Ga naar de inhoud
Kies taal

Bufferen van hemelwater

Bij het bufferen van hemelwater wordt het regenwater vastgehouden in een tijdelijk reservoir of lijngotensysteem. Door een combinatie van retentievolume en doorstroomregeling worden de tijdelijk opgeslagen waterhoeveelheden vervolgens met vertraging op het rioolsysteem of de waterloop geloosd. Zo worden riolen en waterlopen ontlast en overstromingen voorkomen.

Uitdagingen bij het bufferen van hemelwater

Regenwaterretentie is bijzonder geschikt wanneer directe infiltratie ter plaatse niet mogelijk is. Vooral tegen de achtergrond van toenemende verstedelijking en klimaatveranderingen wordt retentie steeds belangrijker om overstromingen en materiële schade te voorkomen. De volgende uitdagingen bij het bufferen van hemelwater staan centraal:

Toenemende bodemafdichting

Door de toenemende bebouwing, vooral in stedelijke gebieden, kan het neerslagwater niet meer gelijkmatig in de bodem sijpelen. Daardoor worden de grondwatervoorraden onvoldoende aangevuld en neemt het risico van overstromingen bij hevige regenval toe.

Stijgende kans op zware buien

Wanneer in zeer korte tijd zeer grote hoeveelheden neerslag vallen, kunnen kanalen en afwateringssystemen overbelast raken. Gevolg is overstromingen en wateroverlast met meestal aanzienlijke schade.

 

Hitte-eilanden

Naast hevige regenval treedt ook steeds vaker het hitte-eiland effect op in dichtbebouwde stedelijke gebieden. Gevels van glas, staal en beton warmen op en mogelijke afkoeling door verdampend water wordt verhinderd door de onmiddellijke afvoer van neervallend hemelwater.

Eisen aan een retentiesysteem

Retentiesystemen voor hemelwater vinden hun toepassing op allerlei gebieden – van openbare ruimten tot industriële installaties. De retentiesystemen van HAURATON zorgen ook bij hoge hydraulische behoefte voor een veilige en ongestoorde waterkringloop.

Hoge hydraulische capaciteit

Zelfs bij hevige regenval moeten retentiesystemen grote hoeveelheden neerslagwater kunnen opslaan en langzaam afgeven.

Weinig ruimtegebruik

In dichtbebouwde gebieden is een laag oppervlaktegebruik van het retentiesysteem essentieel. Hoe hoger het retentievolume, hoe minder inlaatkasten en pijpverbindingen nodig zijn.

Hoge belastbaarheid

Afhankelijk van het toepassingsgebied moeten retentiesystemen betrouwbaar weerstand bieden aan hoge belastingen door zwaar verkeer.

Weersbestendig

Het drainagesysteem moet goed bestand zijn tegen vorst, zout en UV-straling.

Snelle plaatsing en weinig onderhoud

Een buffersysteem moet eenvoudig te plaatsen en te onderhouden zijn.

Geschikte oplossingen voor het bufferen van hemelwater

Water waar water hoort met RECYFIX HICAP F

RECYFIX HICAP

RECYFIX HICAP F systemen zijn door hun hydraulisch vermogen en grote terugloopvolume naast afwatering ook geschikt als retentiegoot. Zo kunnen ook bij hevige regenval grote hoeveelheden water worden vastgehouden, opgeslagen en gecontroleerd aan de riolering worden afgegeven.

  • Belastbaar tot klasse F 900

  • Hoog rendement: RECYFIX HICAP F 10000 kan bijvoorbeeld 443 liter per meter tegenhouden.

  • Door het gebruik van RECYFIX HICAP F lijngoten, kunnen putten en pijpwerk tot een minimum worden beperkt – dit vermindert kosten en tijd voor installatie.

Meer over RECYFIX HICAP F

Andere buffermogelijkheden

Naast RECYFIX HICAP F bieden wij nog andere buffermogelijkheden voor regenwater:

  • Retentie met kratten

  • FASERFIX SUPER in extra hoge uitvoering

  • RECYFIX MONOTEC

De HAURATON productvinder

Vind hier de juiste oplossing voor uw project, planningsinformatie, aanbestedingsteksten, productafbeeldingen, technische tekeningen en CAD-gegevens enz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in categorie . Geen passende producten voor uw selectie. Misschien vindt u geschikte producten voor uw specifieke zoekopdracht in een andere categorie.

Geen passende producten voor uw selectie. Selecteer andere filters in de productvinder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in categorie . Geen passende producten voor uw selectie. Misschien vindt u geschikte producten voor uw specifieke zoekopdracht in een andere categorie.

Geen passende producten voor uw selectie. Selecteer andere filters in de productvinder.

Toepassingsgebieden voor het bufferen van hemelwater

U bevindt zich op deze pagina:

Bufferen

Bufferen

Bekijk hier onze andere kerncompetenties:

Vragen?

Ons ervaren planningsteam helpt u graag verder.

Neem contact op
Vragen?