Skip to content
Odaberite jezik

Odvodnja javnih, podzemnih i parkirališta na više razina

Javna parkirališta kao i ona podzemna i u više razina bitna su komponenta prometne infrastrukture. Ove vrste površina svakodnevno su opterećene raznim vozilima unutar stambenog, maloprodajnog, javnog i komercijalnog sektora.

Kod navedenih sustava odvodnje parkirališta moramo voditi računa o frekvenciji prometa, kao i o sigurnosti pješaka. Projektanti statike podzemnih garaža i garaža u više razina trebaju uzeti u obzir da su elementi odvodnje svojevrsno ”oslabljenje” konstrukcijskih elemenata.

Kontaktirajte nas za podršku
Odvodnja parkinga Mammoet, UK

Odvodnja javnih parkirališta

Postoji cijeli niz zahtjeva za sustave linijske odvodnje na javnim parking površinama. Vrlo frekventan promet koji rezultira značajnim opterećenjima i dinamičkim silama kao i  korozivne tvari i ograničenja dubine ugradnje samo su neki od čimbenika koje treba uzeti u obzir prilikom projektiranja.

Odvodnja parkirališta monolitnim kanalima RECYFIX MONOTEC
Odvodnja podzemnih garaža

Projektanti javnih parkirališta u obzir moraju uzeti slijedeće uvjete:

Prometno opterećenje

Vozila stvaraju značajna opterećenja, dinamičke sile na površinama prilikom kočenja, skretanja, vožnje unatrag i ubrzavanja. Linijski kanali na parkiralištima moraju biti robusni kako bi izdržali različita opterećenja i sile kroz dugi niz godina.

Sigurnost pješaka

Sigurno okruženje za pješake zahtijeva sigurne sustave s protukliznim površinama i rešetkama s užim otvorima. Definiranje ovih parametara u projektu omogućit će sigurnost za sve korisnike.

Klimatske promjene

Sustavi odvodnje moraju biti otporni na UV zrake, soli za odmrzavanje i led. Kod projektiranja u obzir moramo uzeti činjenicu da su ekstremne oborine sve češća pojava.

Velike slivne površine

Za veća slivna područja često je optimalnije odabrati rješenje za odvodnju parkirališta s većim kapacitetom odvodnje i retencije. Precizan hidraulički proračun će vam pomoći da odaberete optimalan sustav za vaš projekt.

Onečišćenje

Istrošenost guma, nusprodukti kočenja, mineralni ugljikovodici, kao i drugi kontaminanti poput benzina, ulja, cinka i bakra mogu se naći na parkirališnim površinama. Ovi zagađivači mogu dospjeti u lokalne kanalizacijske sustave ili prirodne vodotoke.
Filtarski kanal za obradu oborinske vode  eliminira problem polutanata na samom izvoru.

Vandalizam

Sustav odvodnje za parkirališne površine s višestrukim vijčanim spojevima ili ručkama za zaključavanje protiv vandalizma može zaštititi rešetke od krađe.

RECYFIX MONOTEC
Odvodnja kanalima RECYFIX NC
Kontaktirajte HAURATON

Odvodnja podzemnih parkinga

odvodnja podzemnih garaža
Ulaz u podzemnu garažu Varšava

Prisutnost površinske vode u podzemnim parkiralištima može potjecati iz brojnih izvora. Na primjer, može doći od kišnice ili snijega unesenih na vozilima, sprinkler sustava, neadekvatne zaštite od vlage ili neadekvatne odvodnje s rampe.

Također može ovisiti o sljedećim faktorima:

  • Frekvenciji prometa

  • Veličini vozila i prostora unutar podzemnog parkinga

  • Vremenskim uvjetima i izloženosti nagrizajućim tvarima

  • Hidrauličkim zahtjevima – bez preciznog hidrauličkog proračuna i adekvatnog odabira sustava, može se dogoditi narušavanje osnovnih zahtjeva za građevinu.

Dodatni izazovi pri projektiranju podzemnih parkinga:

Prometno opterećenje:

Naglo skretanje i kočenje nameću značajna opterećenja i sile na sustav i na susjedne površine. Kanali na dnu rampi podložni su velikim udarnim opterećenjima vozila.

Korozivni utjecaji:

Parkirališne površine i rešetke na kanalima konstantno su izložene utjecaju agresivnih i korozivnih tvari uključujući ulje, benzin, tekućinu za kočnice, deterdžente za čišćenje i soli za odleđivanje. Stoga rješenje za odvodnju mora biti trajno i otporno na koroziju.

Odvodnja podzemnih garaža
Ograničena dubina ugradnje:

Konstrukcija poda unutar podzemnih garaža često imaju ograničenu dubinu za ugradnju površinske odvodnje iznad membrana otpornih na vlagu. Ako postoje ograničenja dubine, moramo voditi brigu o ukupnoj visini elemenata.

Visoka brzina dotoka vode:

Zbog velikog nagiba podzemnih rampi, površinska voda brže teče. Rešetke sustava kanala treba odabrati za učinkovito presretanje kako bi se izbjegao prelazak površinske vode preko odvodnih kanala.

Odvodnja garažnih rampi
Podzemne garaže

Parkirališni objekti u više razina

Parkirališta na više razina
Parkirališta na više razina

Kada se razmatra površinska odvodnja za objekte u više razina, mora se napraviti razlika između vanjskih i unutarnjih sustava. Neki od izazova za odvodnju višeetažnih parkirališta su slični onima u podzemnim garažama. Na primjer: nakupljanje snijega na izlaznim i ulaznim rampama i zaštita konstrukcije zgrade. Međutim, vanjski dio višeetažnog parkirališnog objekta pokriva veću površinu koja će pretežno biti izloženija atmosferilijama.

kanalice FASERFIX KS betonske kanalice
Odvodnja kanalicama FASERFIX KS

Zahtjevi prilikom projektiranja višeetažnih parkirališnih objekata:

  • Agresivni okolišni utjecaj

  • Nagli dotok velike količine vode na rampama

  • Ograničenja dubine ugradnje u nosive konstruktivne elemente

  • Vatrootpornost (negorivost)

  • Mehanički utjecaji

Kontaktirajte HAURATON

Linijski kanali za javne parkirališne površine, podzemne i višeetažne garaže

Za sigurnu i pouzdanu odvodnju na parkiralištima preporučujemo sljedeća rješenja tvrtke HAURATON:

RECYFIX PRO
FASERFIX KS
RECYFIX MONOTEC
RECYFIX NC
Rješenja za parkirališne površine otporna na koroziju. Plitka izvedba za podzemne ili višeetažne garaže.
Dugotrajan i pouzdan kanal od FASERFIX betona. Plitka izvedba za podzemne ili višeetažne garaže.
Monolitni kompozitni kanal za frekventna prometna opterećenja
Snažan kanal od recikliranog polipropilena
Klasa opterećenja sukladno HRN EN 1433
Klasa opterećenja sukladno HRN EN 1433
do D 400
do F 900
do D 400
do 600
Učestalost opterećenja
Učestalost opterećenja
Dinamika opterećenja
Dinamika opterećenja
Nazivna širina | Veličina sustava
Nazivna širina | Veličina sustava
100, 150, 200, 300
100, 150, 200, 300
100; 200
100, 150, 200, 300, 400
Materijal kinete
Materijal kinete
Polipropilen (PP), 100 % reciklirani kompozit
Beton armiran bazaltnim vlaknima
Modificirani polipropilen
Modificirani polipropilen (PP), 100 % reciklirani kompozit
Okvir
Okvir

Okvir za prihvat rešetke 20×20 mm

Okvir za prihvat rešetke od pocinčanog ili nehrđajućeg čelika

Predgotovljeni sustav (kanal i rešetka)

Varijante rešetki
Varijante rešetki

– Uzdužni prorezi na rešetki
– GUGI dizajn rešetki
– Mrežaste rešetke
– FIBRETEC i METROPOLIS dizajnerske rešetke
⇒ rešetke od nodularnog lijeva, kompozita, pocinčanog i nehrđajućeg čelika

– Perforirane rešetke
– Mrežaste rešetke
– GUGI dizajn rešetki
⇒ Rešetke od nodularnog lijeva, pocinčanog ili nehrđajućeg čelika

Integrirana FIBRETEC rešetka

Nodularni lijev

Posebne značajke
Posebne značajke

– Predgotovljeni elementi spremni za ugradnju
– Lagani i jednostavni za manipulaciju na gradilištu
– Jednostavan za rezanje i bušenje

– Negoriv materijal
– Robustan i dugotrajan
– Kanal od betona armiranog bazaltnim vlaknima
– SIDE-LOCK sustav bezvijčanog zaključavanja

– Veliki retencijski kapacitet
– Monolitni odvodni kanal
– Otporno na vandalizam
– Jednostavno čišćenje putem inspekcijskog elementa

– Kanal i rešetka = jedna komponenta
– Samocentrirajući vijak -> automatski pronalazi točan položaj
– Tijelo kanala od polipropilena može se jednostavno obraditi na licu mjesta

Ugrađeni pad
Ugrađeni pad

– Konstantna dubina
– Kaskadni pad

– Konstantna dubina
– Kaskadni ili kontinuirani pad

– Konstantna dubina
– Kaskadni pad

– Konstantna dubina
– Kaskadni pad

Odvodnja kanalima velikog hidrauličko kapaciteta
Amazon Doncaster

Reference koje bi Vas mogle zanimati

Mogla bi vas zanimati i ova područja primjene:

Kontakt