Przejdź do treści
Wybierz język

Odwadnianie parkingów wielopoziomowych, podziemnych i otwartych

Parkingi samochodowe, wielopoziomowe, podziemne czy otwarte są istotnym elementem infrastruktury drogowej. Tego typu powierzchnie są codziennie intensywnie użytkowane przez zróżnicowane pojazdy właściwie w każdym sektorze: mieszkaniowym, publicznym czy komercyjnym.

Zarządzanie wodami opadowymi na parkingach czy wjazdach jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury oraz ochrony środowiska naturalnego. Wybór odpowiednich systemów odwadniających oraz separatorów substancji ropopochodnych, dostosowanych do obciążenia i sił dynamicznych działających na tych obszarach, jest niezbędny dla kompleksowego zagospodarowania deszczówki z parkingów.

Napisz do nas

Systemy odwadniające dla parkingów

Istnieje szereg wymagań dotyczących kanałów odwadniających, które trzeba wziąć pod uwagę przy projektowaniu parkingów. Duże obszary zlewni częste natężenie ruchu powodujące wysokie obciążenia, siły dynamiczne, substancje chemiczne powodujące korozję czy ograniczenia głębokości instalacji to tylko niektóre z czynników, które należy wziąć pod uwagę.

Zagospodarowenie wody opadowej z parkingów musi uwzględniać następujące czynniki:

Obciążenie i działające siły

Pojazdy wywierają znaczne obciążenia, siły dynamiczne i naprężenia na nawierzchni podczas hamowania, skręcania, cofania i przyspieszania. Koryto odwadniające wraz pokrywą powinno zostać dobrane z uwzględnieniem wszytkich tych parametrów oraz klasy obciążenia.

Podczyszczanie deszczówki

Ze względu na dużą liczbę pojazdów, na parkingach istnieje ryzyko zanieczyszczenia wód opadowych odprowadzanych dalej, substancjami ropopochodnymi. Separatory substancji ropopochodnych są tutaj niezbędne, aby zapobiegać przedostawaniu się olejów i benzyn do kanalizacji miejskiej czy systemów rozsączania. Wykorzystanie separatorów pozwala na skuteczne podczyszczanie wód przed ich odprowadzeniem do środowiska.

Zamiany klimatu

Obecne zmiany kliematu powodują częste pojawianie się naglych, nawalnych desczy, które powosują powodzie i podtopienia. Zagospodarowanie wód opadowych powinno być dostosowywane tak, aby sprostać nowym warunkom pogodowym i pozwalać na równomierne odprowadzanie wód opadowych czy to poprzez kanalizację czy systemy rozsączające lub retencyjne. Dodatkowo systemy odwadniające powinny być odporne na mróz, sole odladzające i promieniowanie UV, aby zapewnić długą żywotność i niskie koszty utrzymania.

Rozległe zlewnie

W przypadku większych obszarów zlewni, często bardziej opłacalne jest wybranie kanałów do odwadniania o większej zdolności retencyjnej. Precyzyjne i dokładne obliczenia hydrauliczne, które oferujemy pomagają określić prawidłowy rozmiar kanału i systemu retencyjnego dla projektowanego projektu.

Kradzieże i wandalizm

Posiadanie systemu odwodnienia parkingowego z wieloma połączeniami śrubowymi lub zabezpieczeniami antywandalowymi blokującymi mozliwość odpięcia rusztów może chronić pokrywyw odwodnień liniowych przed wandalizmem i kradzieżą.

Skontaktuj się z nami teraz

Woda opadowa z parkingów otwartych powinna być skutecznie i szybko odprowadzana, a także podczyszczana. Położenie parkingów otwartych często pozwala również na rozsączenie wód opadowych do oklicznych terenów zielonych.

Zagospodarowanie wód opadowych na parkingach i placach otwartych

Kanały odwadniające

Parking na otwartej przestrzeni wymaga rozwiązań umożliwiających szybkie i efektywne odprowadzanie wody opadowej. Stosuje się tutaj tradycyjne kanały odwadniające, oraz kanaly z funkcją podczyszczania, które umożliwiają podczyszczanie już na etapie odwadniania.

Właściwa zabudowa

Dla parkingów o duzym natężeniu ruchu zalecamy stosowanie koryt z gotową prefabrykowaną obudową – która zapewnia, jakość montażu systemu.

Klasy obciążenia

Na otwartych parkingach, ze względu na różnorodność pojazdów korzystających z tych miejsc, konieczne jest uwzględnienie odpowiednich klas obciążenia dla kanałów odwadniających. Najczęściej stosowane są klasy od C250 do D400, które są dostosowane do różnego typu obciążeń dynamicznych.

Podczyszczanie deszczówki

Konieczne jest zastosowanie separatorów substancji ropopochodnych. Separatory te zatrzymują oleje, paliwa i inne zanieczyszczenia, zanim woda opadowa zostanie odprowadzona do gruntu lub kanalizacji.

Parkingi wielopoziomowe stawiają szereg wyzwań w zakresie odwadniania i zagospodarowania wody opadowej. Natężenie ruchu pojazdów, wąskie przejazdy, które powodują częsty ruch skretny kół wywołujący nacisk na systemy odwadniające, czy działanie sił dynamicznych przy zjazdach.

Odwadnianie i podczyszczanie wód opadowych na parkingach wielopoziomowych

Kanały odwadniające

Parkingi wielopoziomowe wymagają specjalistycznych systemów odwadniających, które skutecznie odprowadzają wodę opadową z każdej kondygnacji. Najczęściej stosowane są tutaj płytkie korytka odwadniające ze względu na możliwości zabudowy.

Podczyszczanie deszczowki z parkingu wielopoziomowego

Ze względu na dużą liczbę pojazdów, na parkingach wielopoziomowych istnieje ryzyko zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi. Separatory substancji ropopochodnych są tutaj niezbędne, aby zapobiegać przedostawaniu się olejów i benzyn do kanalizacji miejskiej. Wykorzystanie separatorów pozwala na skuteczne podczyszczanie wód przed ich odprowadzeniem do środowiska.

Siły dynamiczne i obciążenie na wjazdach

Pojazdy poruszające się między poziomami parkingu lub najeżdzajace na odwodnienia na wjazdach wytwarzają znaczne siły dynamiczne.  Dlatego przy doborze odpowiedniej klasy obciążenia i rusztu kanału odwadniającego trzeba wziąć pod uwage nie tylko obowiązujace normy ale także przwidzieć dodatkowe warunki jakie moga panować w tych miejscach.

Napisz do nas

Obszary zastosowania, które również mogą Cię zainteresować

Pytania?

Nasz doświadczony zespół ds. planowania chętnie pomoże.

Skontaktuj się z nami
Pytania?