Przejdź do treści
Wybierz język

Retencja wód opadowych

Retencja wody deszczowej polega na tymczasowym zatrzymaniu wody opadowej w zbiorniku retencyjnym, systemie rozsączającym lub systemie kanałów retencyjno – odwadniających. Dzięki dużej pojemności retencyjnej i odpowiedniej regulacji przepływu, czasowo zmagazynowana woda deszczowa może zostać odprowadzona z powrotem do środowiska naturalnego lub, z odpowiednim opóźnieniem, do kanalizacji deszczowej. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na zachowanie naturalnego obiegu wód opadowych lub czasowe odciążenie kanalizacji deszczowej, co w efekcie zapobiega zalaniu czy podtopieniom.

Wyzwania związane z retencją wody deszczowej

Rozwój infrastruktury i utwardzanie powierzchni biologicznie czynnych uniemożliwia swobodny przepływ wód opadowych do gruntu i zasilenie warstw wodonośnych oraz powoduje przeciążenie kanalizacji deszczowej podczas intensywnych opadów deszczu. W kontekście postępującej urbanizacji i zmian klimatycznych retencja staje się coraz ważniejszym zagadnieniem.

Wyzwania związane z retencją wody deszczowej:

Uszczelnianie i utwardzanie nawierzchni

Ze względu na rosnącą zabudowę, szczególnie na terenach miejskich, woda opadowa nie może równomiernie przesiąkać do gleby. W wyniku tego zasoby wód gruntowych nie mogą być wystarczająco uzupełniane, a ryzyko powodzi podczas intensywnych opadów wzrasta.

Nasilone i ponadnormatywne opady deszczu

Coraz częstsze, intensywne i nagłe opady deszczu, obciążają systemy kanalizacyjne i systemy odwadniające. Efektem są zalania dróg czy parkingów, a nawet powodzie, które wiążą się z poważnymi szkodami.

 

Miejskie wyspy ciepła

Oprócz intensywnych opadów deszczu, na obszarach zamkniętych coraz częściej pojawiają się tzw. miejskie wyspy ciepła. Zabetonowane place, fasady budynków ze szkła, stali i betonu nagrzewają się, a ewentualne chłodzenie przez parującą wodę jest uniemożliwiano przez szybki odpływ opadów do kanalizacji.

Wymagania dotyczące systemu retencji wody

Systemy do retencjonowania wody deszczowej znajdują zastosowanie na wielu obszarach – od terenów publicznych po zakłady przemysłowe. Systemy retencyjne firmy HAURATON zapewniają bezpieczny i niezakłócony obieg wody i mogą osiągać nawet bardzo dużą pojemność hydrauliczną.

Duża pojemność hydrauliczna

Podczas intensywnych opadów deszczu systemy retencyjne muszą zmagazynować bardzo duże ilości wody opadowej spływającej z odwadnianej powierzchni. Zbiorniki retencyjne można łączyć w baterie zwiększające pojemność całego układu.

Elastyczna możliwość podłączeń

Podłączenie zbiornika retencyjnego do instalacji odwadniającej wymaga często przemyślanego i elastycznego rozwiązania. Możliwość dostosowania położenia i średnicy otworów pozwala na podłączenie zbiornika do istniejącej lub zaplanowanej instalacji.

Niskie zużycie gruntów

W obszarach silnie zurbanizowanych, w których nie można wygospodarować dużej przestrzeni na instalację, istotne jest możliwie niskie zużycie terenu przez system retencyjny. Dzięki możliwości retencjonowania ogromnych ilości wody, systemy umożliwia zastosowanie mniejszych ilości instalacji rurowych oraz zredukowanie zastosowania ilości studzienek odpływowych.

Wysoka klasa obciążenia

W zależności od obszaru zastosowania, systemy retencyjne muszą być bezpiecznie i wytrzymałe na duże obciążenia spowodowane ciężkim ruchem kołowym.

Uzupełnienie systemu zagospodarowania wody opadowej

Zbiorniki retencyjne stanowią idealne uzupełnienie kompleksowej instalacji zbierającej i podczyszczającej wodę deszczową. Zmagazynowana woda może zostać ponownie wykorzystana i odprowadzona do środowiska naturalnego.

Oferta produktów do retencji wody deszczowej

Nasze rozwiązania – korzyści dla ciebie AQUAFIX ZBIORNIKI RETENCYJNE

zabudowa betonowego zbiornika reencyjnego hauraton na lotnisku

Zbiorniki retencyjne pozwalają na przetrzymanie dużych ilości wody oraz opóźnienie jej spływu. W obecnych czasach czasach, gdy zrównoważone budownictwo jest szczególnie ważne, zastosowanie zbiorników retencyjnych wspiera ponowne wykorzystanie wody.

  • Betonowe zbiorniki retencyjne ZRB można łączyć w zespoły o nieograniczonej pojemności całkowitej

  • Zakres pojemności retencyjnej od 10 m3 do 60 m3

  • Zbiorniki można łączyć w zespoły o nieograniczonej pojemności całkowitej.

Więcej informacji o zbiornikach ZRB

Nasze rozwiązania – korzyści dla ciebie RECYFIX HICAP F

kanał retencyjno odwadniający z tworzwa RECYFIX HICAP F

Ze względu na swoją wydajność hydrauliczną i dużą objętość spiętrzenia, elementy RECYFIX HICAP F stosowane są również jako  kanały retencyjne w uzupełnieniu systemów odwadniających. Oznacza to, że w kanałach retencyjno – odwadniających duże ilości wody mogą być przetrzymywane, magazynowane i odprowadzane do kanalizacji w sposób kontrolowany, nawet podczas intensywnych opadów deszczu.

  • Klasa obciążenia do F 900

  • Duża pojemność hydrauliczna: przykładowy kanał RECYFIX HICAP F 10000, zatrzymuje 443 litry wody na metr

  • Zastosowanie kanałów RECYFIX HICAP zmniejsza potrzebę zastosowania dużej ilości studzienek oraz podłączeń.

Więcej informacji o RECYFIX HICAP

Inne możliwości retencji

hauraton rehau rausikko system

Oferujemy również inne rozwiązania w zakresie retencji wody deszczowej:

  • Skrzynki rozsączające RAUSIKKO

  • Kanały retencyjno – rozsączające DRAINFIX TWIN

Więcej informacji o produkcie RAUSIKKO

Obszary zastosowania systemów retencyjnych

Jesteś obecnie na stronie: Retencja

Retencja

Retencja

Pozostałe zakresy zagospodarowania wód opadowych znajdziesz tutaj:

Pytania?

Nasz doświadczony zespół ds. planowania chętnie pomoże.

Skontaktuj się z nami
Pytania?