Skip to content
Select language
системи за инфилтриране на дъждовните води

Инфилтрация на дъждовната вода

Дъждовната вода, която преди се е зауствала директно в канализационната система, днес в най-добрия случай трябва да се остави да се инфилтрира на място. Целта е почти естествено управление на дъждовната вода, като се вземат предвид опазването на почвите и водите, за да се облекчи тежестта върху канализационните мрежи и да се насърчи подхранването на подпочвените води. Тази цел може да бъде постигната само с далновидно управление на водите.

 

Предизвикателства при инфилтрацията на дъждовна вода

Естествената инфилтрация вече почти не е възможна поради нарастващото уплътняване и запечатване на повърхностите на жилищни и търговски площи. Въпреки това инфилтрацията на място допринася значително за подхранването на подпочвените води, облекчава околните канализационни мрежи и противодейства на внезапните наводнения. Водата от валежите се съхранява временно чрез децентрализирано управление на дъждовната вода и се връща в естествения воден цикъл.

Предизвикателствата тук са:

Запечатване на повърхностите

През летните месеци особено в градовете се образуват топлинни острови, които предизвикват силно засушаване и пречат на охлаждането чрез изпаряване на дъждовната вода.

Високи натоварвания

Както в търговските, така и в обществените зони, системите за инфилтрация трябва да издържат на високи натоварвания от трафик.

Увеличаване на обема на оттичащите се валежи

Проливните дъждове претоварват канализацията и дренажните системи.

Замърсители в дъждовните води

В зависимост от локалния климат дъждовната вода трябва да се пречиства преди инфилтрация, за да не се замърсяват подпочвените води. Замърсяването от износване на гуми, масла, бензин и пътни замърсявания се филтрира надеждно с помощта на улей с филтърна основа за пречистване на дъждовната вода.

Състав на почвите

За постоянна и добре работеща инфилтрация съществуващата почва трябва да е подходяща. Така наречената стойност Kf описва водопропускливостта на съществуващите почвени слоеве и по този начин определя степента на инфилтрационен капацитет. По принцип това трябва да се определи преди планирането, например чрез анализ на почвата.

Изисквания към елемента за инфилтрация

Изискванията към инфилтрационните системи се различават в зависимост от областта на приложение. Независимо дали става въпрос за частен строителен обект или за индустриален двор с интензивно движение – нашите инфилтрационни елементи са идеалното решение за устойчиво управление на дъждовната вода.

Защита

Безопасността и функционирането на системата за инфилтрация трябва да бъдат гарантирани и по време на обилни валежи или при висока интензивност на движението.

Малко необходимо пространство

Поради увеличаващото се запечатване повърхността на зелените площи, често има малко място за изграждане на инфилтрационна система. Поради това е необходимо дренажната система да използва малко земя.

Висок капацитет за съхранение

Големи количества дъждовна вода трябва да могат да се абсорбират от елементите на истемата, за да се осигури безпроблемното им функциониране дори по време на обилни валежи.

Товароносимост в зависимост от областта на приложение

Системата трябва да се адаптира към съответната област на приложение и нейния клас на натоварване.

Гъвкави опции за свързване

Лесен монтаж с възможности за бързо свързване в надлъжна и напречна посока.

Решения за инфилтрация

HAURATON Търсене на продукти

Намерете правилния продукт за вашия проект, информация за проектиране, текстове за търгове, илюстрации на продукти, технически чертежи и CAD данни и др.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Намерете подходящите аксесоари тук: присъединителни модули, челни плочки, фабрична обработка и много други.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вие се намирате в категория . Няма съвпадащи продукти от Вашето търсене тук. Възможно е да намерите подходящи продукти за конкретното търсене в друг категория.

Няма подходящи продукти за Вашия избор. Моля, изберете други филтри в търсачката на продукти.

Области на приложение за инфилтрация на дъждовна вода

 

Вие сте на тази страница:

инфилтрация-icon-тийзър
Инфилтрация

Инфилтрация на дъждовната вода в почвата

Можете да намерите повече основни компетенции тук:

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?