Skip to content
Select language

Третиране на повърхностните води

Повърхностните води, образувани от обилни валежи, топене на сняг или лед, могат да съдържат замърсители. Пътищата, паркингите и другите повърхности са постоянно изложени на въздействието на различни замърсители, включително тежки метали (цинк, олово, мед), микропластмаси, въглеводороди, масла и седименти.

Повърхностните води могат да пренесат тези замърсители към естествените водни течения и канализационните мрежи, което нанася вреди на околната среда и на нашата крехка екосистема.

 

Характеристики на системите за пречистване на повърхностни води

Натоварвания и сили

Отводнителните и филтриращите системи са изключително необходими за промишлената среда, и в тази връзка системата трябва да издържа на повишени натоварвания, както и на различните видове движения, в съответствие с предложената употреба. Това може да включва всичко – от екстремно тежки натоварвания, високи скорости, бавно движещ се трафик, динамични и странични сили, напречни движения, маневриране, ускоряване и др.

Интензивност на трафика

Тъй като върху инсталираните отводнителни системи за пречистване на повърхностни води се движат многобройни превозни средства, те трябва да са в състояние да понесат  непрекъснатия трафик с различни видове натоварвания и модели гуми.

Влияние върху Околната среда

Осигуряват ефективно пречистване на дъждовната вода в среда с локални специфични условия и цикличност, като ниски и високи температури, повишени количества соли, замръзване и луга за опесъчаване/размразяване на пътищата.

Спестяване на време и средства

Целта на системата е монтажът да бъде лесен, а поддръжката – сведена до минимум, но когато такава се наложи, да не са необходими специални инструменти или машини.

Отлично представяне за дълготраен период

Ефективно третиране и пречистване на повърхностния воден поток дори по време на проливни валежи.

В съответствие със стандартите

Системата от отводнителни улеи трябва да отговаря на изискванията за опазване на околната среда и да бъде сертифицирана съгласно EN1433:2002

В зависимост от изискванията на инвестицията или проекта предлагаме два вида системи за пречистване на дъждовна вода.

Сепаратори и неутрализатори

За пречистване на петролни вещества, мазнини, скорбяла и неутрализиране на акумулаторни киселини.

Отводнителни улеи с филтърен субстрат

За предварителна обработка на петролни вещества и микропластмаси.

Сепаратори AQUAFIX – съвременна технология за пречистване на водата от различни замърсители за устойчиво развитие и опазване на жизненоважни ресурси.

Сепараторите AQUAFIX са част от концепцията за контролирано изхвърляне на отпадъци и ще осигурят дълги години ефективност. Гамата се състои от висококачествени системи, изработени от полиетилен, полипропилен, стомана или бетон. Всяка система се измерва индивидуално и се адаптира към строителния проект, като по този начин гарантира дългогодишно ефективно пречистване на водата.

Как могат да се третират повърхностните води

За да се предотврати навлизането на замърсители или вредни вещества във водните течения, океаните или канализацията, повърхностните води трябва да се пречистват при източника, преди да достигнат до други естествени водни течения.

Едно решение за пречистване на повърхностни води, като отводнителна и филтрираща система, може да управлява повърхностните води, като същевременно улавя замърсителите и подобрява цялостното качество на водата.

Повърхностните води преминават през филтриращ субстрат, който има за цел да улавя замърсителите, позволявайки на пречистената вода да бъде заустена. Филтриращият субстрат е съобразен със специфичните замърсители, които се намират в конкретната среда. Те могат да варират от тежки метали и масла в промишлени дворове до каучуков гранулат в изкуствени тревни площи.

DRAINFIX CLEAN
SPORTFIX CLEAN
Пречистване на замърсени повърхностни води за зони, подложени на трафик, като паркинги, промишлени терени и др.
Пречистване на дъждовна вода за спортни игрища с изкуствени настилки .
Клас на натоварване съгласно EN 1433
Клас на натоварване съгласно EN 1433
до F 900
до B 125
Интензивност на натоварването
Интензивност на натоварването
Динамика на натоварването
Динамика на натоварването
Номинална широчина | Размери на системата
Номинална широчина | Размери на системата
200 – 500
100
Материал на улейното тяло
Материал на улейното тяло
Фибро-армиран бетон или полипропилен (PP)
Полипропилен (PP), 100% рециклиран композит
Кантова система
Кантова система

В зависимост от версията с FASERFIX или RECYFIX:
Кант от поцинкована стомана или чугун с дълбочина на полагане 40 x 40 mm

Ъглов кант от композит с 20 x 20 mm дълбочина на полагане

Опции за отводнителни решетки
Опции за отводнителни решетки

Решетки от сферографитен чугун

Композитни решетки дизайн GUGI

Специални характеристики
Специални характеристики
 • Пречистване на дъждовната вода чрез повърхностна филтрация
  Одобрение на DIBt
  Собствена система за пречистване: CIRIA SuDS Ръководство C753, глава 14
 • Пречистване на дъждовната вода чрез повърхностна филтрация
 • Задържа най-малките количества микропластмаса от изкуствената трева

Филтърен субстрат CARBOTEC 60

Carbotec 60 filtro substrato
CARBOTEC Filtersubstrat

За да се задържат ефективно микропластмасите и микрокаучука от износването на гумите, субстратът CARBOTEC е създаден със специално разработена филтърна устойчивост. Най-фините частици се задържат още в началото на филтрирането. Това гарантира, че ефективността на почистването работи при големи свързващи повърхности и силни валежи.

 • Високо съдържание на карбонати (запас от карбонати за много десетилетия)

 • Утаяване/свързване на разтворените тежки метали

 • Задържане на много фини частици (от 0,006 до 0,060 mm)

Филтърни улеи за дъждовна вода

DRAINFIX CLEAN - филтриране на дъждовната вода, при което повърхностните води остават чисти
Пречистване на водата с DRAINFIX

Системата DRAINFIX CLEAN с вграден филтриращ субстрат – CARBOTEC и е специално разработена, за да отговори на изискванията за пречистване на дъждовна вода в зони с интензивно движение – при това с изключителни резултати:

 • Общо суспендирани твърди частици (TSS) 99,5%

 • Общо петролни въглеводороди (TPHs) 99,9 %

 • Zn (цинк) 99,8%

 • Cu (мед) 99,8%

Области на приложение за пречистване на дъждовна вода

Вие сте на тази страница:

Третиране

Филтриране на замърсени повърхностни води

Други основни компетенции:

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?