop files here or
  Max. velikost datoteke: 64 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Imate vprašanja?

  Naša izkušena ekipa za načrtovanje vam bo z veseljem pomagala.

  Kontakt
  Imate vprašanja?