Skip to content
Select language

Отводняване на силно натоварени повърхности

Секторът на тежкотоварните превозни средства включва логистични зони, пристанищни съоръжения, разтоварища, контейнерни терминали и летища и др. Камионите, повдигачите или самолетите се придвижват по тези зони на обслужване, а оттам и върху отводнителните системи. Те, от своя страна, трябва да издържат на високите натоварвания и динамични сили в дългосрочен план, за да се осигури безопасно отводняване при тежки товари.

Свържете се с нас

Предизвикателства при отводняване на интензивно натоварени обекти

Проливните валежи засягат големите, уплътнени пространства. Въпреки това трябва да се осигури безопасно движение на едрогабаритни и тежкотоварни превозни средства, като например повдигачи или самолети. За да се защитят подпочвените води, замърсителите трябва да се филтрират от повърхностния отток.

Следователно отводнителната система трябва безопасно да задържа големи количества вода, да я пречиства надеждно и да я отвежда целенасочено.

Какви са задачите на отводнителната система?

Устойчивост на екстремни натоварвания и динамични сили:

Материалът и конструкцията на системите трябва да са достатъчно здрави, за да издържат на високите и разнородни сили, причинени от спирачките, ускорението и завоите на превозните средства.

Голям хидравличен капацитет:

Отводнителните системи върху големи уплътнени повърхности трябва да могат бързо да поемат изключително големи количества вода по време на увеличаващите се интензивни валежи, надеждно да я съхраняват временно и да я отвеждат по целесъобразен начин.

Надеждност на почистването:

Повърхностният отток в районите с тежкотоварни автомобили е замърсен с микропластмаси, абразивни частици от гуми и остатъци от масла. Ако дъждовната вода трябва да бъде инфилтрирана на място, тези замърсители следва да бъдат безопасно филтрирани и задържани.

Решения за отводняване на зони с тежко натоварване

Зоните с интензивен трафик поставят високи изисквания към решенията за отводняване. Както материалът, така и самата инсталация трябва да бъдат проектирани за движение с високо натоварване.

Широка гама от продукти:

Различните улеи за високо натоварване са подходящи за отводняване на зони с интензивен трафик. Например отводнителните системи FASERFIX BIG BLS, FASERFIX SUPER или RECYFIX HICAP T могат да се използват за отводняване на зони с въздушен трафик, индустриални и логистични зони или дори пристанищни съоръжения.

Референции в областта на товарните превозни средства

Контакт

Нуждаете ли се от подкрепата на нашите експерти по управление на дъждовната вода?

Тези теми също могат да ви интересуват

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?