Skip to content
Odaberite jezik

Oborinska voda i infiltracija

Oborinska voda, koju često odvodimo u kanalizacijske sustave, idealno bi se trebala vraćati u obližnje tlo i okoliš. Cilj je gotovo prirodno upravljanje kišnicom, uzimajući u obzir zaštitu tla i vode, kako bi se rasteretila kanalizacijska mreža i promicalo obnavljanje razine podzemne vode. Ovaj cilj se može postići samo uz upravljanje vodama koje je okrenuto budućnosti.

Izazovi prilikom projektiranja sustava infiltracije

U moderno doba prirodno procjeđivanje oborinske vode postalo je gotovo nemoguće, između ostalog i zbog sve većeg broja vodonepropusnih površina oko stambenih i gospodarskih područja. Procjeđivanje na licu mjesta značajno pridonosi obnavljanju razine podzemnih voda i rasterećuje okolne kanalizacijske mreže te sprječava bujične poplave. Sustavi odvodnje su decentralizirani, a upravljanje oborinskim vodama svodi se na obnavljanje prirodnog vodnog ciklusa. Prilikom projektiranja u obzir treba uzeti:

Vodonepropusne urbane površine

Osobito u ljetnim mjesecima stvaraju se toplinski otoci koji sa sobom donose jaku sušu i sprječavaju hlađenje isparavanjem kišnice koja bi se isparavala u prirodnim uvjetima.

Visoka opterećenja

Infiltracijski sustavi često moraju izdržati velika prometna opterećenja u komercijalnim ili industrijskim područjima.

Sve veće količine oborina

Ekstremni vremenski uvjeti i obilne kiše sve učestalije preopterećuju kanalizaciju i odvodne sustave.

Onečišćivači u kišnici

Ovisno o lokalnim uvjetima, kišnica se mora očistiti prije ispuštanja u okoliš kako ne bi zagadila podzemne vode. Opterećenja uzrokovana istrošenošću guma, mikroplastikom, uljem, benzinom i cestovnom prljavštinom pouzdano se filtriraju upotrebom sustava za obradu oborinske vode.

Lokalni uvjeti tla

Postojeće tlo mora biti pogodno za trajnu i funkcionalnu infiltraciju.  Kf – koeficijent upojnosti tla opisuje vodopropusnost postojećih slojeva tla, odnosno brzinu kojom tlo može apsorbirati vodu i time određuje stupanj infiltracijske sposobnosti. U načelu, to je potrebno utvrditi prije projektiranja same infiltracijske građevine, na primjer putem geomehaničkog ispitivanja tla.

Zahtjevi za elemente infiltracije

Zahtjevi za infiltracijske sustave razlikuju se ovisno o području primjene. Bilo da se radi o privatnim objektima ili prometnim industrijskim dvorištima – naši infiltracijski elementi savršeno su rješenje za održivo upravljanje kišnicom.

Sigurnost

Operativna sigurnost kao i funkcija infiltracijskog sustava također moraju biti zajamčeni u slučaju jake kiše ili velike količine prometa.

Zauzimanje male površine

Zbog često velikih vodonepropusnih površina (krov, asfalt, beton), često je na objektu raspoloživo vrlo malo slobodnog prostora u koji se može smjestiti infiltracijski sustav. Stoga je potrebno da infiltracijski sustav zauzme što manju površinu.

Visok skladišni kapacitet

Često je potrebno infiltrirati vrlo velike količine kišnice kako bi se moglo jamčiti funkcioniranje sustava čak i tijekom najjačih kiša.

Individualna prilagodba sustava ovisno o području primjene

Sustav je potrebno individualno prilagoditi lokaciji ugradnje, ovisno o području primjene kao i njegovoj klasi opterećenja.

Fleksibilne mogućnosti povezivanja

Jednostavna montaža s mogućnostima spajanja u uzdužnom i poprečnom smjeru s mogućnošću brzog spajanja.

Rješenja za infiltraciju

Infiltracija s DRAINFIX BLOC ili DRAINFIX TWIN sustavom

Sustav blokova DRAINFIC BLOC oblaže se geotekstilom. To omogućuje zadržavanje kišnice i postupnu infiltraciju u tlo. Druga mogućnost je DRAINFIX TWIN sustav tunela za infiltraciju, koji se može koristiti u različitim kombinacijama ovisno o uvjetima tla.

Kombinacija sa sustavom za obradu kišnice

Prvo se kišnica skuplja sustavom kanala i cijevi te obrađuje sustavom za obradu kišnice kao što su npr. separatori prije ispuštanja u sustav za infiltraciju.

Druga mogućnost je pročišćavanje vode sustavom kanala DRAINFIX CLEAN (po principu površinske filtracije). Zbog velikog volumena vode koja je zadržana u kanalu s filtarskim supstratom, volumen infiltracijskog sustava može biti manji nego u drugim kombinacijama.

RECYFIX GREEN travne rešetke

Travne rešetke koje imaju dvojaku namjenu – služe za povećanje zelenih površina oko objekta koje zadržavaju funkciju prirodne infiltracije oborinske vode u tlo dok istovremeno omogućuju parking osobnih vozila (što bi inače zamijenio vodonepropusni asfalt ili beton).

Infiltracija i evaporacija u prirodnom okruženju (površinsko otjecanje je zanemarivo jer se većina vode infiltrira u tlo ili evaporira)
Infiltracija i evaporacija u urbanim sredinama (znatno smanjena infiltracija uzrokuje povećano površinsko otjecanje)

HAURATON tražilica proizvoda

Pronađite odgovarajući proizvod za Vaš projekt; tehničke informacije, troškovničke stavke, ilustracije proizvoda, tehničke crteže, CAD podatke i još mnogo toga.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalazite se u kategoriji . Nema proizvoda koji odgovaraju Vašem odabiru. Pokušajte pronaći odgovarajuće proizvode za Vaše specifično pretraživanje u drugoj kategoriji.

Nema odgovarajućih proizvoda za Vaš odabir. Odaberite druge filtre u tražilici proizvoda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalazite se u kategoriji . Nema proizvoda koji odgovaraju Vašem odabiru. Pokušajte pronaći odgovarajuće proizvode za Vaše specifično pretraživanje u drugoj kategoriji.

Nema odgovarajućih proizvoda za Vaš odabir. Odaberite druge filtre u tražilici proizvoda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalazite se u kategoriji . Nema proizvoda koji odgovaraju Vašem odabiru. Pokušajte pronaći odgovarajuće proizvode za Vaše specifično pretraživanje u drugoj kategoriji.

Nema odgovarajućih proizvoda za Vaš odabir. Odaberite druge filtre u tražilici proizvoda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalazite se u kategoriji . Nema proizvoda koji odgovaraju Vašem odabiru. Pokušajte pronaći odgovarajuće proizvode za Vaše specifično pretraživanje u drugoj kategoriji.

Nema odgovarajućih proizvoda za Vaš odabir. Odaberite druge filtre u tražilici proizvoda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalazite se u kategoriji . Nema proizvoda koji odgovaraju Vašem odabiru. Pokušajte pronaći odgovarajuće proizvode za Vaše specifično pretraživanje u drugoj kategoriji.

Nema odgovarajućih proizvoda za Vaš odabir. Odaberite druge filtre u tražilici proizvoda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalazite se u kategoriji . Nema proizvoda koji odgovaraju Vašem odabiru. Pokušajte pronaći odgovarajuće proizvode za Vaše specifično pretraživanje u drugoj kategoriji.

Nema odgovarajućih proizvoda za Vaš odabir. Odaberite druge filtre u tražilici proizvoda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalazite se u kategoriji . Nema proizvoda koji odgovaraju Vašem odabiru. Pokušajte pronaći odgovarajuće proizvode za Vaše specifično pretraživanje u drugoj kategoriji.

Nema odgovarajućih proizvoda za Vaš odabir. Odaberite druge filtre u tražilici proizvoda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalazite se u kategoriji . Nema proizvoda koji odgovaraju Vašem odabiru. Pokušajte pronaći odgovarajuće proizvode za Vaše specifično pretraživanje u drugoj kategoriji.

Nema odgovarajućih proizvoda za Vaš odabir. Odaberite druge filtre u tražilici proizvoda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalazite se u kategoriji . Nema proizvoda koji odgovaraju Vašem odabiru. Pokušajte pronaći odgovarajuće proizvode za Vaše specifično pretraživanje u drugoj kategoriji.

Nema odgovarajućih proizvoda za Vaš odabir. Odaberite druge filtre u tražilici proizvoda.

Područja primjene za infiltraciju kišnice

Infiltracija na turističkom naselju Savudrija

Nalazite se ovdje:

Infiltracija

Infiltracija oborinske vode u tlo

Ostali sustavi:

Kontakt