Ga naar de inhoud
Kies taal

Zwaarlast afwatering

Zwaarlast afwatering omvat afvoer van hemelwater van oppervlakken waar zwaar verkeer op rijdt, bijvoorbeeld laadkuilen, kades en industrieterreinen. Vrachtwagens, reachstackers en vliegtuigen rollen over deze verkeersoppervlakken en dus ook over de afwateringssystemen. Deze moeten continu hoge belastingen en dynamische krachten kunnen weerstaan om een veilige zwaarlast afwatering te garanderen.

Naar contact

Uitdagingen bij zwaarlast 

Waar moet afwatering op industrieterreinen en andere zwaarlast oppervlakken aan voldoen? Op de eerste plaats een groot buffervermogen, omdat vaak sprake is van grote afgedichte oppervlakken waar bij regenbuien snel sprake kan zijn van wateroverlast. Veilige verplaatsing van grote en zware voertuigen, zoals reachstackers of vliegtuigen, is dus noodzakelijk. Tenslotte houdt een duurzaam afwateringssysteem met zwaarlastgoten ook rekening met zware chemicalien in industriële omgevingen.

Robuust tegen extreme belastingen en dynamische krachten

Materiaal en samenstelling van de systemen moeten robuust genoeg zijn om bestand te zijn tegen de hoge frequentie en verschillende krachten die worden veroorzaakt door remmen, acceleratie en draaibewegingen van de voertuigen.

Grote hydraulische capaciteit

Drainagesystemen op grote afgedichte oppervlakken moeten in staat zijn om bijzonder grote hoeveelheden water snel te absorberen, betrouwbaar op te slaan en doelgericht af te voeren tijdens hevige regenbuien.

Betrouwbare zuivering

Afvloeiend oppervlaktewater van zware werkterreinen is vervuild met microplastics, slijtage van banden en olieresten. Als het regenwater ter plaatse moet wegsijpelen, moeten deze verontreinigende stoffen veilig worden uitgefilterd en vastgehouden.

Oplossingen voor zwaarlast gebieden

Zwaar belaste verkeerszones stellen hoge eisen aan de afwateringsoplossing. Zowel het materiaal als de constructie zelf moeten ontworpen zijn om het zwaar belaste verkeer aan te kunnen.

Veelzijdig productaanbod

We hebben verschillende zwaarlastgoten die geschikt zijn voor de afwatering van gebieden met zwaar verkeer. Zo kunnen bijvoorbeeld de afwateringssystemen FASERFIX BIG BLS, FASERFIX SUPER of RECYFIX HICAP T gebruikt worden voor de afwatering van luchtverkeergebieden, industriële en logistieke zones of containerterminals.

Referenties op het gebied van zwaarlast

Team projectmanager
HAURATON Logo

Contact

Hebt u ondersteuning nodig van onze experts op het gebied van regenwatermanagement?

Ook interessant:

Vragen?

Ons ervaren planningsteam helpt u graag verder.

Neem contact op
Vragen?