Przejdź do treści
Wybierz język
płyta lotniska koła samolotu na zbliżeniu najeżdżające kanał retencyjno odwadniający RECYFIX HICAP

Klasy obciążenia dla odwodnień liniowych

Oficjalną normą międzynarodową regulującą stosowanie kanałów odwadniających nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego jest norma europejska EN 1433:2002 (polska norma PN-EN 1433). Norma ta definiuje między innymi sześć klas obciążenia w zakresie od A 15 do F 900. Norma PN-EN 1433 określa także definicje, zastosowanie, wymagania konstrukcyjne, oznakowanie i kontrolę jakości liniowych kanałów odwadniających. Norma wymaga również, aby systemy kanałów odwadniających były badane pod względem obciążenia i wodoszczelności.

Klasy obciążenia A 15 – F 900

W normie PN-EN 1433 zastosowano sześć klasyfikacji obciążenia od A15 do F900, z obszarami zastosowania zaproponowanymi poniżej. Podane wartości odnoszą się do obciążenia testowego i są wyrażone w kiloniutonach (kN).

Klasa A 15 (15kN)

Powierzchnie o niskim natężeniu ruchu, z których korzystają głównie piesi, np. chodniki, ścieżki rowerowe, wjazdy do garaży, podjazdy przydomowe.

Klasa B 125 (125kN)

Obejmuje strefy ruchu pieszych i drogi dla samochodów osobowych, np. parkingi osiedlowe.

Klasa C 250 (250kN)

Obszary, z których często korzystają piesi, wolno poruszające się samochody osobowe i lekkie auta dostawcze. Są to na przykład parkingi, osiedla mieszkaniowe, pobocza, place przeładunkowe.

Klasa D 400 (400kN)

Znajduje zastosowanie dla jezdni ulic, ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym samochodów ciężarowych, np. parkingi, pobocza, drogi osiedlowe.

Klasa E 600 (600kN)

Nawierzchnie narażone na regularny ruch pojazdów ciężarowych i obciążenie dużymi siłami dynamicznymi kół najeżdżających pojazdów, w tym wózków widłowych, np. przy obiektach przemysłowych, halach magazynowych.

Klasa F 900 (900kN)

Powierzchnie narażone na ekstremalne obciążenia i duże siły dynamiczne, np. obszary operacyjne w portach lotniczych i portach morskich.

Napisz do nas

Wybór właściwego kanału odwadniającego dla danego projektu

Kanał odwadniający na parkingu przy krawężniku

Dobór właściwego systemu odwodnienia liniowego do projektu nie powinien opierać się wyłącznie na klasie obciążenia. Należy również zwrócić uwagę na inne ważne czynniki, jak obszar zastosowania czy jego lokalizacja. Takie informacje mogą mieć znaczący wpływ na montaż i sprawne funkcjonowanie odwodnienia liniowego. Warto zwrócić uwagę na:

 • Występowanie i poziom sił dynamicznych

 • Natężenie i prędkość ruchu pojazdów

 • Rodzaj ruchu drogowego (hamowanie, skręcanie, przyspieszanie, przejeżdżanie przez skrzyżowania itp.)

 • Dopasowanie odwodnienia do otoczenia (np. linie krawężników, fasady budynków, elementy krajobrazu itp.)

 • Inne czynniki mające wpływ na korytko odwadniające i jego ruszt (np. mróz, sól odladzająca, promieniowanie UV)

Klasy obciążenia przy bardzo dużych siłach statycznych i dynamicznych

Odwodnienie liniowe RECYFIX HICAP w porcie kontenerowym wózek kontenerowy reachstacker unoszący kontener

W przypadku obszarów o dużym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych o bardzo dużej ładowności, które działają ekstremalnymi siłami statycznymi i dynamicznymi, projekt i dobór odwodnienia liniowego wymaga szczególnej uwagi.  Istotne będą takie czynniki, jak np. zbrojenie stalowe i dylatacje na etapie instalacji.

  dwóch mężczyzn przy maszynie wykonuje badanie wytrzymałości betonowego koryta odwadniającego
  Pewna konstrukcja

  Kanały odwadniające HAURATON zostały poddane niezależnym badaniom na nośność i wodoszczelność zgodnie z normą europejską PN-EN 1433.

  PN-EN 1433

  Kanały odwadniające HAURATON są testowane zgodnie z normą PN-EN 1433

  ISO 14001:2015

  HAURATON posiada system zarządzania środowiskowego zgodny z normą DIN EN ISO 14001:2015

  Zatwierdzenie znakiem CE

  HAURATON działa zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015

  Przykładowe obiekty referencyjne z innymi klasami obciążenia

  Pytania?

  Nasz doświadczony zespół ds. planowania z przyjemnością udzieli Ci pomocy.

  Skontaktuj się z nami
  Pytania?