Przejdź do treści
Wybierz język

CARBOTEC 10

Substrat zapewniający filtrację powierzchniową zanieczyszczeń w zielonych kanałach odwadniająco podczyszczajacych

Filtersubstrat CARBOTEC 10 zum Einsatz in Grünmulden mit technischem Filter
Skontaktuj się z nami

Nasze rozwiązania – korzyści dla ciebie CARBOTEC 10

Podłoże filtracyjne CARBOTEC 10 jest przeznaczone do stosowania w muldach chłonnych lub zbiornikach/basenach filtracyjnych, gdzie standardowo podłoże stanowi gleba (w oparciu o wytyczne DWA-A138, podobnie jak przy systemach rozsączania). Substrat CARBORTEC 10 może być stosowany w zielonych muldach, aby zapobiec przemieszczaniu się zanieczyszczeń w głąb warts gleby. Dzięki temu woda deszczowa może łatwo przesiąkać i wracać do naturalnego obiegu wody, bez ryzyka zanieczyśzczenia środowiska.

  • Mulda z podłożem filtracyjnym łatwo porasta zielenią co pozwala na lepszą integrację z krajobrazem
  • Wysoka niezawodność działania dzięki zasadzie filtracji powierzchniowej
  • Podłoże filtracyjne ma wysoką zawartość węglanu wapnia, co powoduje buforowanie wartości pH, które mieści się w zakresie neutralnym
  • Przepływ przez korpus filtra jest jednorodny, co pozwala uniknąć głębokiego przemieszczania metali ciężkich
  • Substrat nie wymaga częstych konserwacji co pozwala na długi okres eksploatacji

Pobierz:

Jaka jest różnica między CARBOTEC 10 i CARBOTEC 100?

Równomierny rozkład wody deszczowej na podłożu filtracyjnym prowadzi do bardziej równomiernego rozkładu zanieczyszczeń podczas rozsączania, a tym samym wydłuża żywotność podłoża.

Substrat CARBOTEC 100 jest dedykowany dla kanałów odwadniająco-filtracyjnych, takich jak DRAINFIX CLEAN, ze względu na jego wyższą przepuszczalność.

Podłoże filtracyjne CARBOTEC 10 zostało zaprojektowane do rozsączania i podczyszczania wody deszczowej w zielonych rowach, ponieważ równomierne wykorzystanie powierzchni rowów wymaga dłuższej drogi przepływu w celu rozprowadzenia wody. Aby zapewnić optymalne rozprowadzanie wody deszczowej, opracowano podłoże filtracyjne o niższej przepuszczalności dostosowanej właśnie do tego celu.

Pytania?

Nasz doświadczony zespół ds. planowania chętnie pomoże.

Skontaktuj się z nami
Pytania?