Skip to content
Odaberite jezik

AQUAFIX Separatori masti izrađen od betona – Serija P

AQUAFIX separatori prehrambenih masti

Separatori prehrambenih masti

Voda je jedan od najdragocjenijih resursa na Zemlji. Učinkoviti i pouzdani sustavi za obradu potrebni su svugdje gdje postoji rizik od kontaminacije. Masnoće i ulja sadržani u otpadnim vodama imaju vrlo štetan učinak na kanalizacijski sustav i tretman otpadnih voda i mulja. Među ostalim štetnim učincima, uzrokuju začepljenje rešetki, onečišćenje kanalizacijskih cijevi i koroziju čeličnih dijelova u postrojenjima za pročišćavanje. Procesne otpadne vode koje sadrže više od dopuštenih količina organskih masti moraju se pročistiti prije ispuštanja u kanalizaciju.

Usporedba separatora masti

Ovisno o potrebama Vašeg projekta: veličini slivnog područja, vrsti objekta, građevinskom prostoru ili kapacitetu separatora, odaberite betonski ili polipropilenski separator. Usporedba u nastavku pomoći će vam da odlučite koji je proizvod najbolji za vaš projekt.

Betonski separatori masti
Polipropilenski separatori masti
Polietilenski separatori masti
Visok stupanj pročišćavanja i stabilna, monolitna konstrukcija
Polipropilenski separatori za obradu organskih masti.
Lagana monolitna konstrukcija, jednostavan transport i montaža
Nazivna veličina
Nazivna veličina

2

2

2

Maksimalni protok
Maksimalni protok

20

20

15

DN ulaz/izlaz
DN ulaz/izlaz

DN160, DN200

DN160, DN200

DN160, DN200

Područje primjene
Područje primjene

-Stambene i poslovne zgrade

-Javne površine

-Sportski objekti

-Stambene i poslovne zgrade

-Sportski objekti

-Stambene i poslovne zgrade

-Sportski objekti

Kako funkcioniraju separatori masti?

PE separator

Separatori prehrambenih masti rade na principu flotacije i taloženja otpadnih voda. Otpadne vode koje ulaze u separatore obično sadrže, osim masti, i druge zagađivače kao što su:

  • pijesak

  • mineralne ili organske sedimente

  • krutine

betonski separator

Ukoliko otpadna voda koja ulazi u separator sadrži ovu vrstu onečišćenja, potrebno je koristiti taložnik ugrađen u separator ili ugrađen kao zaseban uređaj ispred separatora.

Taložnik usporava protok vode, a kao rezultat procesa sedimentacije koji se odvijaju u njemu, čestice koje su gušće od vode pod djelovanjem gravitacije talože se na dno spremnika i tu se pohranjuju. U drugoj fazi pročišćavanja otpadnih voda uočava se fenomen flotacije, pri čemu se čestice masti, zbog svoje gustoće manje od vode, nakupljaju kao površinski sloj. Ulaz i izlaz opremljeni su sifonom protiv neugodnih mirisa iz objekta.

Područja primjene AQUAFIX separatora masti

Separator masti se koristi u područjima gdje je jedan od nusproizvoda procesa prerade ili proizvodnje mast. Oni uključuju:

Kontakt