Skip to content
Select language

Системи за отводняване на летища

Летищната инфраструктура покрива голяма площ, която е сформирана от две зони, летищна зона – с ограничен служебен достъп и зона – свободна за публичен достъп. Тези зони могат да включват всичко от терминали, паркинг зони, летищни местостоянки, рульожки и писти за излитане и кацане.

При проектирането на летищата се предвижда система за отводняване, подходяща за различни натоварвания и приложения. Площите, обект на ултра тежки натоварвания, изискват система за отводняване с извънредна издръжливост, здравина и надеждност. Докато линейните отводнители, инсталирани в пешеходните зони, като пътнически терминали например, могат да прибавят и допълнителна естетическа стойност.

Свържете се с нас

Защо отводняването на летищата е съществено важно?

Системите за отводняване на летища са от голямо значение за правилното и безопасно функциониране при силни валежи, както за летищната зона, така и за зоната отворена за публичен достъп.

Контролирането и управлението на дъждовните води ще подсигури ефективното им отвеждане, при което ще се избегне опасността от наводняване и в двете зони.

Летище Хийтроу Великобритания

Компоненти на летищната зона с ограничен служебен достъп

RECYFIX HICAP летище Верона Италия
Летище Верона Италия

Летищна зона е територията, в която оперират самолетите. Тя може да включва следните подзони:

 • Лeтищни Местостоянки: местата, където самолетите са паркирани за товарене, разтоварване и зареждане с гориво

 • Полоси за рулиране – рульожки: подхои за самолетите, които свързват пистите за излитане и кацане с летищните местостоянки, терминалите, самолетните хангари и останалите летищни съоръжения.

 • Писти: трасета за излитане и кацане

 • Хангари: Халета за прибиране на самолетите за ремонт и поддръжка

 • Складове и логистични съоръжения: складове и  центрове за разпределение на  стоките с въздушно-товарен превоз

Специфични условия и особености на площите в летищната зона

стабилен-отводнителен-улей-от-фазерфикс-бетон

 

Самолетите и останалите обслужващи летищата превозни средства постоянно преминават през тези площи. Механичните сили могат да създадат екстремни натоварвания върху  повърхността, причинени от свръх тежки товари и странични сили от завъртане и спиране.

Изисквания към системите за отводняване на летищните зони

стабилен-отводнителен-улей-от-фазерфикс-бетон
Летище София Терминал 1

Системите за отводняване на летищни зони трябва да отговорят на следните изисквания:

 • Ефективно покриване на територията и голям хидравличен капацитет на системата за отводняване

 • Доказани експлоатационни качества в условията на свръх тежки натоварвания

 • Здравина, надеждност и устойчивост на корозия под въздействието на самолетни горива и химикали с размразяващи функции

 • Безопасно и сигурно проектиране на летищно отводняване

 • Бърз и лесен достъп за почистване с ниски експлоатационни разходи, за дълъг период от време

Компоненти на зоната за публичен достъп

отводнителен-улей-летищен-терминал-паркинг

Тази зона е достъпна за посетителите на летището, поради това системата за отводняване е важна за следните местоположения:

 • Терминали: трансфер на пътници от и към самолетите

 • Пътища за достъп: пътища и връзки в обсега на летището, свързващи терминалите на пристигащи и заминаващи и останалите съоръжения към летището

 • Обществени пространства: външни зони за обществено ползване

 • Паркинги: автомобили, автобуси, таксита и други видове обществен транспорт

 • Разпределителни центрове: снабдяване на стоки за вътрешния и международен пазар

 • Хотели и търговски центрове: бизнес и търговски зони в периметъра на летището

   

Изисквания към системите за отводняване на летищни терминали

Безопасност и сигурност

При обществени пространства с голяма активност, летищното отводняване, трябва да бъде безопасно и сигурно за пътуващите, с подходящи дъждоприемни решетки и обезопасена отводнителна система.

Висококачествен дизайн с естетическа стойност

Отводнителните улеи трябва да бъдат с дискретна или изразителна естетическа визия, за да допълват съвременния дизайн на модерните терминали и прилежащите външни пространства.

Персонализиран дизайн

Летищните терминали много често се проектират с персонализирани решения за отводняване, за да отговорят на иновативните търсения и дизайнерски концепции.

Здрави и надеждни

Проектирането на летищното отводняване има основен приоритет – дълготрайност. Летищните пространства изискват здрави и надеждни системи за отводняване, поради интензивната експлоатация и движение на пътници и багаж.

Отводнителни решения за безопасно преминаване

Движението в летищните зони трябва да бъде лесно достъпно. Отводнителните улеи и решетки подсигуряват безпрепятствено и лесно придвижване на хора, колички и куфари, детски колички и такива за хора с увреждания.

Изисквания към системите за отводняване на летища в зоните, отворени за публичен достъп в летищата

открит-паркинг-летище-отводняване
Летище Бургас

Тъй като зоната за публичен достъп към летищата  се състои от различни подзони, системата за отводняване е съобразена със спецификата на настилката и конкретното приложение. Независимо от това, отводнителните улеи трябва да притежават следните характеристики:

 • Здрави, стабилни и устойчиви на тежки натоварвания и сили

 • Безопасни за пътници и персонал

 • Обезопасени срещу вандалства дъждоприемни решетки

 • Издръжливи и устойчиви на корозия за дълготрайна експлоатация

 • Различните системи за отводняване да са подходящи за видовете приложения в периметъра на летищата

 • Да способстват третирането на дъждовните води от замърсени повърхности, да отстраняват масла, фини частици, метали и други замърсители

Свържете се с нас

Решения и системи за отводняване за летищната зона и за зоната с отворен публичен достъп

Поради различните видове приложения, изискванията към системите за отводняване са да предоставят гъвкави решения спрямо конкретните ситуации.

RECYFIX HICAP F – система за отводняване с голям капацитет за сериозни натоварвания

Системи за отводняване на летищната зона:

отводнителен-улей-с-голямо-водопоглъщане

RECYFIX HICAP F шлицов улей с доказано безупречно представяне при отводняването на редица ключови летища по цял свят.  Съществените предимства на тази система за отводняване включват:

 • Монолитен дизайн и водопоглъщаща решетка: монолитната система и шлицовата решетка, гарантират висока степен на устойчивост при тежки товари и динамични натоварвания върху настилката, както и висока степен на сигурност и безопасност на средата

 • Голям водопоглъщащ и отводнителен капацитет: системата за отводняване предоставя ефективно отводняване на обширни зони, отвеждане и задържане на дъждовните води от повърхността при интензивни валежи

 • Издръжлив и устойчив срещу корозия: произведен от 100% рециклиран полипропилен с решетки от устойчив сферографитен чугун, системата за отводняване е здрава, устойчива на корозия и удари

Системи за отводняване на зоните, отворени за публичен достъп:

отводнителни улеи с поръчков дизайн

За да отговори на различните изисквания към системите за отводняване на летища в зоните със свободен  достъп, ХАУРАТОН се стреми да предложи правилното решение, съобразено с Вашия проект. Ние предлагаме широка гама системи за отводняване на паркинги, търговски и обществени пространства и индустриални зони. Свържете се с  нас, за да обсъдим конкретните специфики на Вашия проект.

ХАУРАТОН – Вашият доверен партньор при проектиране и изграждане на ефективна отводнителна система

Системи за отводняване на ХАУРАТОН са инсталирани в над 90 ключови летища по цял свят. Чрез  нашите задълбочени познания в областта на отводняването, дългогодишен опит и експертиза, както и доказани решения за отводняване на летища, Вие можете да бъдете убедени в гарантирания успех на вашия проект за летищно отводняване.

Нашите специалисти в отводняването ще Ви осигурят пълна подкрепа по отношение на проекта: от хидравлическо оразмеряване, оптимизиране на решението, избор на правилната система за отводняване, експертни съвети по отношение на монтажа на елементите и т.н.

Други зони на приложение, които може би Ви интересуват

Въпроси?

Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

Свържете се с нас
Въпроси?