Ga naar de inhoud
Kies taal

Regenwater behandelen

Regenwater dat van daken, verkeersoppervlakken of andere oppervlakken in afvoersystemen terechtkomt, kan een grote hoeveelheid verontreinigende stoffen bevatten. Ongefilterd vormt het een risico voor het grondwater als het de bodem bereikt. Dit geldt vooral voor neerslag op intensief belaste wegen, parkeerplaatsen of industrieterreinen. Het doel is zo natuurlijk mogelijk regenwaterbeheer, rekening houdend met bodem- en waterbescherming, dat de natuurlijke watercyclus zo dicht mogelijk benadert.

HAURATON produktvinder

Zoekt u een bepaald regenwaterzuiveringsproduct? Gebruik de productvinder om het juiste systeem voor uw project te vinden en aanvullende informatie voor uw planning, zoals productafbeeldingen, technische tekeningen (CAD) en aanbestedingsteksten.

De HAURATON productvinder

Vind hier de juiste oplossing voor uw project, planningsinformatie, aanbestedingsteksten, productafbeeldingen, technische tekeningen en CAD-gegevens enz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in categorie . Geen passende producten voor uw selectie. Misschien vindt u geschikte producten voor uw specifieke zoekopdracht in een andere categorie.

Geen passende producten voor uw selectie. Selecteer andere filters in de productvinder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in categorie . Geen passende producten voor uw selectie. Misschien vindt u geschikte producten voor uw specifieke zoekopdracht in een andere categorie.

Geen passende producten voor uw selectie. Selecteer andere filters in de productvinder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in categorie . Geen passende producten voor uw selectie. Misschien vindt u geschikte producten voor uw specifieke zoekopdracht in een andere categorie.

Geen passende producten voor uw selectie. Selecteer andere filters in de productvinder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in categorie . Geen passende producten voor uw selectie. Misschien vindt u geschikte producten voor uw specifieke zoekopdracht in een andere categorie.

Geen passende producten voor uw selectie. Selecteer andere filters in de productvinder.

Duurzaam zuiveren met filtersubstraat

Das Filterrinnensystem DRAINFIX CLEAN reinigt Regenwasser

Onze beproefde oplossing voor first flush verontreiniging is duurzaam zuiveren met filtersubstraat en filterroosterbuis. Dit filterende afwateringssysteem bespaart ruimte en biedt meer bruikbare grondoppervlakte en dus een hoger economisch rendement.

Koppel onze afwateringsgoten met filtersubstraat aan een wadi, plantsoen of natuurlijke waterloop en hou zo het grondwater op peil.

Zo werkt filtersubstraat

water wegdek filteren en zuiveren
Afgestroomd water van het wegdek voor en na behandeling met CARBOTEC 60 filtersubstraat

Het DRAINFIX CLEAN systeem is vergelijkbaar met een gerevitaliseerde bodemzone. CARBOTEC filtersubstraat werd speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de reinigingsbehoeften bij de afwatering van verkeersgebieden – met uitstekende resultaten:

  • AFS (Affilterbare vaste stoffen) 99,5 %

  • MKW (Mineraal olie koolwaterstoffen) 99,9 %

  • Zn (Zink) 99,8 %

  • Cu (Koper) 99,8 %

CARBOTEC 100 filtersubstraat

Carbotec 60 filtro substrato
CARBOTEC Filtersubstrat

Hoog carbonaatgehalte (carbonaatreserve voor vele decennia)

  • Hoog carbonaatgehalte (carbonaatreserve voor vele decennia)

  • Neerslag/binding van vaste zware metalen

  • Optimale Filterweerstand van < 5 x 10-4 m/s

Uitdagingen bij het zuiveren van regenwater

Voor een ecologisch verantwoorde infiltratie ter plekke is zuivering van de first flush van verontreinigende en schadelijke stoffen nodig. Het regenwaterzuiveringssysteem moet worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden, zodat de werking en de efficiëntie van het systeem niet worden aangetast. De uitdagingen kunnen per locatie verschillen:

Zware belasting

Het systeem moet ook bij grote wringlasten door kerende banden en hoge gewichten operationeel blijven.

Frequentie

De faciliteit moet bestand zijn tegen grote verkeersvolumes door de vele voertuigen die aankomen en vertrekken.

Verontreiniging

Extra belasting door bandenslijtage, olie, benzine en wegvuil moet uit het regenwater worden gefilterd. Ook regenwater van dakoppervlakken moet worden behandeld vanwege mogelijke hoge metaalconcentraties voordat het water kan worden geïnfiltreerd, opgeslagen en gebruikt.

De behandeling van regenwater voor kunstgrasvelden vormt een bijzondere uitdaging. Via neerslag, drift, onderhoudsmaatregelen of gewoon door gebruik door sporters komen microplastic deeltjes uit korrels en grassprieten uiteindelijk gefragmenteerd in het milieu terecht.

Afdichting

Door het gebruik van het verkeer is een hoge mate van afdichting vaak onvermijdelijk. Dit betekent dat vooral bij zware regenval snel grote hoeveelheden water ontstaan die moeten worden behandeld. Het systeem moet dus niet alleen efficiënt zijn, maar ook bestand tegen zware regenval.

De herkomst van het water bepaalt

Doorslaggevend voor de keuze van een geschikt afvoersysteem is de herkomst van het regenwater, de daarmee samenhangende belasting met afvalstoffen en de wijze van teruggave aan de natuurlijke watercyclus. De oorsprong van het regenwater wordt in drie gebieden onderverdeeld:

Dakoppervlakken

Zware metaalconcentraties en andere verontreinigende stoffen worden vaak aangetroffen in dakafvoer, die moet worden voorbehandeld voordat het water kan infiltreren.

Verkeersoppervlakken

Een grote oppervlakteafvoer, een lage verdampingssnelheid en een hoge belasting met verontreinigende stoffen en vuil beïnvloeden de vereisten voor de behandeling van hemelwater.

Overige oppervlakken

Ook andere gebieden, zoals aangesloten parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen of industrieterreinen kennen een hoge verontreinigingsgraad en daar moet in het totaalconcept rekening mee worden gehouden.

Eisen aan het afwateringssysteem

Om het regenwater ter plaatse niet alleen af te vangen en te bergen, maar ook te zuiveren, moet het afwateringssysteem aan een aantal eisen voldoen. Met het oog op de behandeling en zuivering van het hemelwater gelden namelijk niet alleen wettelijke normen, maar zal ook rekening moeten worden gehouden met de omstandigheden van de af te wateren omgeving.

Zuivering van hemelwater

Verontreinigende en gevaarlijke stoffen voor de gezondheidmoeten worden uitgefilterd en mogen niet in het grondwater terechtkomen.

Veiligheid

Ook bij hevige regenval of grote verkeersdrukte zijn zuivering en gebruiksveiligheid gegarandeerd.

Weinig plaats innemen

In dichtbebouwde en berijdbare gebieden is vaak weinig ruimte beschikbaar. Een laag ruimtebeslag van het systeem is daarom belangrijk om meer bebouwbare oppervlakte mogelijk te maken.

Lange levensduur

Het systeem moet bestand zijn tegen permanente weersinvloeden en tegen vorst en dooizout.

Afwatering volgens de normen

Met DIBt-goedkeuring Z-84.2-7 en kan overeenkomstig de eisen van DWA-A 138, DWA-M 153 en het nieuwe DWA-A 102 worden gepland.

U bevindt zich op deze pagina:

Zuiveren

Zuiveren van verontreinigde first flush.

Bekijk ook onze andere kerncompetenties:

Vragen?

Ons ervaren planningsteam helpt u graag verder.

Neem contact op
Vragen?