Ga naar de inhoud
Kies taal

Infiltreren van hemelwater

Infiltreren van hemelwater ter plekke in plaats van rechtstreekse lozing in het riool is tegenwoordig een must. Het doel is een bijna-natuurlijk hemelwaterbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met bodem- en waterbescherming, ontlasting van de riolering en bevordering van een gezonde grondwatervoorraad. Dit doel kan alleen worden bereikt met een toekomstgericht afwateringsmanagement.

Uitdagingen bij infiltratie van hemelwater

Natuurlijk infiltreren is nauwelijks meer mogelijk door de toenemende afdichting van woon- en werkgebieden. Toch draagt infiltratie ter plaatse aanzienlijk bij tot de aanvulling van het grondwater, ontlast het de omliggende rioolnetten en gaat overstromingen tegen. De neerslag wordt door decentraal regenwaterbeheer tijdelijk opgeslagen en teruggevoerd in de natuurlijke watercyclus. De uitdagingen hier zijn:

Bodemafdichting

Vooral in de zomermaanden vormen zich hitte-eilanden, die ernstige droogte veroorzaken en verkoeling door verdamping van regenwater verhinderen.

Zware belasting

In zowel commerciële als openbare ruimten moeten infiltratiesystemen bestand zijn tegen hoge verkeersbelastingen.

Stijgende hoeveelheden hemelwater

Zware regenval overbelast de riolen en afvoersystemen.

Schadelijke stoffen in regenwater

Afhankelijk van de lokale omstandigheden zal het regenwater vóór de infiltratie moeten worden gezuiverd om het grondwater niet te verontreinigen. Vervuiling door bandenslijtage, olie, benzine en straatvuil wordt betrouwbaar gefilterd door het gebruik van een zuiverende filtersubstraatgoot.

Toestand van de bodem

Voor continue en doeltreffende infiltratie moet de bestaande bodem geschikt zijn. De zogenaamde Kf-Wert beschrijft de waterdoorlatendheid van bestaande bodemlagen en bepaalt dus de mate van infiltratiecapaciteit. Deze moet in principe vóór de planning worden bepaald, bijvoorbeeld aan de hand van een bodemonderzoek.

Eisen aan het infiltratiesysteem

De eisen aan infiltratiesystemen verschillen per toepassingsgebied. Of het nu gaat om een particulier bouwterrein of een druk bereden industrieterrein – onze infiltratie-elementen zijn de perfecte oplossing voor duurzaam regenwatermanagement.

Betrouwbaarheid

Ook bij zware regenval of grote verkeersdrukte dient de bedrijfscontinuïteit gegarandeerd te zijn door een betrouwbare werking van het infiltratiesysteem.

Weinig gebruik van oppervlakte

Door de toenemende bodemafdichting is er vaak maar weinig ruimte beschikbaar voor een infiltratiesysteem. Daarom is een gering ruimtebeslag van het afwateringssysteem een must.

Hoge opslagcapaciteit

Grote hoeveelheden regenwater moeten kunnen worden geabsorbeerd om ook bij zware regenval goed te kunnen functioneren.

Belastbaarheid naar toepassingsgebied

Het systeem moet worden aangepast aan het desbetreffende toepassingsgebied en dito belastingklasse.

Flexibele aansluitmogelijkheden

Eenvoudige installatie met verbindingsmogelijkheden in lengte- en dwarsrichting met mogelijkheid tot snelle aansluiting.

Infiltratie oplossingen

Infiltratie met DRAINFIX BLOC of DRAINFIX TWIN

De DRAINFIC BLOC 300 infiltratiekrat is omhuld met geotextiel. Dat houdt het regenwater vast en zorgt voor een geleidelijke infiltratie. Een andere optie is de DRAINFIX TWIN infiltratie opslagtank: een zeer veelzijdig inzetbare oplossing afhankelijk van de bodemgesteldheid.

Combinatie met regenwaterzuivering

Eerst wordt het regenwater opgevangen met een gootsysteem en gereinigd door een filterende ondergoot, zoals de DRAINFIX CLEAN (met het principe van oppervlaktefiltratie), voordat de infiltratiegoot wordt gebruikt.

Door het grote retentievolume in de voorliggende filtersubstraatgoot kan de infiltratiesleuf qua volume kleiner worden gedimensioneerd dan andere systemen.

Infiltratie via wadi’s

Door een gevitaliseerde bodemzone kunnen grote hoeveelheden water worden opgevangen en tijdelijk worden opgeslagen in een groene kuil en infiltreren. Verontreinigende stoffen worden in de bodem gebonden.

Regenwater lokaal opvangen zonder infiltratiesysteem
Regenwater lokaal opvangen met infiltratiesysteem

De HAURATON productvinder

Vind hier de juiste oplossing voor uw project, planningsinformatie, aanbestedingsteksten, productafbeeldingen, technische tekeningen en CAD-gegevens enz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in categorie . Geen passende producten voor uw selectie. Misschien vindt u geschikte producten voor uw specifieke zoekopdracht in een andere categorie.

Geen passende producten voor uw selectie. Selecteer andere filters in de productvinder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in categorie . Geen passende producten voor uw selectie. Misschien vindt u geschikte producten voor uw specifieke zoekopdracht in een andere categorie.

Geen passende producten voor uw selectie. Selecteer andere filters in de productvinder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in categorie . Geen passende producten voor uw selectie. Misschien vindt u geschikte producten voor uw specifieke zoekopdracht in een andere categorie.

Geen passende producten voor uw selectie. Selecteer andere filters in de productvinder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in categorie . Geen passende producten voor uw selectie. Misschien vindt u geschikte producten voor uw specifieke zoekopdracht in een andere categorie.

Geen passende producten voor uw selectie. Selecteer andere filters in de productvinder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in categorie . Geen passende producten voor uw selectie. Misschien vindt u geschikte producten voor uw specifieke zoekopdracht in een andere categorie.

Geen passende producten voor uw selectie. Selecteer andere filters in de productvinder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in categorie . Geen passende producten voor uw selectie. Misschien vindt u geschikte producten voor uw specifieke zoekopdracht in een andere categorie.

Geen passende producten voor uw selectie. Selecteer andere filters in de productvinder.

Toepassingsgebieden voor regenwaterinfiltratie

U bevindt zich op deze pagina:

Infiltreren

Infiltreren van hemelwater in de bodem

Weitere Kernkompetenzen finden Sie hier:

Vragen?

Ons ervaren planningsteam helpt u graag verder.

Neem contact op
Vragen?