Skip to content
Odaberite jezik

Odvodnja stajanke Zračne luke Zadar

Uporabivost prometnih površina u smislu odsustva poplavnih događaja je ključna za funkcioniranje svih vrsta nepropusnih područja kojima se kreću motorna vozila, ali svakako najveću pozornost moramo posvetiti površina prometovanja zračnih plovila. Ove površine, ne samo da su od iznimnog turističkog i gospodarskog značaja već i predstavljaju značajan sigurnosni izazov. Sam kontakt kotača aviona s USS-om mora biti takav da se ne ugrozi sigurnost zrakoplova putnika u njemu. Iz tog razloga, definiranje elemenata odvodnje na tim područjima mora u obzir uzeti mnoge komponente i parametre kako bi se zadovoljili uvjeti hidrualike, otpornosti i dugotrajnosti svojstava.

Proizvod Klasa opterećenja
1000 m RECYFIX HICAP Klasa F900

Lokacija

Zadar, Hrvatska

Odabir elemenata odvodnje

Već prilikom projektiranja sudjelovali smo u hidrauličkim proračunima i u suradnji s projektantom definirali položaj i hidrauličko opterećenje za kanal. Bitna komponenta je bila i dinamičko opterećenje od samih zrakoplova i ostalih vozila koja će se kretati preko kanala. Za to je bilo bitno znati kategorizaciju zračne luke, tip zrakoplova koji prometuju njome, količinu ekstremnih oborina i modul elastičnosti tla kako bismo mogli ispravno sugerirati detalj ugradnje. S obzirom na ekstremna prometna opterećenja i velike slivne površine odabran je kanal velikog hidrauličkog kapaciteta i iznimne mehaničke otpornosti – RECYFIX HICAP.

Kontaktirajte HAURATON

Sustav diskretne odvodnje za najzahtjevnija opterećenja

Zračna luka Zadar
Odvodnja stajanke zračne luke Zadar

RECYFIX HICAP sustavi imaju sposobnost nositi se s ekstremnim opterećenjima i dinamičkim silama do klase opterećenja F 900. Proizvedeni su od modificiranog polipropilena otpornog na udarce, a ne voda u sustav ulazi kroz upojni prorez od nodularnog lijeva. Sustavi velikog hidrauličkog kapaciteta idealni su za industrijske i komercijalne površine.

Zbog svojih hidrauličkih svojstava i retencijskih sposobnosti, kanali mogu odvoditi velike količine oborinske vode s prostranih slivnih područja bez preopterećenja kanalizacijske mreže. RECYFIX HICAP 10000, na primjer, može zadržati 443 litre vode po metru.

Modularni dizajn – visoki hidraulički kapacitet

RECYFIX HICAP F kanali omogućuju projektiranje/ugradnju dužih linija kanala zbog velikog hidrauličkog kapaciteta. Budući da je dostupno nekoliko veličina sustava (1000 do 10000), oni se mogu ugraditi i kao sustavi u konfiguraciji sa stepenastim padom. To omogućuje još brže otjecanje površinske vode, čak i kada je sustav ugrađen na području bez uzdužnih nagiba. Revizioni element se može postaviti na bilo kojoj točki linije kanala za spajanje na kanalizacijski sustav.

 

RECYFIX HICAP ugrađen na zračnoj luci Zadar – stajanka
RECYFIX HICAP ugrađen na zračnoj luci Zadar – odvodnja uz rub

Ekstremna prometna opterećenja

Zračna luka Zadar
RECYFIX HICAP ugrađen na zračnoj luci Zadar

U zračnoj luci učestalost izloženosti odvodnih kanala velikim opterećenjima i dinamičkim silama može varirati. Posebno je važno predvidjeti sva moguća opterećenja i situacije već u fazi projektiranja kako bi se osiguralo da se sustav dugoročno može nositi s točkastim opterećenjem kotača i učestalošću prelaska preko rešetke kanala.

HAURATON rješenje za odvodnju je pouzdano i kvalitetno

Cjelokupnu rekonstrukciju sustava odvodnje pomno su pratili stručnjaci za odvodnju HAURATON – počevši od nacrta i specifikacija do odabira odgovarajućih proizvoda. Brza isporuka te profesionalna i pravovremena montaža su upotpunili podršku.

Zračne luke predstavljaju izniman izazov za svakog proizvođača elemenata oborinske odvodnje. Kombinacija velikog oborinskog opterećenja i teških prometnih uvjeta zahtjeva ozbiljan i profesionalni inženjerski pristup.

RECYFIX HICAP

RECYFIX HICAP

Pouzdana odvodnja zračnih luka

  • Izvrsne performanse odvodnje zahvaljujući velikoj upojnoj površini i izdržljivom materijalu

  • Lagani kanali: jednostavno rukovanje i ugradnja (bez teške opreme za podizanje ili pomagala za ugradnju)

  • Rešetka s upojnim prorezom elegantnog dizajna s dodatnom KTL zaštitom

  • Održivi materijal: kanal proizveden od recikliranog kompozita koji se može reciklirati nakon upotrebe

Više o RECYFIX HICAP sustavu

RECYFIX HICAP F 10000

Kanali većeg kapaciteta su odlična opcija u slučaju potrebe za retencijom u slučaju povrata vode iz kanalizacijskih cijevi.

  • Zapreminski kapacitet do 443 l/m kod modela RECYFIX HICAP 10000

  • Upojnost rešetke industrijskog dizajna 4 l/s/m’

  • Mogućnost prilagodbe visine rešetke – 200 mm ili 300 mm visina uljevnog dijela

Saznajte više o RECYFIX HICAP sustavu
Kontakt