Przejdź do treści
Wybierz język

Rozsączanie wody deszczowej

Poprzez ciągłe utwardzanie trenów, wody opadowe najczęściej odprowadzane są bezpośrednio do kanalizacji. W obecnych czasach powinniśmy stwarzać jak najwięcej możliwości do naturalnego obiegu wody deszczowej, w miejscu jej opadu. Celem jest jak najbardziej naturalne zagospodarowanie wód opadowych poprzez rozsączanie wody deszczowej, umożliwiające powrót do jej naturalnego obiegu, a także odciążenie sieci kanalizacyjnych i wspieranie zasilania wód gruntowych. Cel ten można osiągnąć tylko dzięki przemyślanej gospodarce wodnej.

Wyzwania z zakresu rozsączania wód opadowych

Naturalne rozsączanie wód opadowych w miastach jest coraz trudniejszym zagadnieniem, ze względu na m.in. coraz większą szczelność obszarów mieszkalnych i komercyjnych. Jednak odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych w miejscu opadu w znacznym stopniu przyczynia się do zasilenia wód gruntowych, odciąża okoliczne sieci kanalizacyjne i przeciwdziała powodziom błyskawicznym. Woda opadowa jest tymczasowo magazynowana przez rozbudowany system rozsączania wód opadowych i przywracana do naturalnego obiegu wody:

Utwardzanie nawierzchni

Nieodpowiednie zagospodarowanie wód opadowych, uniemożliwia chłodzenie się przestrzeni poprzez odparowywanie wody deszczowej. Szczególnie w okresach letnich w miastach konsekwencją jest tworzenie się niebezpiecznych wysp ciepła.

Wysokie obciążenia

Zarówno na obszarach komercyjnych, jak i w strefach publicznych, występują wysokie obciążenia ruchu kołowego.

Zwiększanie powierzchni spływu wód opadowych

Coraz częstsze, nagłe, ulewne deszcze, zwłaszcza na placach, parkingach czy drogach, przeciążają systemy odwadniające i kanalizację, które w przypadku ulewy nie są w stanie odebrać i odprowadzić wody z dużych zlewni, co w konsekwencji powoduje podtopienia i zalania.

Cechy systemów rozsączania wód opadowych

Rozsączanie wód opadowych pozwala na chwilowe gromadzenie wody w miejscu jej opadu i odprowadzenie jej do do naturalnego obiegu. Systemy rozsączające dedykowane do zagospodarowania wód opadowych składają się z komponentów, które można stosować w różnych konfiguracjach w zależności od obszaru zastosowania. Elementy rozsączające takie jak kanały i bloki rozsączające nadają się do zabudowania w nawierzchniach komunikacyjnych, na obszarach przemysłowych jak również w przestrzeniach przydomowych narażonych na ruch samochodów osobowych. Nawierzchnie nad zabudowanymi elementami mogą nadal być użytkowane w niezakłócony sposób.

Kompleksowy system

Kanały czy bloki rozsączające, można rozbudować o dodatkowe komponenty (np. zbiorniki sedymentacyjne bądź studzienki).

Duża pojemność magazynowania

Obszerna powierzchnia retencyjna umożliwia gromadzenie bardzo dużej ilości wody. Krok po kroku woda jest przesączana do otaczającej kanał gleby.

Klasa obciążenia

W zależności od obszaru zastosowania i sposobu montażu systemy rozsączające wytrzymują obciążenie od ruchu pieszego do ruchu samochodów.

Wiele wariantów zabudowy

Wkomponowanie systemów rozsączających w istniejącą tkankę miasta może być problematyczne. Elementy systemów rozsączania można wbudowywać w różnych kombinacjach, co umożliwia optymalne wykorzystanie powierzchni pod zabudowę. W zależności od wymogów, układ modułów może zostać odpowiednio ukształtowany.

W zależności od zapotrzebowania inwestycji czy projektu oferujemy kilka rodzajów systemów do rozsączania wód opadowych.

Kanały rozsączające DRAINFIX TWIN

Kanałowy system rozsączający o dużej pojemności retencyjnej.

Skrzynki rozsączające RAUSIKKO

Skrzynkowy system rozsączający o dużej pojemności hydraulicznej.

Kratę RECYFIX GREEN

Krata trawnikowa do przesiąkliwego utwardzania nawierzchni.

DRAINFIX TWIN

RAUSIKKO

RECYFIX GREEN

Możliwości wykorzystania systemów DRAINFIX TWIN i RAUSIKKO

Kombinacje połączeń
  • Odwodnienia liniowe + separator + system rozsączania
  • Kanały podczyszczające DRAINFIX CLEAN + system rozsączania RAUSIKKO
  • Systemy rozsączające RAUSIKKO ułożone w dnie zbiornika otwartego lub pasa zieleni zwiększające pojemność retencyjną
  • Zastosowanie skrzynek rozsączających w funkcji zbiornika retencyjnego (po owinięciu folią szczelną pomiędzy dwiema warstwami geowłókniny)
  • Połączenie systemu DRAINFIX TWIN w funkcji zbiornika sedymentacyjnego z systemem RAUSIKKO w funkcji zbiornika rozsączającego

Studzienka wielofunkcyjna DRAINFIX TWIN 10 PE

Budowanie wielofunkcyjnych układów rozsączania z dostępem do inspekcji.
  • Umożliwia dotarcie do kanałów rozsączania
  • Gwarantuje swobodną inspekcję
  • Daje możliwość wprowadzenia kamer i systemów płuczących
  • Umożliwia tworzenie różnorodnych układów i wariantów połączeń: kątowych, przelotowych czy krzyżowych
  • Niska waga – łatwy montaż

Obszary zastosowania systemów rozsączających

Jesteś na stronie

Rozsączanie

Kontrolowane rozsączanie wód opadowych do podłoża.

Pozostałe zakresy zagospodarowania wód opadowych znajdziesz tutaj:

Pytania?

Nasz doświadczony zespół ds. planowania chętnie pomoże.

Skontaktuj się z nami
Pytania?