Skip to content
Select language

Задържане на дъждовната вода

Когато количествата повърхностни води са ограничени на място, отводнителните системи трябва да имат възможност да задържат и съхранят дъждовната вода за определен период от време, преди тя да бъде транспортирана и заустена в канализационни мрежи или други водни обекти. С комбинацията от обем за съхраняване и контрол на дебита временно задържаните водни количества могат да помогнат за предотвратяване на нежелано натрупване на вода по повърхността или наводнения.

Предизвикателства при задържането на дъждовна вода

С нарастването на урбанизацията и промените в климата задържането и временното съхранение на дъждовните води става все по-важен фактор в много проекти, за да се предотвратят наводнения и материални щети. Всичко това обуславя и необходимост да се отговори на следните предизвикателства:

Прогресивно уплътняване на градските повърхности

Поради нарастващото застрояване (особено в градските райони) дъждовната вода вече не може да се инфилтрира директно в почвата. В резултат на това при обилни валежи рискът от повърхностни наводнения значително се увеличава.

Увеличаване на проливните дъждове

Когато за кратко време падне голямо количество дъждовна вода, канализационните мрежи и отводнителните системи могат да достигнат предела на капацитета си. Това води до наводнения и високи нива на дъждовна вода, които могат да причинят щети.

 

оворете с нас

Изисквания за система за задържане и временно съхранение

Какви характеристики трябва да има отводнителната система със задържащ капацитет, за да се осигури безопасно и надеждно отводняване?

Висок хидравличен капацитет

Дори по време на обилни валежи системите за задържане трябва да могат да съхраняват големи количества дъждовна вода и бавно да я изпускат в канализационните мрежи или други водни обекти.

Ниско потребление на площ

В гъсто застроените райони от съществено значение е компактният обем на отводнителната система за задържане и временно съхранение на вода. Поради голямото ниво на обратната вода са необходими по-малко входни отвори и тръбни връзки.

Висок капацитет на натоварване

В зависимост от областта на приложение задържащите отводнителни системи трябва безопасно да издържат на силите от натоварването поради интензивния трафик.

Устойчив

Отводнителната система трябва да има висока устойчивост на замръзване, соли за размразяване и ултравиолетови лъчи, за да се осигури дълготрайност.

Бърз монтаж и лесна поддръжка

Отводнителната система за задържане трябва да е удобна за инсталиране и да се поддържа лесно.

Подходящи отводнителни улеи за задържане на дъждовна вода

Нашите системи осигуряват надеждно задържане на дъждовна вода с високи хидравлични характеристики.

Вашите предимства с RECYFIX HICAP F

отводнителен улей с голям капацитет

Благодарение на хидравличните си характеристики и големия обем на обратната вода системите RECYFIX HICAP F са подходящи като ретензионни отводнителни улеи в допълнение към системата за отводняване. Това означава, че големи обеми вода могат да бъдат задържани, съхранявани и изпускани в канализацията по контролиран начин дори по време на силни валежи.

  • Възможност за натоварване до клас F 900

  • Голям обем на обратните води: RECYFIX HICAP F 10000, например, може да задържа 443 литра на метър

  • Чрез използването на улеите RECYFIX HICAP F отводнителните шахти и тръбопроводите могат да бъдат сведени до минимум – това намалява разходите и времето, необходимо за монтаж.

Повече за RECYFIX HICAP F

Други продукти с възможности за задържане на вода

В допълнение към RECYFIX HICAP F предлагаме и други възможности за задържане на дъждовна вода:

  • Голям хидравличен капацитет тесен отводнителен улей RECYFIX MONOTEC

  • Отводнителни улеи с по-голяма номинална височина, например, FASERFIX SUPER 500

HAURATON Търсене на продукти

Намерете правилния продукт за вашия проект, информация за проектиране, текстове за търгове, илюстрации на продукти, технически чертежи и CAD данни и др.
Комбинираните артикули включват улейно тяло и решетка. Използвайте филтрите (клас на натоварване, номинална ширина и др.), за да стесните избора си.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Намерете подходящите аксесоари тук: присъединителни модули, челни плочки, фабрична обработка и много други.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Области на приложение на системите за задържане на дъждовна вода

Вие сте на тази страница:

Задържане

Временно съхранение на повърхностни води

Можете да намерите повече основни компетенции тук:

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?