Skip to content
Select language

Сепаратори за мазнини

Водата е един от най-ценните ресурси на нашата земя. Ефективни и надеждни системи за пречистване са необходими навсякъде, където има опасност от замърсяване. Мазнините и маслата, съдържащи се в отпадъчните води, имат много вредно въздействие върху канализационната система и върху пречистването на отпадъчните води и утайките. Наред с другите неблагоприятни въздействия, те причиняват запушване на решетките, обрастване на канализационните стени и корозия на стоманените компоненти на пречиствателните станции. Технологичните отпадъчни води, съдържащи по-високи от допустимите количества органични мазнини, трябва да бъдат пречистени, преди да бъдат заустени в канализационната система.

Сравнение на сепаратори за мазнини

В зависимост от нуждите на Вашия проект: водосборна площ, тип съоръжение, строително пространство или капацитет на сепаратора, изберете сепаратор от бетон или полиетилен. Сравнението по-долу ще ви помогне да решите кой продукт е най-подходящ за Вашия проект.

Бетонови сепаратори, серия Р
Бетонови сепаратори, серия Н
Полипропиленови сепаратори PР, серия Н
Полиетиленови сепаратори PЕ, серия Р
Висока степен на пречистване и стабилна, монолитна конструкция
Бетонови субсепаратори за органична мазнина.
Полипропиленови сепаратори за предварително третиране на органични мазнини.
Лека монолитна конструкция, лесен транспорт и монтаж
Номинален размер
Номинален размер

2

4

2

2

Максимален дебит
Максимален дебит

20

10

20

15

DN на входа/изхода
DN на входа/изхода

DN160, DN200

DN160

DN160, DN200

DN160, DN200

Област на приложение
Област на приложение

-Жилищни и търговски сгради

-Обществени пространства

-Спортни съоръжения

-Жилищни и търговски сгради

-Обществени пространства

-Спортни съоръжения

-Жилищни и търговски сгради

-Спортни съоръжения

-Жилищни и търговски сгради

-Спортни съоръжения

Как работят сепараторите за мазнини?

Визуализация на сепаратор за мазнини и скорбяла Аquafix от PE

Сепараторите за растителни и животински мазнини работят на принципа на флотация и утаяване на отпадъчните води. Отпадъчните води, които постъпват в сепараторите, обикновено съдържат освен мазнини и други замърсители, като например:

  • пясък

  • минерални или органични седименти

  • и други твърди вещества

Визуализация на сепаратор за мазнини и скорбяла от бетон aquafix

Ако отпадъчните води, които постъпват в сепаратора, съдържат такъв тип замърсяване, е необходимо да се използва утаител, вграден в сепаратора или монтиран като отделно устройство преди сепаратора.

Утаителят забавя потока на водата и в резултат на процесите на утаяване, протичащи в него, частиците, които са по-плътни от водата, се утаяват на дъното на резервоара под действието на гравитацията и се складират там. Във втората фаза на пречистване на отпадъчните води се наблюдава явлението флотация, при което частиците мазнини, поради своята плътност, по-ниска от тази на водата, се натрупват като повърхностен слой. Входът и изходът са снабдени със сифон против неприятни миризми от съоръжението.

Приложения за сепаратори за мазнини AQUAFIX

Сепараторите за мазнини се използват в области, в които един от страничните продукти на преработката или производствения процес е мазнина. Те включват:

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?