Ga naar de inhoud
Kies taal

Afwateringssystemen voor industrie en logistiek

Gebieden in de industrie en logistiek bestaan uit zones die 24/7 bereikbaar zijn voor productie, opslag, overslag en vervoer van goederen. Daarom is goed regenwatermanagement en betrouwbaarheid van de oplossingen essentieel bij afwateringssystemen voor industrie en logistiek, zodat het dagelijkse proces ook bij zwaar weer gewoon door kan gaan.

Contact

Regenwatermanagement

gocce d'acqua

Industriële terreinen vragen om meer dan alleen onze lijngoten. Samen met de klant ontwikkelen wij volledige afwateringsconcepten, waarbij we ons al vroeg in het project vertrouwd maken de hierna genoemde uitdagingen en regels en de natuurlijke omgeving van het gebied.  Bij regenwatermanagement kijken we ook naar meer duurzame lokale oplossingen als het gaat om onze kerncompetenties:

  • Afkoppelen

  • Infiltreren

  • Zuiveren

  • Bufferen

Uitdagingen aan afwatering in industriële zones

Wij denken graag met u mee als het gaat om de uitdagingen aan afwatering in industriële zones.

“Als regenwatermanagement experts hebben we te maken met steeds extremere weersomstandigheden en we moeten waar mogelijk klimaatadaptief werken. Vooral bij industriële terreinen hebben we door de hoge vervuilingsgraad telkens andere uitdagingen om afstromend water voldoende gereinigd te krijgen, voordat het richting sloot, wadi of oppervlaktewater gaat.”

Belading en evenwicht

heftruck distributiecentrum

Heftrucks die dagelijks op het terrein rijden en flinke stapels goederen op de vork hebben gaan wiebelen als de weg niet vlak is. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Dat geldt ook voor de belading van vrachtwagens. Industrieterreinen, distributiecentra en magazijnen worden vanuit schaalvoordelen steeds groter ontworpen en gebouwd. Lijngoten of roostergoten hebben het voordeel dat ze langs de hele breedte van het terrein effectief zijn. Bovendien kan het oppervlak recht blijven in tegenstelling tot puntafwatering waarbij er hellingen in het oppervlak aanwezig moeten zijn om de richting van het af te voeren water één punt op te krijgen.

Omgaan met zware belasting en wringlasten

drenaggio-carici-pesanti

Het constante verkeer van vrachtwagens en vorkheftrucks legt een immense druk en kracht op oppervlakken op, wat een zeer veeleisende omgeving voor afwateringssystemen kan creëren. Voertuigen veroorzaken wrijving van mechanische mechanismen door remmen, draaien en versnellen bij het berijden van oppervlakken.

Het ontwerp, de materialen en de installatie van een drainagesysteem moeten sterk, robuust en duurzaam zijn om bestand te zijn tegen dergelijke zware belastingen en dynamische krachten.

Hoge capaciteit

canalette-aree-industriali

Industriële eenheden en logistieke faciliteiten worden steeds groter en grootschaliger om een kosteneffectieve en efficiënte productdistributie te bereiken.

Een afwateringssysteem met hoge capaciteit bespaart de klant aanlegkosten door minder goten en in sommige gevallen demping.

FASERFIX SUPER oplossing voor industrieterreinen
RECYFIX HICAP afwateringsgoten in laadzone

Vloedbelasting

area-industriale-drenaggio

Uitgestrekte gebieden kunnen grote hoeveelheden oppervlaktewater genereren. Zware regenval en stormen kunnen de afwateringssystemen overbelasten als zij niet zijn ontworpen om klimaatveranderingen op te vangen.

Systemen voor oppervlaktewaterafvoer vereisen een efficiënte inlaat en de juiste afmetingen van de goten door middel van een nauwkeurige hydraulische berekening. Dit zorgt ervoor dat het oppervlak ook bij extreme weersomstandigheden effectief wordt afgevoerd.

Schadelijke stoffen op het oppervlak

trattamento-acque-canaletta

Buitenterreinen kunnen tijdens het dagelijkse gebruik verontreinigd raken. Bijvoorbeeld door bandenslijtage, remstof, koolwaterstoffen, diesel, olie en andere verontreinigende stoffen. Een gecombineerd afwaterings- en filtreersysteem kan het oppervlaktewater bij de bron behandelen, voordat het weer in de natuurlijke waterlopen of ondergrondse rioolsystemen terechtkomt.

FASERIX SUPER afwateringssysteem
RECYFIX HICAP laadkuilafwatering

HAURATON heeft een reeks afwateringssystemen voor zware toepassingen die ideaal zijn voor de veeleisende omgeving van civieltechnische projecten. Klik hier voor informatie over onze producten.

Naar contact

Uitdagingen bij het leggen van kabels in industriegebieden en expositiehallen

Veranderende eisen voor kabels en snoeren

Industriële complexen en beursgebouwen hebben kabel- en bedradingssystemen nodig die snel en gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit om tijdelijke veranderingen op locatie mogelijk te maken of aan nieuwe eisen te voldoen.

Hoge dynamische krachten

Operationele gebieden in industriële faciliteiten en beurshallen worden vaak druk bereden door vorkheftrucks. Dit zorgt voor hoge wringlasten op de kabelgoot bij het keren en voor puntbelasting door de wielen.

Ontdek ons kabelgootsysteem >

FASERFIX KS overrijdbare kabelgoten voor zware belasting in Brno Exhibition Centre

Onze afwateringsoplossingen voor de industrie, logistiek en opslag

Dagelijks rijden vrachtwagens, heftrucks en andere zware speciale voertuigen over afdekking en goten. Bij het ontwerp en de installatie van industriële afwatering moet met veel factoren rekening worden gehouden, bijvoorbeeld zware belastingen, verkeersfrequentie, noodweer, ruimtelijke ordening en eisen van de klant. Wij hebben bij de productie rekening gehouden met alle strenge eisen waaraan afwateringoplossingen voor industrie, logistiek en opslag aan moeten voldoen.

Experts voor uw industriële afwateringsproject

HAURATON heeft de ervaring om de meest geschikte en kosteneffectieve oplossing voor uw project te leveren. Zorgvuldige en uitgebreide technische support is beschikbaar tijdens alle fasen van het project, van vroege planning en ontwerp tot installatie ter plaatse en onderhoudsadvies. Neem contact op om uw projecteisen te bespreken.

FASERFIX SUPER
FASERFIX BIG BLS
DRAINFIX CLEAN
RECYFIX HICAP T
Robuust afwateringssysteem voor gebieden met extreme belasting door zwaar verkeer
Robuust afwateringssysteem voor gebieden met extreme belastingen en dynamiek door zwaar verkeer
Regenwaterzuivering door afwateringssysteem met filtersubstraat – voor alle belastingklassen en verkeersfrequenties geschikt
Robuust kunststof afwateringssysteem voor gebieden met extreme belastingen en dynamiek door zwaar verkeer
Belastingsklasse volgens EN 1433
Belastingsklasse volgens EN 1433
Tot F 900
Tot F 900
Afhankelijk van gekozen product
Tot F 900
Ladingsfrequentie
Ladingsfrequentie
Ladingsdynamiek
Ladingsdynamiek
Nominale gootbreedte | systeemafmeting
Nominale gootbreedte | systeemafmeting
NW 100 – 500
NW 200 & 300
NW 200-500
3000, 5000, 8000
Materiaal van de onderste delen
Materiaal van de onderste delen
Vezelversterkt beton
Vloeistofvast beton als prefab gewapend betonelement
Vezelversterkt beton of polypropyleen (PP)
Polypropyleen (PP), 100 % gerecyclede kunstof
Hoekbehuizing
Hoekbehuizing

Gegalvaniseerd staal of gietijzer frame met 40 x 40 mm inlegdiepte

Gegalvaniseerd stalen of roestvast stalen frame met 40 x 40 mm inlegdiepte

Afhankelijk van de uitvoering met RECYFIX of FASERFIX:

Verzinkt staal of gietijzeren rand met 40 x 40 mm inlegdiepte

N.v.t.

Afdekkingsvarianten
Afdekkingsvarianten

– gietijzer sleuvenrooster
– GUGI-gietijzer mazenrooster

– gietijzer sleuvenrooster
– GUGI-gietijzer mazenrooster

– GUGI sleuvenrooster

– GUGI gietijzeren mazenrooster

Gietijzer sleufgoot (met of zonder afwateringsopening)

Speciale eigenschappen
Speciale eigenschappen

– schroefloze snelsluiting SIDE-LOCK
– 16-voudige fixatiemogelijkheid van de afdekking per meter

– Met aslasten tot 100t
– Betonlopers geïntegreerd
– In bouwlengte 4 en 5 m
– Schroefloze snelsluiting SIDE-LOCK
– 16-voudige bevestigingsmogelijkheid van de afdekking per meter
– PE-voegplaat in de fabriek gemonteerd op elke gootverbinding
– Getest, geschikt bevonden voor vier belastingen
– DIBt-goedkeuring Z-74-4.141

– Regenwaterbehandeling door oppervlakte infiltratie

– Groot retentievolume

– DIBt-toelating Z-84.2-7

– DWA-A 102: 97% werkingsgraad

– DWA-M 153: werkingsgraad D=0,06

– Polygonaal legpatroon in straal mogelijk
– Afwatering en retentie in één element
– Bestrating van alle asfaltlagen en verharding in losse bedding direct op sleuftop mogelijk
– Gietijzeren afdekking kan worden onderbroken wanneer de goten in de ondergrond verder lopen
– Gietijzeren sleuftop ook met opening voor afwatering van OPA-verhardingen of voor afwatering tijdens de bouwperiode (BZE)

Hellingshoek
Hellingshoek

– Waterspiegelhelling
– Traphelling
– Binnenhelling

Waterspiegelhelling

Waterspiegelhelling

Zware producten vragen om robuuste afwatering bij Riwal Diemen

Toepassingen die mogelijk ook interessant voor u kunnen zijn

Vragen?

Ons ervaren planningsteam helpt u graag verder.

Neem contact op
Vragen?