Skip to content
Select language

Отводняване на пътища, магистрали и тунели

Отводняването на транспортната  инфраструктура най-общо казано означава събиране и отвеждане на повърхностните води от пътища, магистрали, транспортни възли и тунели. Тук важните аспекти се свеждат до управлението на водите, опазването на почвата и природата, и в зависимост от конкретния проект – поддържането на ландшафта и градското развитие.

При отводняването на тунели, класът на използваните материали по отношение на пожарното поведение е особено важен, за да може да се спазят всички изисквания за противопожарна защита.

Свържете се с нас

Отводняване на пътища и магистрали

Когато става въпрос за отводняване на пътища, съществуват редица критерии, които трябва да се вземат под внимание. От голямо значение са и условията на пътя с възможните варианти за отвеждане на водата, интензитет на използване на пътя, също и различните наредби за проектиране на пътища и специални насоки, както и изискванията за клас на натоварване и хидравличен капацитет. Освен това отводнителната система трябва да бъде съобразена с вида на настилката още в началният етап на планиране, тъй като всеки тип повърхност има своите специфики и изисквания. Като например отводнителни системи за дренажен асфалт трябва да са в състояние да отведат водата и на второто ниво.

 

Освен това отводнителната система трябва да бъде съобразена с вида на настилката още в началният етап на планиране, тъй като всеки тип повърхност има своите специфики и изисквания. Като например отводнителни системи за дренажен асфалт трябва да са в състояние да отведат водата и на второто ниво.

 

Какво се случва с дъждовната вода?

При отводняването на пътища има значение дали дъждовната вода се оттича на място към околните терени или зауства във водостоци.

Verontreinigingen verzamelen zich makkelijk in de lijngoten

Предизвикателства пред инфилтрацията на място

Внимателно трябва да се разгледат следните аспекти:

 • Специфика на почвата, и по-специално нейната пропускливост

 • Дълбочината на подпочвените води

 • Състояние на пътя, особено в случаите, когато попада в природозащитна зона

Действащи ограничения за заустване на повърхностните води

Изискванията за вреднии емисии също имат решаващо значение. Това означава, че различните регулации трябва да бъдат прегледани и съгласно зададените нормативи  да се определи кои води могат да бъдат зауствани, и кои трябва да бъдат пречистени. Правилата са още по-строги, ако трасето преминава или е в непосредствена близост до  природозащитна зона.

В допълнение на това, местоположението на отводнителната система  спрямо точката на включване, трябва да бъдат взети предвид още в началния етап на проектите за отводняване на магистрали и отводняване на пътища. На какво отстояние е точката на включване?  Каква е котата на заустване? Необходимо ли е изпомпване на водата поради котата на заустване?

Пречистване на дъждовната вода

Независимо какъв тип отводнителна система изберете, дъждовната вода трябва да бъде почистена при всички положения. Сама по себе си, тя не застрашава околната среда, но при движението си отмива замърсителите от улиците. Това могат да бъдат автомобилни масла, от разлив на пътя, в резултат от инцидент или микропластмасови частици от триенето на гумите в настилката. Всичките тези замърсявания трябва да се улавят чрез повърхностна филтрация.

Допълнителни изисквания и тенденции от практиката:

точкови-отводнители-пътна-инфраструктура
 • Проходимост: Отводнителните улеи трябва да отговарят най-малко на клас D 400. При отводняването на магистрали или в случаите на отводняване на пътища, скоростни тангенти и първокласни свързващи артерии, се наблюдава тенденция към използването на по-високи класове, E 600 и дори F 900.

 • Устойчивост: Отводнителните улеи трябва да бъдат устойчиви на замръзване и размразяващи соли.

 • Правилен монтаж за оптимална сигурност: С прецизен монтаж на отводнителните улеи и дъждоприемните решетки се постига висока степен на безопасност. Изборът на правилната дъждоприемна решетка, (в зависимост от трафика) също може да намали силата на звука при преминаване

Отводняване на тунели

Основното предизвикателство при изграждането на тунели и съответно монтираната отводнителна система там е противопожарната защита. Освен това има някои специфики при проектирането на отводняване на тунели.

Свържете се с нас сега

Пожарна безопасност

Има два стандарта, които класифицират строителните материали според тяхната запалимост и горимост. В Германия DIN 4102 се прилага за поведението на строителни материали и части при пожар, а DIN EN 13501 се използва в цяла Европа.

 

 • DIN 4102 – 1 класифицира строителните материали като негорими (A1, A2) или горими (B1 – B3)

  В тунелите и при аварийните изходи, всички вложени материали трябва да се характеризират с най-висока степен на противопожарна защита (DIN 4102, A). A1 се прилага за негорими строителни материали, които не съдържат горими компоненти, не отделят дим и предотвратяват отделянето на горящи капки (например: бетон). А2 се отнася за негорими строителни материали, които обаче могат да съдържат определени пропорции горими вещества и материали. По отношение на образуването на дим и капането при горене се прилагат същите насоки като за А1.

Предизвикателства при проектиране

В началната фаза на проектиране на отводняване на тунели трябва да се вземат предвид наклоните.

линеен-отводнител-с-полиамидна-решетка

Решаващи тук са надлъжният или напречният наклон на пътя, както и тяхната посока (височината на оста на пътя). Освен това е важна и котата на точките на включване, защото ако отводнителната система на тунела е на по-ниско ниво от точката на включване, се налага  изпомпване.

За трайно надеждно отводняване трябва да се вземат предвид изискванията за устойчивост (на замръзване, сол за размразяване и др.), както и излагането на въздействието на бетона на отводнителните системи и техните основи. За бетонните отводнителни улеи се прилагат класове на експозиция XC4, XD3, XF4.

Как  да откриете правилното решение за отводняване за Вашия инфраструктурен проект?  

Безопасност на железопътните системи чрез непроводим материал: RECYFIX

композит Recyfix

Нашите отводнителни улеи  RECYFIX са изработени от висококачествен, рециклиран композит. Този материал е идеален за монтаж в близост до електрифицирани железопътни системи, тъй като е непроводим.

Допълнителни предимства на отводнителните улеи RECYFIX:

 • Стабилен и нечуплив

 • Без корозия и високо-устойчив

 • Лесен монтаж

Научете повече за RECYFIX
Свържете се с нас

Негорими отводнителни улеи от FASERFIX бетон за тунелни конструкции

базалтови фибри Faserfix армиран бетон

Бетонът, от който са направени отводнителните улеи FASERFIX отговаря на изискванията на DIN 4102 и е класифициран като A1 (негорим). В случай на пожар, бетоновите отводнителни улеи HAURATON предлагат максимална безопасност и могат да задържат или предотвратят разпространението на огъня.

Нашите отводнителни улеи FASERFIX са също:

 • Стабилни благодарение на армировката с влакна

 • Водоплътни и устойчиви на корозия

 • Голям хидравличен капацитет

Научете повече за FASERFIX

Сравнение между различните видове отводнителни улеи, подходящи за отводняване на пътища, магистрали, тунели и гарови перони

RECYFIX PRO
RECYFIX MONOTEC
ШЛИЦОВ УЛЕЙ
KERBFIX бордюрно отводняване
Непроводимa и устойчива на корозия отводнителна система за гарови платформи.
Монолитна отводнителна система с голям водопоглъщащ капацитет за зони за движение и паркиране, както и за обществени зони, автогари, гарови перони, жп. терминали и др.
Дискретен отводнителен улей с тесен процеп на отводнителната решетка за обществени зоним с изискан дизайн.
Комбинирана отводнителна система за бордюр, която осигурява ефективно отвеждане на повърхностните води в структурата на бордюра.
Клас на натоварване съгласно EN 1433
Клас на натоварване съгласно EN 1433
до D 400
до E 600
до D 400
до D 400
Интензивност на натоварването
Интензивност на натоварването
Динамика на натоварването
Динамика на натоварването
Номинална широчина | Размери на системата
Номинална широчина | Размери на системата
100, 150, 200, 300
100, 150, 200, 300, 400
100, 150
110
Материал на улейното тяло
Материал на улейното тяло
Полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит
Модифициран полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит
Полипропилен (PP), 100% рециклиран композит
70% рециклиран материал подсилен полипропилен
Кантова система
Кантова система

Композитна рамка с 20 x 20 mm дълбочина на полагане

Опции за отводнителни решетки
Опции за отводнителни решетки

– Надлъжна решетка
– Дъждоприемна решетка с GUGI дизайн
– Мрежовидни решетки
– Дизайнерски решетки FIBRETEC и METROPOLIS
⇒ Изработени от сферографитен чугун, PP, поцинкована стомана, неръждаема стомана

Интегрирана дъждоприемна решетка носител на награда за дизайн FIBRETEC обезопасена за високи токчета

– Отводнителни решетки с тесен шлицов отвор, изработени от поцинкована или неръждаема стомана (V2A, V4A)
– Отводнителни решетки с двоен шлиц
– Симетрични и асиметрични варианти

Специални характеристики
Специални характеристики

– Фабрично окомплектовани и готови за монтаж
– Ниско тегло, удобни за работа и монтаж
– Улейното тяло може лесно да се обработва, да се реже по размер на място

– Голям обем на задържане въпреки тясната конструкция на улея
– Монолитен отводнителен улей
– Устойчив на вандализъм
– Лесно почистване чрез ревизионната кутия

– Уникална технология за свързване на шлицовите капаци
– Свалящи се ревизионни кутии

– Леки продукти за бърз и лесен монтаж, както и за облекчен транспорт
– Здрав и устойчив материал, рециклирана суровина който подлежи на повторно рециклиране
– Отводнителен улей и модул за достъп, изработен от сферографитен чугун, за лесна поддръжка
– Голям полезен обем за висока хидравлична ефективност

Наклон
Наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

Тези теми също могат да ви интересуват

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?