Skip to content
Odaberite jezik

Cjelokupno rješenje upravljanja oborinskim vodama u turističkom naselju u Savudriji

Kompleks Petram Resort koji će krasiti krajnji zapad Istre i privlačiti goste iz cijelog svijeta je upravo primjer sinergije arhitekata, projektanata i dobavljača koji će rezultirati optimalnim iskustvom za korisnike. Ono što u Hauratonu uvijek naglašavamo je naš holistički pristup rješenjima oborinske odvodnje. Nikada ne možemo biti fokusirani isključivo na naš proizvod kao izolirani objekt nego ga moramo gledati u krupnijem kontekstu. Primjerice, mi možemo predložiti kanal koji će momentalno prikupiti svu vodu nakupljenu uslijed ekstremne oborine, ali ukoliko ne osiguramo da je izljev u kolektor ispravno definiran vrlo vjerojatno će doći do plavljenja što će rezultirati smanjenom uporabljivosti dijela pješačkih ili prometnih površina.

Proizvod Klasa opterećenja
2034 kom DRAINFIX BLOC SLW 60
364 kom DRAINFIX TWIN SLW 30
469 m FASERFIX KS 200 tip 020 C250
231 m RECYFIX PRO 100 tip 020 B125
36 m RECYFIX GUGIBLOC 200 E600
3 kom AQUAFIX separatori

Lokacija

Alberi, Savudrija, Hrvatska

Moderni sustavi za prikupljanje, tretman i infiltraciju oborinskih voda

U doba erozije tla i nestanka podzemnih voda, a samim tim i prirodnog ciklusa kruženja voda nije nam cilj samo odvesti vodu do najbližeg kolektora i brigu prepustiti komunalnim službama već nam je cilj napraviti rješenje koje je najoptimalnije za okoliš jer svako zadiranje u prirodna staništa za sobom vuče posljedice na zdravlje tla i okolnog života. Kako bismo što manje utjecali na te fenomene, Hauraton neprestano radi na razvoju rješenja koja će čistu vodu odvesti gdje i pripada – u tlo, a zatim i potaknuti procese evapotranspiracije, obnove flore koja je ključna za zadržavanje ugljikovog dioksida iz atmosfere.

Kontaktirajte HAURATON

Vraćanje vode u tlo i obnavljanje prirodnih procesa

Savudrija

Obnova prirodnog kruženja vode u tlu i atmosferi čini osnovu regeneracije tla i procesa evapotranspiracije iz biljaka bez čega nema niti apsorpcije ugljikovog dioksida iz atmosfere niti poticanja procesa fotosinteze što bez iznimke doprinosi kreiranju efekta staklenika i globalnom zagrijavanju.
Postoje razni načini da pročišćenu vodu vratimo u tlo, a jedan od njih su infiltracijske građevine.
Hauraton nudi dvije vrste takvog tipa građevina i obje su primijenjene prilikom projektiranja turističkog kompleksa u Savudriji, a prilikom same ugradnje stručnu pomoć izvođaču pružio je i međunarodni tim stručnjaka za infiltracijske građevine iz tvrtke Hauraton.

“Kod ovog tipa projekata moramo promatrati cjelokupni ciklus upravljanja oborinskim vodama, vodeći brigu o tehničkoj optimalnosti sustava, ali i o ekonomičnosti rješenja bez kompromitiranja sigurnosti i funkcionalnosti.”

Prikupljanje oborinske vode

RECYFIX PRO SAVUDRIJA

Od faze projektiranja, za projekt smo preporučili kanale RECYFIX PRO i FASERFIX KS. RECYFIX PRO kanali utjelovljuju ponovnu uporabu kompozitnih recikliranih materijala uz optimalne hidrauličke karakteristike i mehaničku otpornost. Njihova kompozitna rešetka osigurava sigurnost pješaka jer je protuklizna i uskih proreza, a to je bitno zbog potpetica i ortopedskih pomagala. Također je otporna na smrzavanje, UV svjetlo i soli.
S druge strane FASERFIX KS kanal je od betona ojačanog vlaknima koji je odličan izbor za parkirališne površine i osigurava dugovječnost i bezbrižno prometovanje dugi niz godina.
Prilikom definiranja kanala osigurali smo kompletnu tehničku podršku s detaljnim nacrtima, detaljima ugradnje i hidrauličkim proračunima.

RECYFIX PRO

Prednosti kompozitnih kanala

Pouzdana odvodnja pješačkih površina

 • Izvrsne performanse odvodnje zahvaljujući velikoj upojnoj površini i izdržljivom materijalu

 • Sigurnost i stabilnost čak i kada preko njega prelazite kosilicom ili uređajem za čišćenje snijega

 • Kompozitna rešetka za optimalnu upojnost i sigurnost korisnika

 • Kompozitna rešetka za trajnu otpornost na koroziju 

Saznajte više o RECYFIX PRO kanalima

FASERFIX KS

Betonski kanali za optimalnu odvodnju

Rješenje za odvodnju parkirnih površina i površina manje frekventnog prometa

 • Rešetke od nodularnog lijeva omogućuju jednostavno održavanje, dok istovremeno osiguravaju dugotrajnu izdržljivost

 • Klasifikacija materijala prema gorivosti A1 (negorivo) prema DIN 4102

 • Velika površina poprečnog presjeka omogućuje odvodnju velikih slivova.

Saznajte više o FASERFIX KS sustavima
FASERFIX KS ugrađen na parkingu resorta Savudrija
RECYFIX PRO ugrađen na resortu Savudrija
RECYFIX PRO s FIBRETEC kompozitnom rešetkom

Tretman oborinskih voda

Onečišćena voda s prometnica se mora očistiti od krutina i mineralnih ugljikovodika kako oni ne bi dospjeli u podzemne vode i tlo što bi predstavljalo značajnu opasnost za obližnji uzgoj prehrambenih biljnih kultura.
Za ovu namjenu Hauraton je projektantu i investitoru ponudio najbolje iz svog širokog izbora separatora lakih tekućina prema normi EN858. Za veće protoke smo predložili naše čelične AQUAFIX separatore. Možda se pitate kako je čelik kompatibilan s ugradnjom u neposrednoj blizini obale? Pitanje je više nego razumno, ali naši separatori se odlikuju najefikasnijom antikorozivnom zaštitom na tržištu. Radi se o petoslojnoj zaštiti s unutarnje i vanjske strane separatora. Spojevi su robotski vareni, a svaki proizvedeni separator se testira na vodonepropusnost što jamči 100% sigurnosti. Za protoke do 100 l/s definirani su i ugrađeni betonski separatori.

AQUAFIX separatori

Tretman prikupljenih oborinskih voda

Separatori za odvajanje lakih tekućina (EN 858) i prehrambenih masnoća (EN 1825)

 • Separatori izrađeni od betona, čelika i kompozitnih materijala za sve vrste protoka i opterećenja.

 • Betonski separatori idealni za duboku ugradnju

 • Čelični separatori idealni za velike protoke do 2500 l/s

Saznajte više o AQUAFIX separatorima

HAURATON rješenja za infiltraciju prikupljenih oborinskih voda

S obzirom da nudimo dva koncepta infiltracije oborinskih voda u tlo, prilikom proračuna ovog tipa građevina, sa statičke strane u obzir smo uzeli prometno opterećenje, vrstu tla, karakteristike tla (specifičnu težinu, kut trenja i koheziju tla) kao i dubinu ugradnje. Isto tako bitan je nivo podzemne vode. Za hidrauličku optimalnost bitno je imati precizne podatke o oborinama za mikrolokaciju i koeficijent upojnosti tla. Ukratko, svi podaci koji se dobivaju iz geotehničkog elaborata kako bismo vjerno simulirali procese tečenja u tlu.
Na područjima pliće ugradnje infiltracijskih građevina primijenili smo ekonomski prihvatljiviji sustav DRAINFIX TWIN kako bismo postigli maksimalnu učinkovitost i ekonomičnost. Na nekim područjima gdje su prometna opterećenja bila zahtjevna i/ili dubina ugradnje veća, odlučili smo se za sustav DRAINFIX BLOC.

DRAINFIX infiltracijski sustavi

Vraćanje vode u tlo za obnovu prirodnog vodnog ciklusa

Dva sustava infiltracijskih građevina

 • DRAINFIX TWIN perforirani tunelski sustavi za fleksibilnost ugradnje ispod zelenih površina i površina lakših prometnih opterećenja

 • DRAINFIX BLOC sustavi idealni za duboku ugradnju i ugradnju ispod područja zahtjevnijih prometnih opterećenja

Saznajte više o infiltracijskim sustavima

Primjeri ugrađene infiltracije

Infiltracija DRAINFIX TWIN ugrađena resortu u Savudriji
Infiltracija DRAINFIX BLOC ugrađena resortu u Savudriji
Ugradnja DRAINFIX BLOC infiltracijskog sustava

Video

Pogledajte kanalice ugrađene na Petram resortu
Kontakt