Skip to content
Select language

Отводняване на индустриални, логистични и складови зони

Индустриалните бази, складовите и логистични центрове са в непрекъснат 24/7 работен режим, за да обезпечат регулярната дистрибуция на стоки за вътрешния и външния пазар. Тези площи са натоварени постоянен трафик от тежкотоварни камиони и мотокари. Тези съоръжения често надхвърлят 100,000 m² прилежаща площ.

Системите за отводняване в индустриални зони трябва да притежават необходимата здравина, за да устоят на екстремните, постоянни и динамични  натоварвания, приложени от големите обеми тежкотоварен трафик. Те също така трябва да притежават достатъчно голям хидравличен капацитет, за да могат да отведат ефективно повърхностните води от обширни прилежащи площи.

Свържете се с нас

Изисквания към системите за отводняване на индустриални зони

Какви характеристики трябва да притежават системите за отводняване на индустриални зони, за да гарантират гладко и безпроблемно функциониране?

 

Устойчивост на тежки натоварвания и странични сили

отводняване-за-тежки-натоварвания-и-странични-сили

Постоянният трафик от тежкотоварни камиони и мотокари причинява огромен натиск върху повърхностите, което от своя страна увеличава изискванията към отводнителната система. Превозните средства предизвикват триене върху повърхността,  вследствие на механичните движения при  преминаване и маневриране като спиране, завиване и ускоряване.

Структурата на системата за отводняване, материалите и монтажът трябва да бъдат съобразени със специфичните условия, с подходяща здравина и дълготрайност. Те трябва да са в състояние да издържат на  постоянните и динамични  натоварвания.

Голям отводнителен капацитет

отводнителен-улей-с-висок-капацитет-и-издръжливост-на-тежки-натоварвания

Площта на индустриалните обекти и логистичните съоръжения непрекъснато нараства, за да достигне се рентабилност ефективност.

Системата за отводняване  от улеи с голям капацитет, редуцира разходите на клиента, свързани с монтажа, намалявайки количеството работа и канализационна мрежа, което води до цялостно редуциране на стойността.

Голям отводнителен капацитет

стабилен-отводнителен-улей-от-фазерфикс-бетон-с-голям-капацитет

Обширните площи могат да генерират големи обеми повърхностни води. Интензивните валежи и бурите, могат да претоварят системата за отводняване, ако тя не е проектирана с необходимия капацитет да отговори на променливите климатични особености.

Системите за отводняване на повърхностните води трябва да имат ефективно водопоглъщане и подходящо оразмерително сечение, постигната чрез прецизна хидравлична калкулация. Това ще гарантира, че площта е отводнена ефективно, дори и в случаите на екстремни атмосферни условия.

Отводняване при замърсени повърхности

Отводнителни-решения-при-замърсени-повърхности

По време на експлоатацията външните пространства в индустриалните зони могат да бъдат замърсени. Това се дължи на различни източници –  износването на гумите, спирачна прах, въглеводородни замърсители, както и петрол, масла и други. Комбинираната система за отводняване и филтрация третира проблема още на място, преди замърсените води да са постъпили обратно в подпочвените води или в канализационната мрежа.

ХАУРАТОН разполага с различни системи за отводняване, подходящи за големи натоварвания с необходимите параметри за справяне с високите изисквания на проектите.

Кликнете тук за повече информация относно нашите продукти.

Свържете се с ХАУРАТОН

Предизвикателствата с прокарване на кабели в  индустриалните съоръжения и изложбените центрове.  

Променливи изисквания за кабелни мрежи

В индустриалните съоръжения и изложбените центрове е налице необходимост от окабеляване и електрически инсталации, с подсигурен лесен и бърз достъп до тях. Това се налага, за да могат да се осъществяват бързи трансформации или да се прилагат нови схеми и изисквания.

Големи динамични натоварвания

В обслужващите зони в индустриалните обекти и изложбените центрове има интензивно движение на мотокари. Това създава големи динамични натоварвания върху повърхността и улеите за кабелни мрежи.

Нашите решения за отводняване на индустриални площи

Много фактори са от значение по отношение на проектирането и монтажът на системи за отводняване в индустриалните зони, като например тежки товари, интензивен трафик, проливни валежи, специфични изисквания на клиента. По-надолу ще откриете гамата от отводнителни улеи на ХАУРАТОН най-подходящи за такъв вид приложения.

Експерти с опит за Вашия проект за отводняване на индустриален обект

ХАУРАТОН притежава необходимият опит, за да предложи най-подходящото, обосновано и рентабилно решение, което да отговори на изискванията на проекта. Постоянна и детайлна техническа подкрепа е на ваше разположение през всичките фази на проекта, от идейния проект, през техническия проект, монтажът и консултациите, относно експлоатация и поддръжка.  Обадете ни се, за да дискутираме изискванията и спецификите на Вашия проект.

Сравнение между различните видове отводнителни улеи, подходящи за индустриални и логистични зони

FASERFIX SUPER
FASERFIX BIG BLS
DRAINFIX CLEAN
RECYFIX HICAP F
SERVICE CHANNEL
Издръжлива отводнителна система за търговски зони с екстремни натоварвания, дължащи се на интензивен трафик
Издръжлива отводнителна система за индустриални зони с екстремни натоварвания и динамика, дължащи се на тежкотоварен трафик.
Здрав и устойчив отводнителен улей с филтриращ субстрат за пречистване на дъждовни води във всички видове транспортни и индустриални зони
Отводнителен улей с голям водопо- глъщащ капацитет с шлицова решетка за зони, подложени на екстремни натоварвания и динамични сили.
Сигурна защита, временна или постоянна организация и прокарване на захранващи и информационни кабели
Клас на натоварване съгласно EN 1433
Клас на натоварване съгласно EN 1433
до F 900
до F 900
до F 900
до F 900
от A 15 до E 600
Интензивност на натоварването
Интензивност на натоварването
Динамика на натоварването
Динамика на натоварването
Номинална широчина | Размери на системата
Номинална широчина | Размери на системата
100, 150, 200, 300, 400, 500
200, 300
200, 300, 400
1000, 2000, 3000, 5000, 8000, 10000
100, 150, 200, 300, 400, 500
Материал на улейното тяло
Материал на улейното тяло
Армиран с фибри бетон
Водоплътен бетон като сглобяем стоманобетонен елемент
Армиран с фибри бетон или полипропилен (PP)
Модифициран полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит 
Армиран с фибри бетон или полипропилен (PP)
Кантова система
Кантова система

Рамка от поцинкована стомана или чугун с дълбочина на полагане 40 x 40 mm

Рамка от поцинкована стомана или неръждаема стомана с дълбочина на полагане 40 x 40 mm

В зависимост от версията с FASERFIX или RECYFIX: поцинкована, стоманена или чугунена рамка с дълбочина на полагане 40 x 40 mm

В зависимост от версията с FASERFIX или RECYFIX: поцинкована, стоманена или чугунена рамка с дълбочина на полагане 40 x 40 mm

Опции за отводнителни решетки
Опции за отводнителни решетки

– Чугунени решетки
– GUGI дизайн на чугунена решетка

– Чугунени решетки
– GUGI дизайн на чугунена решетка

Чугунени решетки

Сферографитен чугун с отвори

– Плътен капак от чугун
– Плътен капак с KTL покритие
– Плътен капак от сферографитен чугун с отвор за кабели

Специални характеристики
Специални характеристики

– Безвинтово бързо заключване SIDE-LOCK
– Възможност за 16-кратно фиксиране на отводнителната решетка на метър

– При натоварване на осите до 100 t
– Вече с интегриран стоманобетонен профил
– Строителни дължини 4 и 5 м;
– Безвинтово бързо заключване SIDE-LOCK
– Възможност за 16-кратно фиксиране на отводнителната решетка на метър
– Фабрично монтирана PE вложка за пространствено съединение за абсорбиране на топлинните напрежения по цялата повърхност в надлъжна посока
– Устойчив на 4 различни класа на натоварване
– FDE бетон с клас на якост C60/75

– Пречистване на дъждовни води чрез повърхностна филтрация.
– Филтърният субстрат CARBOTEC 60  – има висок капацитет на пречистване и надеждно задържане на замърсителите в продължение на няколко години
– Голям обем на задържане от 71 до макс. 110 литра/отводнителен улей
– Одобрение на DIBt Z-84.2-7
– DWA-A 102: 97% ефективност
– DWA-M 153: Ефективност D=0,06

– Възможни са инсталации в радиална линия
– Големи отводнителен обем и за задържане
– Възможност за инсталиране на улеи без чугунена решетка, например под зелени площи
– Кабелните инсталации могат да бъдат проведени през кухините на улея

– Максимална странична устойчивост
– Възможен монтаж без капак
– 8 точки за закрепване на капака
– Висококачествено KTL-покритие
– Функция против подхлъзване
– Лесно отваряне и затваряне на капака благодарение на системата за заключване без болтове SIDE-LOCK

Наклон
Наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон
– Вътрешен наклон

– Постоянна дълбочина

– Постоянна дълбочина

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

Други приложения, които могат да ви интересуват

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?