Skip to content
Odaberite jezik

Infrastrukturni projekti: odvodnja cesta, autocesta, benzinskih postaja i tunela

Odvodnja infrastrukture podrazumijeva prikupljanje i odvodnju površinskih voda s cesta, autocesta, benzinskih postaja i tunela. Aspekti upravljanja vodama te očuvanje tla i prirode ovdje igraju važnu ulogu.

Kod tunelske odvodnje posebno je važno obratiti pažnju na ponašanje upotrijebljenih materijala pri djelovanju vatre (odnosno klasa gorivosti materijala) kako bi se zadovoljili svi potrebni propisi zaštite od požara.

Kontaktirajte nas

Odvodnja cesta i autocesta

Kada je u pitanju projektiranje odvodnje cesta i autocesta, potrebno je uzeti u obzir brojne kriterije. Pri projektiranju sustava odvodnje istovremeno se moraju uzeti u obzir zahtjevi za prometnim opterećenjem i hidrauličkim kapacitetom. Isto tako mogu se pojaviti pojedini specifični zahtjevi investitora bilo da je riječ o nadležnosti Gradova, Hrvatskih cesta ili Hrvatskih autocesta.

Zahtjevi za prometnice i primjeri iz prakse

Klasa opterećenja:

Odvodni kanali na prometnicama sukladno HRN EN 1433 moraju odgovarati minimalno klasi C250 ukoliko je položaj kanalice neposredno uz rubnjak ceste, međutim u praksi u pravilu moraju odgovarati najmanje klasi D400 zbog prometa osobnih i teretnih vozila. Trend ka višim klasama, E600 pa čak i F900, vidljiv je u izgradnji autocesta. Na autocestama je linijska odvodnja najčešće prisutna na naplatnim postajama i na prelascima iz jedne trake u drugu koji se koriste kod obnove autoceste kada se promet privremeno preusmjerava.

Pozicija kanala u odnosu na os ceste:

Pozicija kanala u odnosu na os cestu je iznimno važan parametar jer je kod pozicije kanala koji je postavljen uzduž ceste paralelno s osi ceste ili neposredno uz rubnjak reducirana mogućnost djelovanja vozila na kanal dok je kod kanala koji je postavljen poprečno na prometnicu djelovanje vozila na kanal vrlo izraženo i zahtjeva robusnije rješenje kao i veću klasu opterećenja

Otpornost kanala pri zimskim uvjetima:

Kod odabira kanala važno je razmotriti da li se prometnica nalazi u predjelu Hrvatske gdje postoji mogućnost smrzavanja zimi. Zato što moguće popratne pojave; djelovanje mraza odnosno niskih temperatura na materijal kanala, agresivno djelovanje soli na rešetke i okvir kanala, pojava velikih sila uslijed djelovanja ralica na rub kanala i sl., imaju veliki utjecaj na trajnost kanala i igraju jako važnu ulogu pri odabiru tipa kanala i rešetke.

Kategorija ceste:

Korištenje i namjena kolnika (tj. kategorija ceste), igra isto važnu ulogu pri odabiru kanala. Zavisno o tome da li je riječ o glavnoj ili sporednoj cesti  ili čak slijepoj ulici, o frekvenciji prolaska vozila, dopuštenoj brzini kretanja vozila po kolniku i sl. što sve može jako utjecati na trajnost kanala, bitno je kakav kanal i rešetku odabrati da istovremeno budu trajni ali i ekonomični.

Ispravna ugradnja za optimalnu sigurnost:

Pravilnom ugradnjom odvodnog kanala i rešetke postiže se visoka razina sigurnosti kao i trajnosti odnosno životnog vijeka kanala. Odabir odgovarajuće rešetke (ovisno o prometu) također može smanjiti buku tijekom vožnje.

Što se događa s oborinskom vodom?

Upravljanje oborinskim vodama na cestama ne svodi se samo na odvodnju kišnice. U slučaju cesta, općenito se razlikuje hoće li se kišnica ispusiti na licu mjesta ili se preusmjerava u ispust.

 • Ovdje se posebno moraju uzeti u obzir sljedeći aspekti:

  • Uvjeti tla, posebno propusnost tla
  • Razina podzemne vode
  • Lokalni uvjeti na cesti, npr. ukoliko se cesta nalazi u vodozaštitnom području
 • Moraju se poštivati ​​propisi koji reguliraju u koje se vodene površine oborinske vode s prometnica smiju ispuštati, a koje moraju biti zaštićene od ispuštanja. Ovdje vrijede stroga pravila za vodozaštitna područja. Osim toga, kod planiranja odvodnje autocesta i cesta potrebno je unaprijed voditi računa o položaju sustava odvodnje u odnosu na prihvatnu vodu, odnosno ispust vode. Koliko je daleko prijemnik? Je li zbog visinske razlike potreban sustav za podizanje vode (crpke)?

Pročišćavanje kišnice

Bez obzira koju vrstu odvodnje odabrali, u svakom slučaju ju je potrebno pročistiti prije ispuštanja u okoliš. Kišnica sama po sebi nije štetna, ali na prometnici se nalaze zagađivači koji se s kišnicom ispiru. Ovo može biti npr.  ulje proliveno po cesti kao posljedica nesreće, mikroplastične čestice nastale od abrazije gume ili kočiona prašina. Takve tvari se moraju učinkovito zadržati – na primjer pomoću površinske filtracije.

Benzinske postaje

Odvodnja benzinskih postaja FASERFIX KS

Benzinske postaje se katkada mogu nalaziti na iznimno prometno frekventnim lokacijama. Prometne površine su izložene velikom prometu automobila, kombija, kamiona i cisterni za gorivo. Na prometnim površinama se također može pojaviti visoka koncentraciju onečišćenja kao što su ugljikovodici – benzin, dizel i ulja. Učinkovit sustav odvodnje za prometne površine benzinske postaje mora biti sposoban nositi se s različitim i frekventnim prometnim opterećenjima, te u isto vrijeme imati visoku razinu otpornosti na kemikalije kao i imati zaštitu od mogućeg požarnog djelovanja..

Odvodnja tunela

Veliki izazov u izgradnji tunela i odvodnje tunela je zaštita od požara. Osim toga, postoje neke posebne značajke za projektiranje koje proizlaze  iz prakse i normi.

Kontaktirajte nas

Zaštita od požara i posebne smjernice

U Hrvatskoj se po pitanju zaštite od požara (uz Zakon o zaštiti od požara i brojne pravilnike) i građevinskih materijala primjenjuje europska norma HRN EN 13501 – Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru. Mnogi od naših proizvoda (posebno FASERFIX) spadaju u najvišu kategoriju zaštite od požara – A1. Osim toga naši proizvodi zadovoljavaju i brojne dodatne njemačke smjernice kao što su DIN 4102, RABT, ZTV-ING, RiZ-ING.

 • DIN 4102-1 klasificira građevinske materijale kao nezapaljive (A1, A2) ili zapaljive (B1 – B3).

  U tunelima i izlazima za slučaj opasnosti svi materijali moraju biti u skladu s najvišom klasom zaštite od požara (DIN 4102, A). A1 odnosi se na nezapaljive građevinske materijale koji ne sadrže zapaljive komponente, ne stvaraju dim ili sprječavaju zapaljenje kapljica (npr. beton). A2 označava negorive građevne materijale, koji međutim mogu sadržavati određene količine zapaljivih tvari i materijala. Što se tiče razvoja dima i kapanja, vrijede iste smjernice kao za A1.

RABT (Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunnel) – smjernice za opremu i rad cestovnih tunela i ZTV-ING (Zusätzliche Technische Vertrags­bedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten) – dodatni tehnički ugovorni uvjeti i smjernice za građevinske objekte vrijede posebno za izgradnju tunela. Pravilnik uključuje i RiZ-ING (Richt­zeichnungen für Ingenieurbauwerke) standardne nacrte inženjerskih objekata.

Izazovi projektiranja

U ranoj fazi projektiranja potrebno je razmotriti i predvidjeti padove prometnih površina.

odvodnja prometnica ceste

Odlučujući su uzdužni ili poprečni nagib ceste kao i nadmorska visina osi ceste u relaciji sa nadmorskom visinom prihvatnih voda, jer ukoliko je tunelska odvodnja na nižoj razini od npr. potoka ili sustava kanala u koje se izljeva, potrebni su sustavi za podizanje vode (crpke).

Za trajno pouzdanu odvodnju moraju se uzeti u obzir zahtjevi otpornosti (mraz, sol za odmrzavanje itd.), kao i izloženost betona odvodnih kanala i njihovih temelja. Razredi izloženosti XC4, XD3, XF4 odnose se na odvodne kanale od betona.

Kako pronaći odgovarajuće rješenje odvodnje za Vaš infrastrukturni projekt?

Negorivi FASERFIX kanali za odvodnju tunela

Predstavljanje proizvoda FASERFIX SUPER

Beton od kojeg su izrađeni FASERFIX odvodi kanali zadovoljava zahtjeve DIN 4102 i klasificiran je kao A1 (nezapaljiv). U slučaju požara HAURATON betonski odvodni kanali nude maksimalnu sigurnost i mogu obuzdati ili spriječiti širenje požara. Naši FASERFIX odvodni kanali također su:

 • Robustan zahvaljujući ojačanju vlaknima

 • Vodonepropustan i otporan na koroziju

 • Hidraulički povoljan

Saznajte više o FASERFIX materijalu

Ova područja primjene bi Vas također mogla zanimati

Kontakt