Przejdź do treści
Wybierz język

Projekty infrastrukturalne: odwadnianie dróg i tuneli

Zbieranie i odprowadzanie wód powierzchniowych z dróg, autostrad czy tuneli, to pierwszy etap kompleksowego zagospodarowania wód opadowych. Sprawnie funkcjonujące systemy odwadniające pełnią rolę wspierającą gospodarkę wodną, sprzyjają ochronie gleby i przyrody oraz, w zależności od okoliczności, sprzyjają procesom zarządzania krajobrazem i rozwoju miast.

Ze względów bezpieczeństwa systemy odwadniające i materiały, z których zostały wykonane, muszą spełniać wiele rygorystycznych norm. Na przykład w odwadnianiu tuneli szczególnie istotna, zaraz po wydajności odwodnienia, jest ognioodporność materiałów, która pozwala na spełnienie wymogów przeciwpożarowych.

Napisz do nas

Odwodnienia dróg i autostrad

Planując odwodnienia dróg należy wziąć pod uwagę wiele kryteriów. Istotne są między innymi: stan drogi i możliwość odprowadzenia wody opadowej wynikająca z ukształtowania terenu i dostępności odbiorników, sposób i intensywność użytkowania drogi, a także rodzaj pojazdów, które będą się po niej poruszały. Każda budowa, rozbudowa czy modernizacja dróg i związanych z nimi systemów odwadniających podlega wielu normom i przepisom, jak na przykład Ustawie o drogach publicznych, Ustawie prawo budowlane, normie PN-EN 1433:2005 oraz wielu innym.

Koryta odwadniające dedykowane dla infrastruktury drogowej

Nasi eksperci pomogą przy planowaniu i dostosowaniu odpowiedniego rozwiązania odwadniającego przy Twoim projekcie. Oferujemy również niestandardowe rozwiązania specjalne. Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu odwodnień liniowych dla obiektów komercyjnych i mieszkaniowych. Pomożemy Ci w obliczeniach hydraulicznych, a także planowaniu i montażu wydajnych systemów odprowadzania wody deszczowej do gruntu.

FASERFIX KS+
FASERFIX BIG BL
FASERFIX SUPER
RECYFIX PRO
RECYFIX HICAP G
FASERFIX TRAFFIC TRAM
Odwodnienie dla miejsc, w których wymagana jest szybka zabudowa, w szczególności przy wjazdach na teren obiektu i obszarach o podwyższonym natężeniu ruchu.
Wytrzymały prefabrykowany system odwadniający dla obszarów narażonych na ekstremalne obciążenia ruchu ciężkiego
Wytrzymały system odwadniający dla obszarów o dużych obciążeniach statycznych i dynamicznych
Odporny na korozję system odwadniający stosowany na obszarach prywatnych i publicznych, jak parki, podjazdy czy parkingi
System odwadniający z funkcją retencji dla obszarów ruchu ciężkiego, jak lotniska czy parki przemysłowe
Specjalistyczny, kompletny system służący do odwadniania torowisk i szyn
Klasa wytrzymałości zgodnie z PN EN 1433
Klasa wytrzymałości zgodnie z PN EN 1433
do F 900
do F 900
do F 900
do C 250
do F 900
do E 600
Natężenie ruchu
Natężenie ruchu
Obciążenie dynamiczne
Obciążenie dynamiczne
Szerokość nominalna | Typ
Szerokość nominalna | Typ
NW 100 – 200
NW 100 – 300
NW 100 – 500
NW 100 – 300
NW 1000, 2000, 3000, 5000, 8000
NW 200
Materiał – korpus koryta
Materiał – korpus koryta
Beton kl. C50/60 (klasa ekspozycji XF4, XA3) z dodatkiem kruszywa bazaltowego, zbrojony stalą
Beton kl. C50/60 (klasa ekspozycji XF4, XA3) z dodatkiem kruszywa bazaltowego, zbrojony stalą
Beton kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i włókna bazaltowego)
Tworzywo PE-PP pochodzące w 100% z recyklingu
Wysokiej jakości tworzywo pochodzące z recyklingu
Beton kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i włókna)
Rama
Rama
 • stal ocynkowana o wysokości 20 mm i szerokości 25 mm w najszerszym miejscu
 • ze stali ocynkowanej, o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w najszerszym miejscu
 • ze stali ocynkowanej lub z żeliwa, o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w najszerszym miejscu
 • krawędzie koryt o wysokości 20 mm i szerokości 30 mm w najszerszym miejscu
 • stal ocynkowana lub stal nierdzewna o wysokości 20 mm i szerokości 25 mm w najszerszym miejscu
Rodzaj pokrywy
Rodzaj pokrywy
 • wykonane z żeliwa, tworzywa sztucznego, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej
 • ruszty kratowe GUGI
 • ruszty szczelinowe z tworzywa FIBRETEC w różnych wariantach kolorystycznych
 • nagradzane za design ruszty METROPOLIS
 • ruszty z prętami wzdłużnymi
 • pokrywy perforowane
 • ruszt żeliwny szczelinowy
 • ruszt żeliwny kratowy GUGI
 • mocowanie rusztu: system zatrzaskowy SIDE-LOCK, możliwość mocowania łącznie w 16 punktach na metr
 • ruszt żeliwny szczelinowy
 • ruszt żeliwny kratowy GUGI
 • mocowanie rusztu: system zatrzaskowy SIDE-LOCK, możliwość mocowania łącznie w 16 punktach na metr
 • wykonane z żeliwa, tworzywa sztucznego, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej
 • ruszty z prętami wzdłużnymi
 • ruszt kratowe GUGI
 • ruszty kratowe
 • ruszty szczelinowe FIBRETEC w różnych wariantach kolorystycznych
 • nagradzane za design ruszty METROPOLIS
 • nasada w formie monolitycznego lejka w całości wykonanego w żeliwa sferoidalnego
 • ruszty żeliwne z powłoką KTL
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
 • koryto z gotową prefabrykowaną obudową
 • odcinki 1 m oraz 4 m
 • szeroki wachlarz wzorów rusztów
 • możliwość barwienia betonowej obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni
 • zintegrowana opaska żelbetowa
 • odcinki w dwóch długościach: 4m i 1m
 • fabrycznie montowany profil formujący fugę
 • możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni
 • beton wzmocniony włóknem bazaltowym
 • szeroki wybór szerokości nominalnych
 • gotowe do montażu – kanał i pokrywa = jeden element
 • niska waga
 • korpus wykonany z tworzywa można łatwo przycinać na wymiar i dopasowywać na budowie
 • duża pojemność retencyjna
 • możliwość układania odwodnienia „po łuku”
 • odwodnienie odporne na działanie czynników atmosferycznych i substancji chemicznych
 • dyskretne połączenie żeliwnych lejków
 • wąska i estetyczna szczelina wlotowa

Krawędzie koryt wyposażone w:

 •  8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt
 • system zatrzaskowy SIDE-LOCK
 • owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt.
 • 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL
Spadek
Spadek
 • bez wbudowanego spadku (spadek zwierciadła wody)
 • bez wbudowanego spadku (spadek zwierciadła wody)
 • bez wbudowanego spadku (spadek zwierciadła wody)
 • wbudowany spadek wewnętrzny (0,5%)
 • bez wbudowanego spadku (spadek zwierciadła wody)

 • bez wbudowanego spadku (spadek zwierciadła wody)

Odbiór wody to pierwszy etap kompleksowego zagospodarowania wód opadowych

Bardzo ważnym aspektem w projektowaniu odwodnienia drogi jest określenie wymagań dotyczących jego klasy obciążenia oraz wydajności hydraulicznej. Dodatkowo na etapie planowania należy dostosować system odwadniający do rodzaju nawierzchni, ponieważ każda z nich posiada indywidualne wymagania. Przy odwodnieniu dróg rozróżnia się dwie metody zarządzania zebraną wodą deszczową. Można ją odprowadzić do systemów kanalizacyjnych, odbiorników naturalnych lub rozsączyć na miejscu

 • Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę:

  • Rodzaj gruntu i jego przepuszczalność
  • Poziom występowania wód gruntowych
  • Lokalne uwarunkowania (na przykład odległość od ujęcia wody lub czy istnieją szczególne wymagania dotyczące ochrony wód podziemnych)
 • Tutaj decydujące znaczenie mają wymagania dotyczące jakości odprowadzanych wód deszczowych, dlatego należy przestrzegać przepisów regulujących, które wody mogą być odprowadzane bezpośrednio, a które należy dodatkowo oczyszczać przed zrzutem. W tym przypadku obowiązują również surowe zasady dotyczące obszarów ochrony wód.

  Ponadto przy planowaniu odwodnienia drogi należy z wyprzedzeniem określić miejsca potencjalnego zrzutu zebranej wody deszczowej, czyli odbiorniki (naturalne lub kanalizacja deszczowa). Dodatkowo należy wyznaczyć odległości, jakie są do pokonania od miejsca zebrania wody do miejsca jej odprowadzenia do odbiornika. Należy także określić wysokość na jakiej wykonane będą podłączenia do odbiorników. Mając taką informację można zdecydować, czy w danym projekcie można zastosować system grawitacyjny, czy jest potrzebny system zakończony pompownią, aby przekierować zebraną wodę do odbiornika.

Podczyszczanie deszczówki z dróg i autostrad

Niezależnie od tego, w jaki sposób odprowadzisz wodę deszczową, należy pamiętać o jej podczyszczeniu. Sama woda opadowa nie jest szkodliwa, jednak deszcz zmywa zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni ulic. W spływającej wodzie deszczowej, poza związkami mineralnymi (piasek, glina), czy cząstkami organicznymi (liście, pyłki, trawy), największym zagrożeniem są szkodliwe metale ciężkie i substancje ropopochodne. Ponadto w strefie ruchu samochodowego dodatkowymi zanieczyszczeniami są są mikroplastiki i cząstki ścieranych opon. Bardzo ważne jest skuteczne zatrzymanie tych zanieczyszczeń już na początkowym etapie, aby zapobiec przedostawaniu się ich do środowiska naturalnego.

Dodatkowe wymagania i dobre praktyki

Wytrzymałość na obciążenia:

W miejscach występowania ruchu samochodów osobowych i ciężarowych kanały odwadniające muszą wykazywać wytrzymałość na obciążenia co najmniej dla klasy D400. Przy budowie autostrad lub drogach podobnych do autostrad, istnieje tendencja do stosowania odwodnień o wyższej klasie – E 600, a nawet F 900. Wynika to z faktu, że podczas remontu autostrady, przy tymczasowym przekierowaniu ruchu, może dojść do najechania na kanały odwadniające znajdujące się wzdłuż drogi co spowoduje ich narażenie na bardzo duże siły dynamiczne od kół pojazdów poruszających się z dużą prędkością.

Odporność:

Kanały odwadniające muszą być odporne na mróz i sole odladzające.

Prawidłowa instalacja dla optymalnego bezpieczeństwa:

Przy prawidłowym montażu kanału odwadniającego i pokrywy uzyskuje się wysoki poziom bezpieczeństwa. Wybór odpowiedniego rusztu (w zależności od natężenia ruchu) może również zmniejszyć natężenie hałasu podczas przejeżdżania pojazdów.

Odwodnienia tuneli

Głównym wyzwaniem przy budowie tuneli i instalowanym tam odwodnieniu jest ochrona przeciwpożarowa. Istotne są także indywidualne wymagania i wytyczne dopasowane do specyfiki danego obiektu.

Napisz do nas

Ochrona przeciwpożarowa i dodatkowe wytyczne

Istnieją dwa standardy oceniające materiały budowlane na podstawie ich palności i łatwopalności. W Niemczech norma DIN 4102 dotyczy odporności materiałów i elementów budowlanych na ogień. W całej Europie stosowana jest norma EN 13501, która dotyczy klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych i elementów budynków.

 • DIN 4102-1 klasyfikuje materiały budowlane jako niepalne (A1, A2) lub łatwopalne (B1-B3).

  W tunelach i wyjściach ewakuacyjnych wszystkie materiały muszą odpowiadać najwyższej klasie ochrony przeciwpożarowej (DIN 4102, A). A1 dotyczy niepalnych materiałów budowlanych, które nie zawierają żadnych palnych składników, nie wydzielają dymu ani nie zapobiegają płonącym kroplom (np. Beton). A2 oznacza niepalne materiały budowlane, które mogą jednak zawierać określone proporcje substancji i materiałów palnych. W przypadku tworzenia się dymu i kapania obowiązują te same wytyczne, co w przypadku A1.

Projektowanie systemu odwadniającego dla tuneli

We wczesnej fazie projektowania systemów odwadniających dla tuneli należy rozważyć nachylenie terenu i pod tym kątem zaprojektować systemy odwadniające.

odwodnienie infrastruktura odwodnienia drogi tunele

Decydującymi czynnikami są nachylenie poprzeczne drogi oraz przebieg jej niwelety w osi, czyli nachylenie podłużne. Zdarza się, że nie ma możliwości zastosowania grawitacyjnego odpływu, np. ze względu na to, że odbiornik położony jest wyżej, niż odwodnienie. W takim przypadku konieczne jest stosowanie systemów ciśnieniowych.

Aby uzyskać trwały i niezawodny system odwadniający, należy uwzględnić wymagania dotyczące odporności materiałów (mróz, środki odladzające itp.), jak również klasę ekspozycji betonu kanałów odwadniających i ich elementów zabudowujących (np. fundamentów). Dla betonowych kanałów odwadniających zastosowanie mają klasy ekspozycji XC4, XD3 oraz XF4.

Napisz do nas

Zobacz również

Pytania?

Nasz doświadczony zespół ds. planowania chętnie pomoże.

Skontaktuj się z nami
Pytania?