Przejdź do treści
Wybierz język

Zagospodarowanie wody deszczowej

Globalne zmiany klimatu zwiększyły prawdopodobieństwo występowania nagłych, a zarazem intensywnych zjawisk atmosferycznych. Ulewne deszcze i fale upałów coraz częściej występują w naszej strefie klimatycznej. Jednocześnie postępująca urbanizacja wpływa negatywnie na uszczelnienie gleby, przez co deszczówka nie może do niej przenikać w naturalny sposób.

Zmiany klimatyczne determinują konieczność efektywniejszego zagospodarowania i zarządzania wodą deszczową. Intensywne opady często prowadzą do lokalnych podtopień wskutek przekroczenia przepustowości kanalizacji. Nieoczyszczona deszczówka przedostaje się do gleby i stanowi zagrożenie dla ekosystemu. Z tego względu niezmiernie ważne jest stosowanie skutecznych systemów odwadniających i podczyszczających.

Napisz do nas

Zmiany klimatyczne powodują ekstremalne zjawiska pogodowe i zobowiązują do stosowania efektywnych odwodnień liniowych

Ekstremalne zjawiska pogodowe występujące wskutek postępujących zmian klimatycznych determinują stosowanie efektywnych systemów odwodnień liniowych. Pozwalają one zapobiec ogromnym zniszczeniom i szkodom gospodarczym wywołanym przez ulewne deszcze. Profesjonalne systemy odwadniające pomagają w zmniejszeniu szkód spowodowanych przez ekstremalne zdarzenia.

W przypadku profesjonalnych rozwiązań odwadniających podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie szkód następczych spowodowanych przez ekstremalne zdarzenia.

Upał oraz susza zagrożeniem dla rolnictwa i leśnictwa

Efektem występowania coraz częstszych okresów upałów i susz jest znaczące obniżenie poziomu wód gruntowych. Zjawisko jest najbardziej odczuwane przez branżę rolniczą oraz leśnictwo. Niestabilność dostępnych zasobów wodnych wywołuje u roślin uprawnych oraz drzew reakcje stresowe. Przyczyniają się one do zmniejszenia plonów i przedwczesnej utraty liści, a jednocześnie większej podatności na czynniki chorobotwórcze.

Klimatyczny Bilans Wodny 2017-2019

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski w okresie 2017-2020.

2020-08-21
2019-08-02
2018-07-12
2017-07-13

Źródło: http://www.susza.iung.pulawy.pl/

Zbieranie wody deszczowej prowadzi do poprawy klimatu miejskiego i sprzyja utrzymaniu roślinności w mieście, co ma szczególne znaczenie w okresie suszy. Poprzez podczyszczanie, a następnie odprowadzanie zgromadzonej deszczówki, na przykład do przylegających do budynku terenów zielonych, można przeciwdziałać obniżaniu się poziomu wód gruntowych.

Konsekwencje ulewnych deszczów

Równolegle z falami upałów i suszą, częstym zjawiskiem są także nagłe i ulewne deszcze. Tak zwane „deszcze stulecia” zwiększają swoje objętości i biją nowe rekordy. Nieoczekiwane, ulewne deszcze są przyczyną lokalnych podtopień i zniszczeń na terenie dużych aglomeracji miejskich. Projektując systemy odwadniające oraz mając na uwadze rosnącą skalę ulewnych opadów, należy uwzględniać odpowiednie kryteria:

Ekologiczne czynniki w zarządzaniu wodą opadową

kropla-czysta-woda

Skuteczne zarządzanie wodą opadową i przywrócenie jej do naturalnego obiegu hydrologicznego wymaga stosowania wieloelementowych systemów odwadniających. Woda deszczowa przechodzi przez następujące etapy:

  • zbieranie

  • podczyszczanie

  • retencjonowanie

  • rozsączanie

Efektywne zagospodarowanie wody deszczowej pozwala na jej ponowne wykorzystanie i wprowadzenie do ekosystemu. W trakcie procesu są również usuwane szkodliwe zanieczyszczenia zawarte w spływach powierzchniowych. Odpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi jest szczególnie ważne na terenie aglomeracji miejskich, gdzie występują rozległe powierzchnie utwardzone.

Pytania?

Nasz doświadczony zespół ds. planowania chętnie pomoże.

Skontaktuj się z nami
Pytania?