Skip to content
Select language

Нашите системи за отводняване в реални проекти

От логистични бази и индустриални центрове до обществени пространства – нашите отводнителни системи са инсталирани, за да осигурят надеждно и ефективно управление на дъждовната вода. Събраните тук референции илюстрират индивидуални проекти и решения, както и причините, поради които нашите системи са били избрани и инсталирани в България.

И още – Запознайте се с многобройните препоръки – реализирани обекти с продуктите на HAURATON по целия свят.

Преглед на референциите

Референции – база данни

Открийте тук всички референции на HAURATON по света.

Save the references as a list or detail view for your records.
Please choose at least one filter to use this function.

Резултати 


    Въпроси?

    Нашият опитен екип по планиране с удоволствие ще ви помогне.

    Свържете се с нас
    Въпроси?