Ga naar de inhoud
Kies taal

Afwatering van wegen en tunnels

Extreme buien kunnen wateroverlast veroorzaken . Denk hierbij aan:

 • Slecht zicht voor weggebruikers
 • Schade aan constructies door een hoge grondwaterstand
 • Snellere slijtage van taluds door corrosie
 • Plasvorming waardoor wegen onveilig worden

Op deze pagina laten we zien hoe we via afwatering van de infrastructuur onze fietspaden, wegen en tunnels veilig en en daarbij de berm duurzaam houden.

Naar contact

Veilig de weg op

Verontreinigingen verzamelen zich makkelijk in de lijngoten

Er moet zowel rekening worden gehouden met de behoefte aan belasting als met de hydraulische capaciteit. Het afwateringssysteem moet bovendien al in de planningsfase worden aangepast aan het type bestrating. Dit komt omdat elk type bestrating zijn eigen uitdagingen heeft. Zo moeten drainagesystemen voor poreuze asfaltlagen (OPA) een tweede afwateringslaag mogelijk maken.

 

Wat gebeurt met het regenwater?

Bij de afwatering van wegen maken we in het algemeen onderscheid tussen infiltratie ter plaatse en afvoer naar een ontvangende waterloop.

 • Bij infiltratie in de lokale bodem houden we rekening met o.a.:

  • Bodemeigenschappen, vooral de permeabiliteit van de bodem
  • Afstand tot grondwater
  • Plaatselijke omstandigheden van de weg, bijvoorbeeld bijzondere uitdagingen in waterbeschermingsgebieden
 • Emissie- en immissievoorschriften zijn hier doorslaggevend. Dit betekent dat maatregelen in acht moeten worden genomen die bepalen in welke waterlopen mag worden geloosd en tegen welke bescherming . Ook hier gelden strenge regels voor waterbeschermingsgebieden.

  Bovendien moet bij de planning van de afwatering langs autosnelwegen en wegen vooraf rekening worden gehouden met de ligging van het afwateringssysteem ten opzichte van het afstromende water. Hoe ver weg is de opvang? Op welke hoogte is drainage mogelijk? Is een pompstation nodig vanwege de hoogte?

Hemelwaterreiniging

Ongeacht welk type afwatering, het is in ieder geval noodzakelijk het afstromende water te reinigen. Het regenwater zelf is niet schadelijk, maar verontreinigende stoffen spoelen van de wegen af. Bijvoorbeeld olie dat bij een ongeval op de weg terecht is gekomen of microplastics door bandenslijtage. Deze moeten adequaat worden gefilterd, bijvoorbeeld door middel van CARBOTEC filtersubstraat.

Aanvullende eisen en inzichten uit de praktijk

Overrijdbaar

De afwateringskanalen moeten ten minste van klasse D 400 zijn vanwege het auto- en vrachtverkeer. Bij de aanleg van autosnelwegen en doorgaande wegen is er een trend naar hogere klassen, E 600 en zelfs F 900. Bij de vernieuwing van een snelweg kunnen afwateringskanalen langs de weg immers overreden worden bij een tijdelijke omleiding van het verkeer.

Slijtvast

De afwateringskanalen moeten bestand zijn tegen vorst en dooizout.

Veiligheid

Met de juiste installatie van de afwateringsgoot en afdekking wordt een hoog veiligheidsniveau bereikt. De keuze van de juiste afdekking (afhankelijk van het verkeer) zorgt ook voor een lager geluidsniveau bij het overrijden.

Afwatering van tunnels

Naast de ingenieuze en technische hoogstandjes die tunnels soms tot bouwkunst maken, gaan brandveiligheid en afwatering hand in hand.

 • Brandveiligheid: in het Europese Standaard DIN EN 13501 zijn bouwmaterialen getest op brandbaarheid, ontvlambaarheid en reactie op brand.
 • Afwateringsysteem: lijngoten, roostergoten of betongoten kunnen een groter oppervlak van afwatering voorzien. Roostergoten kunnen in verhouding tot conventionele putten bouwtechnisch meer toevoegen aan de constructie dan putten waarbij de goot onder grond is weggewerkt.

.

Neem contact op

Brandveiligheid en speciale richtlijnen

Er zijn twee normen die bouwmaterialen beoordelen op hun brandbaarheid en ontvlambaarheid. In Duitsland is DIN 4102 van toepassing op het brandgedrag van bouwmaterialen en -onderdelen. Binnen Europa is DIN EN 13501 van kracht.

 • DIN 4102 – 1 deelt bouwmaterialen in als onbrandbaar (A1, A2) of brandbaar (B1 – B3).

  In tunnel- en nooduitgangen moeten alle materialen voldoen aan de hoogste brandveiligheidsklasse (DIN 4102, A). A1 is van toepassing op onbrandbare bouwmaterialen die geen brandbare bestanddelen bevatten, geen rook ontwikkelen of brandende druppels vormen (bv. beton). A2 kenmerkt onbrandbare bouwmaterialen die toch bepaalde hoeveelheden brandbare stoffen en materialen mogen bevatten. Met betrekking tot rookontwikkeling en druppelen gelden dezelfde richtlijnen als voor A1.

De RABT (richtlijn voor de uitrusting en het gebruik van wegtunnels) en de ZTV-ING (aanvullende technische contractvoorwaarden en richtlijnen voor kunstwerken) zijn specifiek van toepassing op de bouw van tunnels. De voorschriften omvatten ook de Richtlijn Tekeningen voor Technische Constructies (RiZ-ING).

Uitdagingen bij de planning

De hellingsituatie dient in een vroege planningsfase te worden overwogen en gepland.

odvodnjavanje cest

Beslissende factoren hierbij zijn de lengte- of dwarshelling van de weg en het hellingsverloop (hoogte van de wegas). Bovendien is de hoogte van het stroomgebied van belang, want als de afwatering van de tunnel lager is dan die van bijvoorbeeld beken of kanalen, zijn er hefsystemen nodig.

Voor een permanent betrouwbare afwatering kijken we naar voorschriften voor weerstand (vorst, dooizout, enz.) en blootstelling van de betonkwaliteit van afwateringsgoten en -funderingen. Op betonnen afwateringsgoten zijn de blootstellingsklassen XC4, XD3, XF4 van toepassing.

Hoe vindt u de juiste afwateringsoplossing voor uw infrastructuurproject?

Brandvrije FASERFIX goten voor tunnelbouw

Het beton waarmee de FASERFIX afwateringsgoten zijn gemaakt, voldoet aan de eisen van DIN 4102 en is geclassificeerd als A1 (onbrandbaar). In geval van brand bieden HAURATON betonnen afvoergoten dus maximale veiligheid en kunnen ze de verspreiding van vuur indammen of voorkomen.

Onze FASERFIX lijngoten zijn ook:

 • Stabiel door vezelversterking

 • Dicht en roestvrij

 • Hydraulisch efficiënt

Meer over FASERFIX

Zorgen voor een gezonde berm

Wij vinden niet alleen een droog wegdek belangrijk, wij streven ook naar een gezonde berm. Zo hebben wij infiltrerende en zuiverende oplossingen voor lokale opvang van regenwater.

Vul het formulier hieronder in en vraag naar onze whitepaper over de zuiverende berm.

Vragen?

Ons ervaren planningsteam helpt u graag verder.

Neem contact op
Vragen?