Skip to content
Odaberite jezik

AQUAFIX separatori lakih tekućina od čelika – serija G

Separatori lаkih tekućina AQUAFIX

Separatori lakih tekućina AQUAFIX

Onečišćenje vode ugrožava prirodne biološke procese, što dovodi do polaganog odumiranja života na površini vode. Kada su površinske ili otpadne vode onečišćene tvarima na bazi nafte, potrebni su učinkoviti i pouzdani sustavi za pročišćavanje. Otpadne vode iz područja u opasnosti od onečišćenja naftom i naftnim derivatima u autopraonicama, garažama, parkiralištima, benzinskim crpkama i crpkama prolaze kroz separatore ulja prije nego što se priključe na kanalizacijski sustav urbaniziranog područja.
AQUAFIX separatori zadovoljavaju i čak premašuju visoke zahtjeve standarda i propisa o zaštiti podzemnih voda. Učinkovito pročišćavanje vode od mineralnih ugljikovodika daje značajan doprinos zaštiti okoliša. Spremnici separatora AQUAFIX ispunjavaju zahtjeve Harmonizirane norme HRN EN 858-1:2002 + A1:2004 + EN 858-2:2003

Specifičnosti koalescentnih separatora

Princip rada koalescentnog separatora

Princip rada separatora temelji se na kombiniranom djelovanju gravitacije i procesa koalescencije. Dok prolaze kroz koalescentni filtar, čestice naftnih derivata lijepe se na njega. Kako se nakuplja više kapljica, one se spajaju u veće nakupine, odvajaju se od filterskog uloška i isplivaju na površinu spremnika, gdje ostaju dok se ne uklone tijekom povremenog čišćenja. Korištenje koalescentnog filtera značajno povećava učinkovitost pročišćavanja kišnice i smanjuje potrebnu veličinu separatora.

Kako funkcioniraju čelični separatori AQUAFIX SKG?

Princip rada AQUAFIX SKG čeličnog separatora

Učinkovitost tretmana oborinskih voda

Pročišćavanje oborinske vode od naftnih derivata procesom koalescencije smatra se jednim od najučinkovitijih. Voda koja se ispušta iz separatora mora zadovoljavati parametre prikladne za otpadne vode koje se ispuštaju u vodotoke ili u tlo, kao i otpadne vode koje se ispuštaju u komunalne kanalizacijske sustave. Najveća dopuštena koncentracija naftnih derivata u otpadnim vodama koje se ispuštaju u vodotoke ili u podzemne vode i mješovitu kanalizaciju iznosi 15 mg/l.
Parametri predtretmana za HAURATON separatore:

  • Rezidualni ugljikovodici u otpadnim vodama do 5 mg/l
  • Separatori klase I sukladno HRN EN 858
  • Ukupna suspendirana tvar 50 mg/l
  • učinkovitost pročišćavanja = 99,88%
Čelični separatori
Betonski separatori
Polipropilenski separatori (PP)
Polietilenski separatori (PE)
Separatori i taložnici velikog kapaciteta
Stabilna, robusna, monolitna armirano-betonska konstrukcija
Polipropilenski koalescentni separatori za tretman lakih tekućina
Lagana monolitna konstrukcija, jednostavan transport i ugradnja
Nazivna veličina
Nazivna veličina

15 – 250

3 – 120

4- 50

1,5 – 15

Maksimalni protok
Maksimalni protok

75 – 2500

100 – 1200

30 – 300

30 – 50

ByPass
ByPass

5 x by pass; 10 x bypass

10 x bypass

5 x bypass; 10 x bypass

5 x bypass

DN ulaz/izlaz
DN ulaz/izlaz

DN110, DN160, DN200, DN315, DN400, DN500, DN630, DN800, DN1000

DN110, DN160, DN200, DN315, DN400, DN500, DN630, DN800, DN1000

DN110, DN160, DN200, DN315, DN400, DN500

DN110, DN160, DN200, DN315

Područje primjene
Područje primjene

-Cestovna infrastruktura

-Zračne luke

-Tvornice, proizvodne hale i skladišta

-Cestovna infrastruktura

-Tvornice, proizvodne hale i skladišta

-Javne površine

-Stambene i poslovne zgrade

-Industrijske zone

– Infrastrukturni objekti

-Stambene i poslovne zgrade

-Podzemne garaže

Primjena AQUAFIX separatora lakih tekućina

Betonski separator

Separator ugljikovodika odvaja vodu i lake tekućine, zbog čega se uglavnom koriste na benzinskim postajama, autopraonicama, autokućama i servisima, parkiralištima, parkiralištima, distribucijskim centrima, skladištima goriva, autootpadima, trafostanicama, naftama prerade, rafinerije, pogoni za proizvodnju strojeva, luke, kontejnerski terminali, postrojenja za obradu vode itd.

Kontakt