Skip to content
Odaberite jezik

AQUAFIX Separatori masti izrađen od betona – Serija P

AQUAFIX separatori prehrambenih masti

Separatori prehrambenih masti

Voda je jedan od najdragocjenijih resursa na Zemlji. Učinkoviti i pouzdani sustavi za obradu potrebni su svugdje gdje postoji rizik od kontaminacije. Masnoće i ulja sadržani u otpadnim vodama imaju vrlo štetan učinak na kanalizacijski sustav i tretman otpadnih voda i mulja. Među ostalim štetnim učincima, uzrokuju začepljenje rešetki, onečišćenje kanalizacijskih cijevi i koroziju čeličnih dijelova u postrojenjima za pročišćavanje. Procesne otpadne vode koje sadrže više od dopuštenih količina organskih masti moraju se pročistiti prije ispuštanja u kanalizaciju.

Usporedba separatora masti

Ovisno o potrebama Vašeg projekta: veličini slivnog područja, vrsti objekta, građevinskom prostoru ili kapacitetu separatora, odaberite betonski ili polipropilenski separator. Usporedba u nastavku pomoći će vam da odlučite koji je proizvod najbolji za vaš projekt.

betonski separator
Aquafix PP separator
PE separator
Betonski separatori masti
Polipropilenski separatori masti
Polietilenski separatori masti
Visok stupanj pročišćavanja i stabilna, monolitna konstrukcija
Polipropilenski separatori za obradu organskih masti.
Lagana monolitna konstrukcija, jednostavan transport i montaža
Nazivna veličina
Nazivna veličina

2

2

2

Maksimalni protok
Maksimalni protok

20

20

15

DN ulaz/izlaz
DN ulaz/izlaz

DN160, DN200

DN160, DN200

DN160, DN200

Područje primjene
Područje primjene

-Stambene i poslovne zgrade

-Javne površine

-Sportski objekti

-Stambene i poslovne zgrade

-Sportski objekti

-Stambene i poslovne zgrade

-Sportski objekti

Kako funkcioniraju separatori masti?

PE separator

Separatori prehrambenih masti rade na principu flotacije i taloženja otpadnih voda. Otpadne vode koje ulaze u separatore obično sadrže, osim masti, i druge zagađivače kao što su:

  • pijesak

  • mineralne ili organske sedimente

  • krutine

betonski separator

Ukoliko otpadna voda koja ulazi u separator sadrži ovu vrstu onečišćenja, potrebno je koristiti taložnik ugrađen u separator ili ugrađen kao zaseban uređaj ispred separatora.

Taložnik usporava protok vode, a kao rezultat procesa sedimentacije koji se odvijaju u njemu, čestice koje su gušće od vode pod djelovanjem gravitacije talože se na dno spremnika i tu se pohranjuju. U drugoj fazi pročišćavanja otpadnih voda uočava se fenomen flotacije, pri čemu se čestice masti, zbog svoje gustoće manje od vode, nakupljaju kao površinski sloj. Ulaz i izlaz opremljeni su sifonom protiv neugodnih mirisa iz objekta.

Područja primjene AQUAFIX separatora masti

Separator masti se koristi u područjima gdje je jedan od nusproizvoda procesa prerade ili proizvodnje mast. Oni uključuju:

Kontakt