Przejdź do treści
Wybierz język

Podczyszczanie wody deszczowej

Woda deszczowa, spływająca z dachów, dróg i innych powierzchni, niesie za sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia (stałe i płynne), co może stanowić zagrożenie dla środowiska. Obowiązujące przepisy nakazują podczyszczanie wód opadowych odprowadzanych. Wpływ na rodzaj i ilość zanieczyszczeń w wodzie deszczowej ma rodzaj odwadnianej powierzchni. Dlatego przy planowaniu kompletnego systemu zagospodarowania wód opadowych, powinno się w pierwszej kolejności dobrać system pod kątem tego, z jakich substancji powinny być podczyszczane ścieki deszczowe, które mogą powodować zagrożenie dla środowiska naturalnego lub nie powinny być odprowadzane do kanalizacji.

Oferta systemów podczyszczających

W zależności od zapotrzebowania inwestycji czy projektu oferujemy dwa rodzaje systemów do podczyszczania wód opadowych.

Separatory i neutralizatory

Do podczyszczania z substancji ropopochodnych, tłuszczów, skrobi oraz neutralizacji kwasów akumulatorowych.

Kanały z substratem filtracyjnym

Do podczyszczania substancji ropopochodnych oraz mikro plastiku.

DRAINFIX CLEAN
SPORTFIX CLEAN
Podczyszczanie wody deszczowej poprzez kanał odwadniający z substratem filtracyjnym – system dla wszystkich rodzajów obszarów komunikacyjnych.
Podczyszczanie wody deszczowej poprzez koryto z substratem filtracyjnym – system dla boisk ze sztuczną nawierzchnią, zatrzymuje mikro plastik.
Klasa wytrzymałości zgodnie z PN EN 1433
Klasa wytrzymałości zgodnie z PN EN 1433
do F 900
do B 125
Natężenie ruchu
Natężenie ruchu
Obciążenie dynamiczne
Obciążenie dynamiczne
Szerokość nominalna | Typ
Szerokość nominalna | Typ
NW 300 – 500
NW 100
Materiał – korpus koryta
Materiał – korpus koryta
Beton zbrojony włóknem bazaltowym
Polipropylen (PP), materiał w 100 % z recyklingu
Rama
Rama

Rama ze stali ocynkowanej lub żeliwa o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w najszerszym miejscu

Rama z tworzywa, wysokości 20 mm i szerokości 20 mm

Rodzaj pokrywy
Rodzaj pokrywy

– Ruszty żeliwne
– Kratowe ruszty żeliwne GUGI

Ruszt GUGI z tworzywa

Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe

– Podczyszczanie wody deszczowej poprzez filtrację powierzchniową
– Duża objętość retencji
– Zgodność z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9723/201 6

– Podczyszczanie wody deszczowej poprzez filtrację powierzchniową
– Zatrzymuje najmniejsze cząsteczki mikro plastiku z boisk pokrytych sztuczną nawierzchnią

Rodzaje zanieczyszczeń

Substancje ropopochodne / węglowodory

Węglowodory ropopochodne dostają się do spływu powierzchniowego w wyniku przecieków ropy naftowej, olejów napędowych i smarów. Ścieki opadowe z trenów zurbanizowanych należy podczyszczać również ze związków szkodliwych, których źródłem jest ruch samochodowy, przemysł, procesy spalania czy transport.

Metale ciężkie

Metale ciężkie po skumulowaniu w osadach wód opadowych mogą oddziaływać na środowisko przez szereg lat. Dlatego bardzo istotne jest aby podczyszczać z tych szkodliwych związków, pochodzących ze spalin.

Tłuszcze i skrobia

Tłuszcze oraz skrobia zawarte w ściekach mogą powodować osadzanie się na ścianach rur i elementów kanalizacji oraz mają wpływ na korozje stalowych elementów oczyszczalni. Ścieki technologiczne zawierające większe od dopuszczalnych ilości tłuszczów organicznych przed wprowadzeniem do kanalizacji muszą być podczyszczane.

Kwasy akumulatorowe

W magazynach, centrach logistycznych czy warsztatach samochodowych, dochodzi do zanieczyszczenia spływających wód powierzchniowych przez kwasy akumulatorowe, takich jak kwas siarkowy oraz kwas solny. Woda ściekowa zawierająca tego rodzaju zanieczyszczenie, przed odprowadzeniem do kanalizacji, powinna zostać poddana procesowi neutralizacji.

Przywracanie wody do naturalnego obiegu

Projektując system podczyszczający należy wziąć pod uwagę wymogi danego obiektu pod względem skuteczności oczyszczania wody deszczowej. Woda deszczowa, spływająca z dachów, dróg i innych powierzchni, niesie za sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia (stałe i płynne). Obowiązujące przepisy nakazują podczyszczanie wód opadowych odprowadzanych z terenów przemysłowych, centrów miast, parkingów, baz transportowych czy stacji paliw. Naszym celem jest zagospodarowanie wody deszczowej w sposób zbliżony do naturalnego obiegu wody w przyrodzie i jednocześnie ochrona gleby i wód gruntowych przed skutkami zanieczyszczeń.

Zestawienie zanieczyszczeń i substancji szkodliwych znajdujących się w spływającej wodzie deszczowej

Dobór systemu ze względu na miejsce zastosowania

W zależności od rodzaju obiektu, możliwości zabudowy czy rodzaju nawierzchni, z której odprowadzana jest woda deszczowa, dobór systemu podczyszczania będzie podyktowany różnymi wskazaniami.

Przestrzeń do zabudowy lub ulokowania

W zależności o dostępności miejsca w nawierzchni lub możliwości postawienia urządzenia wolnostojącego wybór systemu podczyszczania jest różny. Przy zabudowie systemów podczyszczających pod nawierzchnią istotne jest czy występują wody gruntowe.

Klasa obciążenia

System musi zachować sprawność nawet przy dużym obciążeniu ruchem ciężkich pojazdów, tj. działaniem sił statycznych i dynamicznych

Natężenie ruchu

Kompleksowe systemy zagospodarowania wód opadowych muszą być odporne na nieustanny ruch pojazdów zarówno osobowych, jak i ruch pojazdów ciężkich.

Obszary zastosowania systemów podczyszczających

 

Jesteś na stronie

Podczyszczanie

Skuteczne podczyszczanie zanieczyszczonych wód deszczowych

Pozostałe zakresy zagospodarowania wód opadowych znajdziesz tutaj:

Pytania?

Nasz doświadczony zespół ds. planowania chętnie pomoże.

Skontaktuj się z nami
Pytania?