Skip to content
Select language

Отводняване на паркинги за обществени обекти, многоетажни сгради и подлези

Откритите паркинги, многоетажните и подземните паркинги са съществен компонент на транспортната инфраструктура. Тези видове площи са силно натоварени ежедневно от най-различни превозни средства в жилищния, търговския и обществения сектор.

Специализираните системи за отводняване на паркинги трябва да се съобразяват с интензивността на движение, както и с безопасността на пешеходците. Многоетажните и подземните паркинги също трябва да се съобразяват със защитата на сградната конструкция.

Обърнете се към нас за подкрепа

Отводнителни системи за паркинги

Съществуват различни изисквания спрямо отводнителните системи в зоните за паркиране. Тежкият или интензивен трафик, който води със себе си и големи натоварвания, динамичните сили, корозивните агенти и ограниченията за дълбочина на полагане на отводнителните системи, са само някои от факторите, които трябва да се вземат предвид.

При отводняването на паркингите трябва да се вземат предвид следните фактори:

Натоварване и сили

При спиране, завиване, движение на заден ход и ускоряване превозните средства оказват значително натоварване, динамични сили и напрежение върху повърхностите. Улеите за отводняване на паркингите трябва да бъдат здрави, за да издържат на различни натоварвания и сили, включително вертикални и странични, за дълъг период от време.

Безопасност на пешеходците

Безопасната среда за пешеходците изисква сигурни системи с противоплъзгащи се повърхности и отводнителни решетки, безопасни за токчета, велосипедни гуми и пр. Включването на тези характеристики в цялостния проект ще осигури безопасност и гъвкавост на дизайна.

Климатични промени

Оводнителните системи трябва да са устойчиви на замръзване, соли за размразяване и ултравиолетово лъчение, за да осигурят дълготрайност и ниски разходи за поддръжка.

Обширни площи

За по-обширни водосборни площи често е по-рентабилно да се избере решение за отводняване на паркинг с по-голям капацитет на отводняване и задържане. Прецизните и точни хидравлични изчисления ще помогнат да се определи подходящия размер на отдводнителния улей и цялата система за изготвения проект.

Замърсяване

Върху повърхностите за паркиране обикновено има остатъци от различни материали например от износване на гуми, спирачен прах, въглеводороди от горивото, както и други замърсители като бензин, масло, цинк и мед. Тези замърсители могат да попаднат в локалните канализационни системи или в естествените водни течения. DRAINFIX CLEAN – улеят за пречистване на дъждовните води може да събира и пречиства повърхностните води при източника, преди да бъдат изпуснати обратно.

Кражби и вандализъм

Наличието на система за отводняване на паркинги с множество закрепвания на решетките с болтове или заключващи планки, възпрепядстващи вандализъм, може да предпази системата от недобросъвестни действия и кражби.

Свържете се с нас

Повърхностно отводняване за подземни паркинги

Наличието на повърхностни води в подземните паркинги може да се дължи на различни причини. Например дъждовна вода или сняг могат да бъдат пренесени от превозните средства, вода от тестване на противопожарни спринклери, неподходяща хидроизолация или при недобро отводняване на рампата.

Наличието на повърхностни води може да зависи и от следните фактори:

  • Броят на движенията на превозни средства на ден

  • Размер на превозните средства и на подземния паркинг

  • Локален климат и дължината на клоновете (например през няколко нива)

  • Хидравлични характеристики – без точно хидравлично изчисление и надеждна отводнителна система може да се увеличи рискът от компрометиране на конструкцията на сградата.

Допълнителни предизвикателства при подземните паркинги:

Натоварвания и сили:

Плътното завиване около колони, рампи и малки паркоместа води до значителни натоварвания, напрежения и сили върху системата и прилежащата повърхност. Линейното отводняване през рампи е подложено на големи ударни натоварвания при движение.

Корозивна среда:

Повърхностите на паркингите и отводнителните решетки на улеите са подложени на непрекъснато въздействие на корозивни вещества, включително масла, бензин, спирачна течност, почистващи препарати и соли за размразяване. Ето защо решението за отводняване трябва да е трайно и устойчиво на корозия.

Ограничения при дълбочината на инсталиране:

Подовите конструкции в подземните паркинги често имат ограничена дълбочина за инсталиране на отводнителна система за повърхностни води над хидроизолацията. Ако има ограничения в дълбочината, линейните отводнителни системи трябва да бъдат нископрофилни.

Голямо количество повърхностни води:

Поради стръмния наклон на подземните рампи повърхностните води се стичат по-бързо. Решетките на отводнителната система трябва да бъдат подбрани за ефективно водо-прихващане, за да се избегне пропускането на повърхностните води след отводнителните улеи.

Отводняване на многоетажен паркинг

Когато се разглежда повърхностното отводняване на многоетажни сгради, трябва да се прави разлика между външната и вътрешната част. Някои от предизвикателствата при отводняването на многоетажни паркинги са подобни на тези при подземните паркинги. Например: натрупване на сняг по рампите за излизане и влизане и защита на сградната конструкция. Въпреки това, външната част на многоетажните паркинги обхваща по-голяма площ, която предимно ще бъде в по-голяма степен изложена на климатичните промени.

Предизвикателствата пред многоетажните паркинги включват:

  • Корозивна среда

  • Голямо количество на повърхностни води

  • Ограничения в дълбочината на инсталиране

  • Съобразяване с противопожарната защита

  • Механични натоварвания

Насочете се насам

Отводнителни улеи за паркинги, многоетажни сгради и подземни паркинги

За безопасно и надеждно повърхностно отводняване на паркинги се препоръчват следните решения на ХАУРАТОН:

RECYFIX PRO
RECYFIX PLUS
RECYFIX MONOTEC
RECYFIX NC
FASERFIX KS
RECYFIX HICAP F
DRAINFIX CLEAN
RECYFIX GREEN STANDARD
RECYFIX GREEN SUPER
Отводнителна система устойчива на корозия за търговски и обществени площи.
Издръжлив отводнителен улей със защитен ъглов кант.
Монолитна отводнителна система за зони с интензивно движение.
Висококачествен подсилен полипропиленов отводнителен улей.
Плитки отводнителни улеи за многоетажни паркинги с ограничена дълбочина на инсталиране.
Отводнителен улей с висок капацитет на водопоглъщане с шлицови отвори за зони с екстремни натоварвания динамика.
Пречистване на дъждовната вода в зоните за движение.
Превръщат всякакви обществени и частни терени в тревни площи, които могат да бъдат използвани за паркинги.
Отводнителни елементи – „пита“ подходящи за запълване с минерални материали като декоративен чакъл
Клас на натоварване съгласно EN 1433
Клас на натоварване съгласно EN 1433
до D 400
до D 400
до D 400
до E 600
до F 900
до F 900
до F 900
Интензивност на натоварването
Интензивност на натоварването
Динамика на натоварването
Динамика на натоварването
Номинална широчина | Размери на системата
Номинална широчина | Размери на системата
100, 150, 200, 300
100, 150, 200, 300
100, 200
100, 150, 200, 300, 400
100, 150, 200, 300
1000, 2000, 3000, 5000, 8000, 10000
200, 300, 400, 500
387-334, 387-555
600 x 400
Материал на улейното тяло
Материал на улейното тяло
Полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит
Полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит
Модифициран полипропилен
Модифициран полипропилен (PP), 100 % рециклиран композит
Бетон, подсилен с фибри
Армиран с фибри бетон или полипропилен (PP)
100% РЕ-HD, рециклиран композит
100% промишлено рециклиран композит
Кантова система
Кантова система

Ъглов кант – композит 20 x 20 mm дълбочина на полагане

Интегриран ъглов кант от поцинкована или неръждаема стомана

Оформен като неразделна част от тялото на отводнителния улей

Ъглов кант от поцинкована или неръждаема стомана с дълбочина на полагане 20 x 20 mm

В зависимост от версията с FASERFIX или RECYFIX:
Ъглов кант от поцинкована стомана или чугун с дълбочина на полагане 40 x 40 mm:

Опции за отводнителни решетки
Опции за отводнителни решетки

– Надлъжна решетка
– GUGI дизайн на решетки
– Мрежовидни решетки
– Дизайнерски решетки FIBRETEC и METROPOLIS
⇒ Изработени от сферографитен чугун, пластмаса, поцинкована стомана, неръждаема стомана

– Перфорирани решетки
– Мрежовидни решетки
– Решетки с GUGI дизайн
⇒ Изработени от сферографитен чугун, поцинкована стомана, неръждаема стомана

Интегрирана решетка FIBRETEC за безопасност от пропадане на токчета – награда за дизайн

Чугун

– Дизайнерски решетки FIBRETEC и METROPOLIS
– Перфорирани решетки
– Мрежовидни решетки GUGI
– Мрежовидни решетки
– Надлъжни решетки
⇒ Изработени от сферографитен чугун, композит, поцинкована или неръждаема стомана

Шлицова решетка от чугун

Дъждоприемна решетка от чугун

Структура – пчелни пити

Структура – отводнителна пита

Специални характеристики
Специални характеристики

– Фабрично окомплектовани и готови за монтаж
– Ниско тегло, лесен за работа и монтаж
– Улейното тяло може лесно да се обработва, да се реже по размер на място

– Фабрично окомплектовани и готови за монтаж
– Ниско тегло
– Стоманеният ъглов кант позволява изправяне на ръбовете на асфалтирани повърхности
– Улейното тяло, изработено от полипропилен, може лесно да се обработва, реже и пробива на място

– Голям обем на задържане въпреки улейното тяло с компактен дизайн
– Монолитен дренажен улей
– Устойчив на вандализъм
– Лесно почистване чрез ревизионната кутия

– Улейно тяло и решетка = един компонент
– Самоцентриращ се винт –> автоматично намира правилната позиция
– Полипропиленовото тяло на улея може лесно да се обработва на място

– SIDE-LOCK, система за заключване без болтове
– Опционално закрепване със заключваща планка и болт за всяка решетка

– Опции за овална линия на отводнителната система
– Отводнителни улеи с голям обем за задържане
– Възможност за инсталиране на улеи без шлицови решетки на повърхността, например под засадени площи
– Кабелните инсталации могат да се прокарват през кухините на улея

– Пречистване на дъждовната вода чрез повърхностна филтрация
– Одобрение на DIBt
– Собствена система за пречистване: CIRIA SuDS Ръководство C753, глава 14

– Устойчиви на силен удар
– Устойчиви на UV лъчи
– Защита срещу ерозия на почвата
– Изключително леки и и тънкостенни
– Създават компактна, свързана повърхност
– Годни за 100% повторно рециклиране
– Транспортни площи с характер на водопропусклива озеленена площ

 

– Бърз и лесен монтаж
– Висок отводнителен капацитет
– Възможност за разнообразни материали за запълване
– Устойчивост срещу неблагоприятни атмосферни условия
– Значително по-ниско тегло от бетоновите модули за затревяване
– Висока стабилност чрез патентована защитна телена конструкция DBGM
– Масивна конструкция за по-голяма издръжливост на динамични натоварвания
– При наклони или скатове е възможно допълнително укрепване с фиксиращи щифтове
– Подходящи за временни паркинги при панаири, празници на открито, спортни прояви

Наклон
Наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

– Постоянна дълбочина
– Вграден наклон
– Стъпаловиден наклон

– Постоянна дълбочина
– Стъпаловиден наклон

Области на приложение, които също могат да ви интересуват

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?