Skip to content
Select language
področja uporabe za odvodnjavanje

Отводнителни улеи за различни приложения

HAURATON е един от пазарните лидери в производството на ефикасни и висококачествени линейни отводнителни системи. Благодарение на голямото разнообразие от отводнителни улеи и дъждоприемни решетки, можете да сте сигурни, че HAURATON разполага с правилното решение, което да отговаря на изискванията на Вашия проект.

Свържете се с HAURATON

Изберете област на приложение

 

Специфични изисквания

Персонализиран дизайн на отводнителни системи за уникални и иновативни приложения

Превъзходен естетически вид

Индивидуален и детайлизиран дизайн на отвооднителната система за проекти с високи естетически изисквания

Гъвкавост и свобода на дизайна

Пълна гъвкавост по отношение на размерите на отводнителната система, конфигурацията, материалите и други специфични характеристики

Други области, които може да ви интересуват

устойчиво отводняване за места с историческа стойност

Устойчиви отводнителни системи

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?