Skip to content
Odaberite jezik
HAURATON RECYFIX MONOTEC LIDL Samobor

LIDL maloprodajni centar Samobor

U interesu je svakog investitora sigurnost korisnika, uporabljivost svih površina kojima upravlja i dugotrajnost rješenja. Na primjeru samoborskog LIDL-a pokazali smo da naši RECYFIX MONOTEC monolitni kanali pružaju sve te karakteristike. Ovi kanali su predviđeni za klasu opterećenja D 400 sukladno HRN EN 1433 i apsolutno su idealno rješenje za parkirališne i dostavne površine, a s druge strane, dizajn FIBRETEC rešetki u uskim prorezom osigurava sigurnost korisnika jer ne postoji rizik od zapinjanja potpetica, ortopedskih pomagala i osobnih stvari u monolitni kanal iz koje bi ih bilo vrlo teško povratiti.

Proizvod Klasa opterećenja
47 m RECYFIX MONOTEC 200 tip 450 Klasa opterećenja D400
1 kom AQUAFIX separator SK2BP 10/1000 Klasa opterećenja D 400

Lokacija

Samobor, Hrvatska

Monolitni kanali i kanali s odvojivim rešetkama

Kod linijske odvodnje postoje dva osnovna koncepta oblika kanalica. Najčešći koncept jest tijelo kanala od raznih materijala (beton, mikroarmirani beton ili kompozit) s odvojivom rešetkom od nodularnog lijeva, pocinčanog ili nehrđajućeg čelika, kompozitnih materijala. Drugi je monolitni kanal kod kojeg su rešetka i tijelo kanala izrađeni iz jednog komada. Oba sustava imaju svoje prednosti. Kod monolitnih kanala u potpunosti eliminiramo mogućnost iskakanja rešetki iz okvira kao i rizik od vandalizma. Kod kanala s odvojivim rešetkama imamo prednost lakšeg održavanjem izravnim pristupom tijeSvakSlu kanala.

Kontaktirajte HAURATON

Otpornost na učestala prometna opterećenja

RECYFIX MONOTEC ugrađen na LIDL Samobor

Kada razmišljamo o linijskoj odvodnji u prometnim područjima u obzir uzimamo više tehničkih zahtjeva. Prije svega nas zanima vrsta vozila koji prelaze preko kanala, mjesto ugradnje kao i frekventnost prelaska vozila. Na primjeru ovoga projekta imali smo područja parkinga za osobna vozila kupaca gdje je idealno rješenje bio kanal RECYFIX  MONOTEC, monolitni kanal vrlo lagan za ugradnju s FIBRETEC rešetkom za klasu opterećenja D 400.

Za separaciju lakih tekućina koje dolaze od parkiranih vozila, projektant je smatrao da je AQUAFIX betonski separator ukupnog protoka 100 l/s idealno rješenje. Ovaj separator je robustan i nema brige oko dubine ugradnje i prisustva visokih podzemnih voda.

RECYFIX MONOTEC kanali

RECYFIX MONOTEC

Optimalna hidraulička svojstva

Zahvaljujući modificiranom ojačanom polipropilenu koji se koristi u proizvodnji našeg RECYFIX MONOTEC sustava, u mogućnosti smo proizvesti diskretni sustav kanala velikog kapaciteta koji ima maksimalni poprečni presjek odvodnje od 746,1 cm². To znači da se sustav može nositi s priljevom vrlo jakih oborina i nudi dovoljnu retencijsku rezervu za sigurnu i pouzdanu odvodnju velikih slivnih područja.

Saznajte više o RECYFIX MONOTEC kanalima

AQUAFIX separatori

RECYFIX AQUAFIX separator ugrađen na LIDL Samobor
RECYFIX AQUAFIX separator ugrađen na LIDL Samobor

AQUAFIX armiranobetonski separatori imaju oblik stojećeg cilindra. Separator je izrađen od betona klase C40/50 i monolitne je konstrukcije koja jamči robusnost elementa, zatvoren pokrovnom pločom s poklopcem klase D400. Betonski separatori dizajnirani su za uklanjanje tvari dobivenih iz nafte i ukupnih suspendiranih krutih tvari iz oborinskih voda. Spremnik separatora izrađen je od betona koji je kemijski otporan na tvari navedene u stavku 2. 8.1.4.1 HRN EN 858-1, što znači da nije potreban dodatni zaštitni premaz unutar spremnika.

Saznajte više o AQUAFIX separatorima

HAURATON rješenja za komercijalne površine

Trgovački centri s popratnim parkirnim površinama kombiniraju automobilski i pješački promet. Iz tog razloga nije dovoljno razmišljati samo o trajnosti kanala već i o sigurnosti pješaka. Hauraton svojim vrlo nijansiranim pristupom razvoju odvodnih kanala vodi računa da ne razvija ”sve u jedan” tip kanala već za svaku vrstu područja imamo specifičan proizvod koji je namijenjen iskuljučivo za npr. parkirališta ili pak za kontejnerske terminale gdje glavni fokus mora biti isključivo na otpornosti kanala, a manje na sigurnosti pješaka s obzirom da se tim područjima pješaci ne kreću.

RECYFIX MONOTEC je jedan od kanala koji je otporan, a istovremeno idealan za pješački promet.

Željko Vuksan HAURATON

“Ovim poslom bavim se preko 30 godina i niti jedan projekt nije jednak onom prethodnom. Povjerenje kod klijenata je moguće steći jedino profesionalnim pristupom, kvalitetnom podrškom i kvalitetnim proizvodom. Kvaliteta je ono što HAURATON čini pouzdanim partnerom svakom projektantu, izvođaču i investitoru.” 

Prednosti RECYFIX MONOTEC sustava

RECYFIX MONOTEC 200

Ekološki prihvatljiv materijal: 100% reciklabilan

  • Visoki hidraulički kapacitet za površine izložene jakim oborinama

  • Ugrađuje se na asfaltnim, betonskim ili popločanim površinama

  • Kanal je lagan i jednostavan za ugradnju

  • Otpornost na mraz, soli za odleđivanje, UV zračenje, koroziju i kemikalije

Saznajte više o RECYFIX materijalu
Kontakt